Sudenpentu käyttää mielikuvitustaan ja keksii sadun.

Valikko

Teen oman partiotarinan


Tavoite:

Sudenpentu käyttää mielikuvitustaan ja keksii sadun.

Kuvaus:

Lauma kertoo tarinoita saduttamalla yksin tai yhdessä. Satujen luominen vaatii vain hieman aikaa, kynää ja paperia sekä kuuntelevan aikuisen. Akelan tehtävänä on pyytää yhtä sudenpentua tai laumaa yhdessä kertomaan tarina, jonka hän kirjaa sellaisenaan ylös. Kun tarina on kirjattu ylös, akela lukee sen ja sudenpennut saavat korjata sitä halutessaan. Kyse ei ole tavanomaisesta sadunkerronnasta, sillä aikuisen rooli on kuunnella kertojaa. Aikuinen ei korjaa virheitä, vaan osoittaa arvostavansa jokaisen tarinaa sellaisenaan. Uusi satu syntyy kertojan ja saduttajan välillä. Sadutuksella kuunnellaan lasta, ja se mahdollistaakin läheisyyden ja turvallisuuden tunteita, kun ryhmän yhdessäolo koetaan mukavana. Jokaisen sudenpennun tulisi saada vuorollaan kertoa oma tarinansa, mutta kaikkien ei tarvitse päästä ääneen saman illan aikana.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Luovuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus
Johtajan tehtävä: Akelan tehtävänä on auttaa toteuttamisessa ja rohkaista jokaista sudenpentua tarpeen mukaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tarinat

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Sudenpennut muodostavat yhdessä sana tai lause kerrallaan tarinan. Lauma voi valita etukäteen aiheen tai teeman tarinalle, jolloin sitä on helpompi keksiä. Tarvittaessa akela voi auttaa joko aiheen valinnassa tai virkkeen keksimisessä.

Askeleen voi toteuttaa leirillä tai retkellä, jolla on valmis teema ja symboliikkaa tukena. Esimerkiksi Menninkäinen -leirillä/retkellä sadun aiheeksi voi rajata menninkäisten seikkailut. Jos joku sudenpennuista tarvitsee enemmän rohkaisua päästäkseen vauhtiin, voi ehdottaa vielä tarkempaa aihetta kuten menninkäisen retkeä korkealle vuorelle, jossa hän kohtaa erilaisia eläimiä, millaisia?

Sadunkerronta voi lähteä liikkeelle siitä, että akela jakaa jokaiselle erilaisen esineen, kynttilän, repun, kauhan, hatun, viirin..., joka tulee liittää tarinaan mukaan. Kun tarinoita kerrotaan ja kirjataan muutama kerrallaan, on jokaisen helpompi muistella uudelleen mitä olikaan tarinaan suunnitellut, kun esineen saa uudelleen käteensä.

Tarinan tukena voi käyttää Jäljet-kirjan adjektiivisatua.

Koloillan päättävän iltatarinan tai -hartauden voi korvata tällä tarina-askeleella. Koska sadun kerrontaan menee jonkin verran aikaa, sopiva määrä sadunkertojia päätöshetkessä voi olla esimerkiksi 2 sudenpentua.

Lisää vinkki

Liite