Sudenpentu hyväksyy, että ihmiset ovat erilaisia ja ymmärtää, että kaikki ovat samanarvoisia.

Valikko

Ymmärrän, että ihmiset ovat erilaisia, mutta samanarvoisia


Tavoite:

Sudenpentu hyväksyy, että ihmiset ovat erilaisia ja ymmärtää, että kaikki ovat samanarvoisia.

Kuvaus:

Sudenpentu pohtii millaisia eroja ja samanlaisuuksia ihmisten välillä on.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Ulkona
Taitoalueet Kansainvälisyys Moninaisuus
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Akela johtaa keskustelua ja esittää keskustelua johdattavia apukysymyksiä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Maailma

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Sudenpentu pohtii millaisia eroja ihmisten välillä on. Eroja voivat olla esimerkiksi hiusten väri, silmien väri, juoksunopeus, soittotaidot, ihon väri, näkövamma, liikuntavamma, kuulovamma, pukeutuminen. Lauma keskustelee erilaisuudesta ja samanlaisuudesta.

Sudenpentu kokeilee toimimista ilman eri aisteja. Millaista sokeana on solmia kengän nauhat ja liikkua kololla? Miten kommunikoidaan, jos on kuulo- tai näkövammainen? Akela lukee tarina sammakosta kermasaavissa ja tutustutaan yhdessä sisumerkkiin.

Laitetaan koriin perunoita. Sudenpennut ottavat korista omat perunat. Jokainen sudenpentu tutustuu omaan perunaansa, mitkä ovat sen erityispiirteitä ja tuntomerkkejä. Jokainen keksii omalle perunalleen nimen ja ominaisuuksia (harrastukset, perhesuhteet, luonteen piirteet ym.). Laitetaan sitten perunat takaisin koriin. Kaadetaan perunat lattialle ja etsitään omat perunat. Kun perunat on löydetty, jokainen esittelee oman perunansa muille. Kun perunat on esitelty, jokainen etsii perunalleen perunaystäviä. Akela pitää huolta, ettei kukaan jää yksin. Tarvikkeet: Yksi peruna jokaiselle sudenpennulle

Sudenpennut keksivät pareittain kolme eroa ja kome yhtäläisyyttä itsensä ja parinsa välillä. Onko eroilla merkitystä? MItä eroja suomalaisen ja ulkomaalaisen sudenpennun välillä voisi olla? Lähde: Girlguiding UK

Sudenpennut katsovat lumihiutaleita suurennuslasin läpi. Ovatko kaikki lumihiutaleet samanlaisia? Ovatko kaikki ihmiset samanlaisia? Sudenpennut leikkaavat lumihiutaleita paperista ja koristelevat koloa. Tarvikkeet: Paperia, sakseja, suurennuslaseja Lähde: Norges Speiderforbund

Akela jakaa leikkijät pareittain ja parit menevät vierekkäin seisomaan. Akela sanoo erilaisia väittämiä esimerkiksi pidän tulisista ruuista tai pidän koiran rapsuttamisesta. Jos toinen parista pitää ja toinen ei pidä sanotusta asiasa, pari liikkuu normaaliaskeleen eteenpäin. Jos puolestaan molemmat pitävät tai eivät pidä kyseisestä asiasta, he jäävät paikoilleen. Pelin tarkoituksena on huomata, että meissä kaikissa on paljon samaa ja paljon eroa. Leikkimielisestä voidaan myös katsoa, mikä pareista oli eniten samanlainen ja mikä eniten erilainen. Lähde: L-SP:n vinkkivihko Vaikeat jäljet

Lauma pelaa sananselityspeliä vain ilmeitä ja eleitä käyttäen. Leikin tai pelin jälkeen lauma pohtii yhdessä, miltä tuntuu, kun muut eivät ymmärrä. Millä tavalla voi kommunikoida, jos yhteistä kieltä ei ole? Lähde: Yhteiseen partioon

Kastimerkki-leikki Leikkijät seisovat rivissä silmät kiinni. Leikinjohtajalla on erivärisiä, pieniä tarroja (tai väritettyjä teipin palasia), yhtä montaa väriä kuin tulevia ryhmiä, kutakin väriä yhtä monta kappaletta kuin ryhmän tulevia jäseniä. Hän liimaa jokaisen otsaan tarran, johon leikkijä ei saa koskea. Leikinjohtajan luvalla leikkijät saavat lähteä kiertelemään ja selvittelemään, kenen kanssa kuuluvat samaan ryhmään. Puhua ei saa. Lähde: Yhteiseen partioon

Lauma listaa kokouksen alussa asioita, joiden osalta kaikki maailman ihmiset ovat erilaisia. Kuinka monta eri asiaa mieleen juolahtaa? Mitä eroja ihmisistä löytyy? Listauksen jälkeen ryhmä leikkii ”Samanlaisuuden hedelmäsalaattia”: Ryhmä seisoo piirissä. Keskellä oleva kertoo yhden ominaisuutensa. Kaikki, joilla on sama ominaisuus, vaihtavat paikkaa keskenään ja keskellä oleva yrittää päästä jonkun paikalle. Ilman paikkaa jäänyt jää keskelle ja kertoo vuorostaan yhden ominaisuutensa. Leikin lopuksi akela voi vaikkapa sisaruspiirissä johdattaa sudenpennut miettimään, oliko helppoa keksiä ominaisuuksia, jotka saivat kaikki leikkijät liikkeelle? Missä asioissa olemme kaikki samanlaisia? Mitkä ovat kenellekin ominaisia piirteitä? Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa paperille itseään kuvaavia asioita. Listauksen jälkeen johtaja lukee papereita sekalaisessa järjestyksessä ääneen ja ryhmä yrittää tunnistaa, kenestä on kyse. Löytyykö jokaisesta jotain ainutlaatuista helposti, vai onko tehtävä vaikea? Johtajan tehtävä on huolehtia, ettei kenenkään arkoja paikkoja tai heikkouksia tuoda liikaa esille eikä kukaan tunne itseään pilkatuksi. Lähde: Yhteiseen partioon

Sudenpennut tutustuvat nepalilaisten lasten arkeen videon avulla ja pohtivat yhdessä millaisia eroavaisuuksia on nepalilaisten ja suomalaisten lasten arkipäivissä. Sudenpennut tekevät aiheen pohjalta kuvakollaasi, piirroksen tai päiväkirjakirjoituksen. Erilaiset päivät –lasten arkea Nepalissa-video (10 min), https://www.youtube.com/watch?v=WjVhxevhmM0 (viitattu 22.6.2018) Apukysymyksinä akela voi kysyä esimerkiksi: Mitä tuntuisi, jos ei pääsisi kouluun? Mitä on eriarvoisuus ja miltä se tuntuu? Mistä eriarvoisuus johtuu? Miksi tyttöjä pääsee kouluun vähemmän kuin poikia? Miltä se tuntuu?

Lisää vinkki

Liite