Sudenpentu tietää oman katsomuksensa tärkeimmät juhlat. Hän ymmärtää, että iso osa Suomen kansallisista juhlista perustuu kristillisen kirkkovuoden pyhiin.

Valikko

Tutustun uskontojen tärkeisiin juhliin ja tapahtumiin


Tavoite:

Sudenpentu tietää oman katsomuksensa tärkeimmät juhlat. Hän ymmärtää, että iso osa Suomen kansallisista juhlista perustuu kristillisen kirkkovuoden pyhiin.

Kuvaus:

Sudenpentu tuntee uskontonsa ja kulttuurinsa tärkeimmät juhlat. Hän harjoittelee sijoittamaan ne kalenteriin.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla
Taitoalueet Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Johtajan tehtävä: Akelan tehtävänä on selvittää juhlapäivien ajankohdat ja sisällöt. Hän varaa paikalle aktiviteetin toteutuksessa tarvittavat välineet.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä uskon

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lauma kokoaan yhteisen monikulttuurisen juhlakalenterin. Tämä aktiviteetti sopii tehtäväksi mainiosti erityisesti silloin, jos lauma on monikulttuurinen ja lapset tulevat eri uskonnoista.

Sudenpennut esittelevät kotoa tuomien kuvien avulla, millaisia juhlia (uskonnollisia, katsomuksellisia tai kulttuurisia) heidän perheessään vietetään.

Lauma tutustuu toisten uskontojen juhliin. Miten vietetään ramadanin päättymisjuhlaa, id al Fitr tai uhrijuhlaa, id al Adha (islam)? Diwalia, Holia (hindulaisuus)? Vesakia, Ullambaa (buddhalaisuus)? Hanukaa tai Purim-juhlaa (juutalaisuus)?

Päiväkodeissa ja kouluissa vietetään usein suomalaisessa kalenterissa olevia erilaisia vuosikiertoon liittyviä kulttuurisia ja kristilliseen (luterilaisuus) kirkkovuoteen (esim. pyhäinpäivä, joulu, pääsiäinen) liittyviä juhlia. Miten näitä juhlia vietetään? Millainen sisältö juhlille annetaan? Millaisia juhlien sisältöjä uskonnoton perhe antaa erilaisille kalenterivuoden juhlille? Sudenpennut esittelevät luokkansa ja perheensä tapoja eri juhlien yhteydessä. Akelan tehtävänä on tuoda esille, että missään juhlassa ei ole oikeaa tai väärää viettämistapaa.

Akela antaa sudenpennuille lappuja, joissa lukee kirkkovuoden eri juhlia. Akela on varannut kolon seinälle suuren ympyrän, johon hän on merkinnyt kuukaudet. Sudenpentujen tehtävänä on liimata juhlapäivät kalenteriin oikean kuukauden kohdalle. Mukana voi olla myös muita juhlapäiviä ja eri uskonnollisten perinteiden juhlia, jos laumassa on eri uskontokuntien jäseniä. Ortodokseilla ja katolilaisilla joitain juhlia vietetään eri aikoihin kuin evankelisluterilaisilla (kirkkovuoden alkua, Marian päivää yms.) ja juhlista voidaan käyttää eri nimityksiä (hiljainen viikko = suuri viikko).

Eri kirkkovuoden juhlia voidaan palauttaa mieleen näytellen. Akela antaa pienissä ryhmissä oleville sudenpennuille lappuja, joihin hän on kirjoittanut kirkkovuoden juhlien nimiä. Sudenpentujen tehtävänä on valmistaa pantomiimi tai näytelmä kyseisestä juhlasta. Muiden sudenpentujen tehtävänä on arvuutella, mitä juhlaa näyttelijät esittävät.

Kirkkovuoden juhlapäivien sijaintia voidaan kerrata maa-meri-laiva -leikin avulla. Leikkitilan jokaisesta seinustasta tulee yksi vuodenaika. Akela huutaa eri juhlien nimiä ja niihin liittyviä tapoja, perinteitä tai Raamatun kertomuksia ja sudenpentujen tehtävänä on mennä mahdollisimman nopeasti oikean vuodenajan luokse. Samalla tekniikalla voidaan käydä lävitse myös sitä, mitkä vuoden juhlista ovat kristillisiä ja mitkä eivät.

Lauma tutustuu kirkkovuoden tapahtumiin. Sudenpennut voivat muistella yksi kerrallaan, mitä tapahtumia vuoden varrelle mahtuu. Johtajan tehtävänä on muistuttaa, että kalenterissa on monia muitakin kuin vain uskonnollisia juhlapyhiä. Lauma kokoaa juhlapäivät yhdeksi listaksi. Kun lista on valmis, ne voidaan lisätä johtajan tulostamaan kalenteriin. Jokaiselle kuukaudelle voi olla kalenterissa yksi sivu tai ruutu.

Lisää vinkki

Liite