Sudenpentu tietää, että Suomessa asuu ihmisiä monesta eri kulttuurista.

Valikko

Tutustun Suomessa asuvaan maahanmuuttajaan


Tavoite:

Sudenpentu tietää, että Suomessa asuu ihmisiä monesta eri kulttuurista.

Kuvaus:

Lauma kutsuu maahanmuuttajan vieraaksi koloiltaan. Vieras kertoo omasta kulttuuristaan ja sen tavoista.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kololla
Taitoalueet Kansainvälisyys Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Akela kutsuu vieraan ja auttaa sudenpentuja keksimään hyviä kysymyksiä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Maailma

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Partiolainen osallistuu lippukuntansa järjestämään tapahtumaan, jossa järjestetään partiomaista ohjelmaa esimerkiksi vastaanottokeskuksen asukkaille tai muulle maahanmuuttajien yhteisölle, esimerkiksi jonkin uskontokunnan yhdistykselle. Tapahtuma voi sisältää esimerkiksi rastiradan, iltanuotion tai luontoretkeilyä. Samalla maahanmuuttajat saavat tietää, mitä partio on Suomessa ja kuinka siihen pääsee mukaan. Lähde: Yhteiseen partioon

Laumailtaan osallistuva vierasvoi akelan avulla valmistella etukäteen muutaman puuhan sudenpentujen kanssa tehtäväksi. Esimerkiksi leikit, ruoanvalmistus, tanssi, laulu tai satu sopivat hyvin yhteiseksi tekemiseksi.

Vieras voi olla esimerkiksi kaveri, kollega tai sudenpennun vanhempi. Yhteyksiä saa myös seurakunnan, maahanmuuttajajärjestöjen ja opiskelijajärjestöjen kautta. Vieras kertoo kotimaastaan, esimerkiksi koulusta, ilmastosta, juhlista. Minkälainen on maan historia ja valtiomuoto? Voitte myös keskustella kielestä, pukeutumisesta, uskonnosta, taikauskosta ja perinteistä. Mistä perinteistä vieras on pitänyt kiinni Suomessa? Onko maassa tärkeitä vienttuotteita, joita voi ostaa myös Suomessa? Minkälaiset perheet ja perhe-elämä ovat seillä? Mitä eläimiä maassa on? Onko ympäristöongelmia? Kuvat ovat kivoja. Vieras kertoo myös miksi on muuttanut Suomeen. Jos vieras on joutunut pakenemaan maastaan, hän voi kertoa mitä tapahtui, miksi niin kävi ja minkälainen pako oli. Sudenpennut saavat esittää kysymyksiä ja kertoa ajatuksistaan. Keskustellaan lopuksi: Mitkä ovat suurimmat erot vieraan maan ja Suomen välillä? Mitkä ovat yhtäläisyydet? Haluaisivatko sudenpennut asua vieraan kotimaassa?

Lisää vinkki

Liite