Sudenpentu harjaantuu käyttämään nokkeluuttaan.

Valikko

Leikin nokkeluusleikkiä


Tavoite:

Sudenpentu harjaantuu käyttämään nokkeluuttaan.

Kuvaus:

Sudenpennut leikkivät erilaisia nokkeluus- ja arvausleikkejä. Lauma voi myös tehdä erilaisia salapoliisitehtäviä kuten ratkoa salakirjoitusta.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Luovuus Vuorovaikutustaidot
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Akela etsii ryhmälle sopivia nokkeluusleikkejä ja vetää niitä sudenpennuille. Hän huolehtii siitä, ettei kukaan sudenpennuista tunne oloaan nolatuksi, vaikka leikin idea ei heti aukeaisikaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leikki

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lauma seisoo ympyrässä. Valitaan yksi henkilö, joka menee toiseen tilaan. Muut valitsevat sinä aikana johtajan. Kun johtaja tekee liikkeen tai äänen, kaikkien muiden pitää kopioida sitä. Henkilö, joka on poistunut ympyrästä palaa ja hänen tehtävänsä on arvata kuka on johtaja. Hänellä on kolme arvausmahdollsuutta. Keskustellaan leikin jälkeen: Mikä vaikeutti ja mikä helpotti johtajan huomaamiseen? Minkälainen on hyvä johtaja tässä leikissä? Onko johtajalla muualla elämässä samoja taitoja? Lähde: Muistelemispäivä 2019

Materiaalit: kaksi kolikkoa tai pikkukiveä, yksi kummallekin joukkueelle. Tämä peli vaatii keskittymistä, viestintää, strategiaa ja huomiokykyä. Akela jakaa lauma kahteen samankokoiseen joukkueeseen. Joukkueet istuutuvat kahteen yhdensuuntaiseen riviin noin metrin etäisyydelle toisistaan, kasvot toista joukkuetta kohti. Kumpikin rivi saa kolikon, jota kuljetetaan (tai ollaan kuljettavinaan) riviä pitkin. Kukin pelaaja voi antaa kolikon eteenpäin tai olla vain tekevinään niin. Kädet pidetään koko ajan vartalon etupuolella. Molemmat joukkueet kuljettavat kolikkoa yhtä aikaa. Osanottajien kannattaa tarkkailla vastapuolta, ei omaa joukkuettaan, ja yrittää selvittää, mihin kolikko pysähtyy. Kun “kuljetus” saapuu kummankin rivin päähän, ryhmät kokoontuvat miettimään, kenellä toisen joukkueen kolikko on. Akela pyytää sitten takaisin istumaan alkuperäisille paikoilleen. Rivin ensimmäinen nousee ylös ja kävelee rivin toiseen päähän. Pelataan uusi kierros. Tätä jatketaan, kunnes kaikki ovat saaneet olla rivin ensimmäisinä. Jos ryhmä on suuri, lauma tekee enemmän rivejä. Harjoituksen jälkeen akela ohjaa sudenpentuja miettimään seuraavia asioita: Miten päättelitte, kenellä kolikko oli? Mitä olisitte voineet tehdä paremmin saadaksenne selville, kenellä toisen joukkueen kolikko oli? Miten viestintä ja yhteistyö vaikuttavat lopputulokseen? Lähde: Thinking Day 2018

Aakkosleikki Akela kiinnittää kirjaimen jokaisen osallistujan selkään. Leikkijöiden tehtävänä on selvittää mikä kirjain heidän selässään on sanomalla toisille sanoja. Mikäli toiselle sanottuun sanaan sisältyy selästä löytyvä kirjain, tulee toisen vastata KYLLÄ, ja mikäli kirjain ei sisälly annettuun sanaan tulee heidän vastata EI. Ensimmäisenä kirjaimensa keksinyt voittaa. Lähde: WAGGGS, muistelemispäivä 2014

Katsotko minua -leikki Leikkijät valitsevat itselleen parin. He seisovat hetken vastakkain ja katsovat toisiaan tarkkaan päästä jalkoihin. Tämän jälkeen he kääntyvät toisistaan poispäin ja vaihtavat kaksi asiaa ulkonäöstään, esimerkiksi avaavat paidan napin tai vaihtavat kellon toiseen ranteeseen. Hetken kuluttua parit kääntyvät toisiinsa päin ja yrittävät keksiä muutokset.

Musta verho -leikki Leikkijät muodostavat piirin ja yksi leikkijöistä jää keskelle. Ryhmä sopii kolme aihepiiriä, esimerkiksi kukat, autot ja kaupungit. Piirin keskellä oleva osoittaa sormella jotakin leikkijää ja sanoo esimerkiksi ”Kukat”. Leikkijän on nopeasti sanottava jokin kukan nimi. Jos vastaus on väärä tai viipyy liian kauan, vastaaja vaihtaa paikkaa kysyjän kanssa. Samoja sanoja ei saa käyttää. Leikki pidetään nopeana.

Mikä eläin? Leikinjohtaja kiinnittää jokaisen leikkijän selkään lapun, jossa on jonkin eläimen kuva tai nimi. Leikkijä yrittää saada selville, mikä eläin hän on. Hän kyselee toisilta leikkijöiltä kysymyksiä, joihin voi vastata vain "kyllä" tai "ei". Esim. "Onko minulla neljä jalkaa?", "Olenko minä karvainen?", "Asunko viidakossa?" Leikkiä jatketaan, kunnes jokainen on saanut selville, mikä eläin hän on.

Kuka arvaa. Leikkijöistä valitaan vapaaehtoinen, joka ottaa itselleen parin. He valitsevat yhdyssanan, jonka osia esittävät. Esim. sanasta kärpässieni toinen esittää kärpästä ja toinen sientä. Muut leikkijät arvaavat, mistä sanasta on kysymys.

Kiinan keisari ei pidä teestä. Istutaan piirissä. Leikinjohtaja aloittaa sanomalla esim. Kiinan keisari ei pidä teestä, hän pitää villasta. Idea on, ettei kiinan keisari pidä T:stä, joten tilalle tarjotun sanan perusmuodossa ei saa olla T:tä (kuitu ja katto eivät siis käy, mutta perhonen ja ameeba käyvät). Jokainen yrittää vuorollaan ehdottaa kiinan keisarille jotain mistä hän pitäisi, ja leikinjohtaja kertoo menevätkö arvaukset oikein vai väärin.

Lisää vinkki

Liite