Sudenpentu osaa kertoa partiokokemuksestaan. Hän pohtii, mitä on oppinut ja mitä pitää vielä harjoitella.

Valikko

Käyn laumani kanssa yhdessä kisakokemuksia läpi


Tavoite:

Sudenpentu osaa kertoa partiokokemuksestaan. Hän pohtii, mitä on oppinut ja mitä pitää vielä harjoitella.

Kuvaus:

Sudenpennut kertovat oman kokemuksensa kisoista akelalle ja niille sudenpennuille, jotka eivät mukaan kisaan päässet. Sudenpennut pohtivat, missä he onnistuivat kisoissa ja mitä asioita pitää vielä harjoitella. Samalla on hyvä pohtia, milloin on seuraavat kisat ja onko jotain asioita, mitä niissä tehdään toisella tapaa (esimerkiksi otetaan mukaan saha tai paremmat eväät).

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kämpällä Kololla Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri Retkeily Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto 30 min
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Akelan tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen pääsee kertomaan oman mielipiteensä ja kokemuksensa. Akela huolehtii myös siitä, että jokaisen osallistumisen ja yhteistyön merkitystä korostetaan ja mahdollisiin epäonnistumisiin puututaan rakentavasti, ei syyttävästi.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Partiotaitokilpailu

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kun kisa on ohi, lauma keskustelee kisasta joko kotimatkalla tai seuraavassa kokouksessa. Missä lauma onnistui, mikä puolestaan mahdollisesti epäonnistui? Millaisia rasteja kisassa oli? Mitä vaikeuksia lauma kohtasi, entä mitkä ovat lauman vahvuudet? Lauma purkaa myös mahdolliset erityiset kokemukset kisoista ja suuntaa katse tulevaisuuteen. Mitä se tekee seuraavissa kisoissa? Akela johdattaa lauman antamaan sekä kehittävää että puhtaasti positiivista palautetta. Hän kiinnittää huomiota lauman ryhmädynamiikkaan ja varmistaa tasapuoliset osallistumisen ja onnistumisen kokemukset kaikille. Sudenpennut osaavat monenlaisia asioita ja taitoja. Kaikki eivät osaa kaikkea, mutta jokainen on hyvä jossain. Niinpä tehtävistä selviydytään paremmin yhdessä kuin yksinään. Kuka on hyvä missäkin? Akela varmistaa, että jokainen tuntee olevansa tärkeä ja osaava linkki laumassa. Jos jokin ei kisassa sujunut, on sen harjoitteleminen hyvä ottaa esille kauden kokouksissa. Lähde: Toimintavinkit

Lauma kirjoittaa jutun kisapäivästä lippukuntalehteen tai lippukunnan nettisivulle. Kuvia voi kysyä joko sudenpentuja saattaneilta huoltajilta, kisan järjestäjiltä tai etsiä piirin kuvapankista.

Sudenpennut kertovat laumaillassa kisakokemuksestaan jollekulle sellaiselle, joka ei päässyt paikalle. Missä onnistuttiin, mikä puolestaan epäonnistui? Millaisia rasteja kisassa oli? Koettiinko vaikeuksia, entä mitkä ovat lauman vahvuudet? Akela voi tuoda kisan tulokset mukanaan koloiltaan, jotta pennut saavat tarkastella myös niitä. Akelan tehtävänä on osoittaa lauman onnistumisia.

Lisää vinkki

Liite