Sudenpentu tietää tavallisemmat uhat netissä ja osaa välttää niitä.

Valikko

Tiedän miten nettiä käytetään turvallisesti


Tavoite:

Sudenpentu tietää tavallisemmat uhat netissä ja osaa välttää niitä.

Kuvaus:

Sudenpennut pohtivat yhdessä, millaisia ongelmia ja rajoituksia internetin käyttöön liittyy ja miten niitä voi välttää.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kololla
Taitoalueet Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Medialuku Turvallisuus
Kesto 30 min
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Akela toimii asiantuntijana. Nokkapentu auttaa akelaa ohjeiden jakamisessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Media

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lauma tutustuu sudenpentuikäisille tarjottuun verkkopalveluun.

Lauma tutustuu sudenpentuikäisille tarkoitettuun katsomukselliseen verkkopalveluun. Tällaisia ovat esimerkiksi www.lastenkirkko.fi/,  https://fisucraft.fi/ (linkittyy minecraftiin) ja www.ttila.fi/

Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on Turvallisesti netissä -oppaat sekä lapsille että aikuisille. Lasten oppaassa on hyvin läpikäytynä lapsen tasoisesti asioita yksityisyydensuojasta aina viruksiin ja palomuureihin. Lisäksi se sisältää pieniä tehtäviä. Iso kokonaisuus, mutta poimittuna tosi hyviä juttuja tähän askeleeseen. Aikuisten oppaan voi halutessaan linkata vanhemmille ja kertoa, että partiossa on käyty asiaa läpi. Kotonakin on helpompi ottaa asia puheeksi, kun tietää, että partiossa on asiaa käsitelty.

Hyvä keino havainnollistaa miten palomuuri toimii, on leikkiä Virukset -leikkiä. Lauma jakautuu kahtia, muuriin ja viruksiin. Muuri menee pelialueen keskelle ja ottaa toisiaan käsikynkästä kiinni. Muuri alkaa liikkua sivuaskelein pelialueen reunasta toiseen. Virusten tehtävänä on koettaa tunkeutua muurin läpi. Se on aika vaikeaa. Seuraavaksi muurin keskelle jätetään aukko ja leikkiä leikitään uudestaan. Aukosta on paljon helpompi mennä virusten läpi. Lähde: L-SP:n Vaikeat jäljet - vinkkivihko

Akela rakentaa esteradan kololle tai sen pihaan. Sudenpennut jaetaan pareittain. Toiselta sidotaan silmät. Hänen pitää päästä esteradan läpi parinsa suullisella ohjauksella. Leikin jälkeen akela kertoo sudenpennuille, että leikki vastaa nettiä. Netin käyttäjä ei aina näe kaikkia turvallisuusuhkia. Opas vastaa turvallisuusohjelmaa. Ohjelma ei kuitenkaan pysty estämään kaikkia uhkia. Käyttäjän täytyy olla varovainen ja valpas. Tarvikkeet: esteitä, huiveja. Lähde: WAGGGS

Sudenpennut keksivät kolme vinkkiä, joilla pystyy toimimaan netissä turvallisesti. Vinkeistä tehdään tanssi, laulu tai näytelmä iltanuotiolle. Lähde: WAGGGS

Yksi sudenpentu toimii netin käyttäjänä. Noin kuusi muuta muodostavat piirin hänen ympärilleen ja ottavat kiinni toisten käsistä. Nämä vastaavat turvallisuusohjelmaa. Loput ovat tietokoneviruksia ja muita haittaohjelmia. Näiden tehtävä on koskettaa tietokonekäyttäjää. Turvallisuusohjelma yrittää estää tätä. Hetken päästä vähennetään turvallisuusohjelmahenkilöiden määrää. Käyttäjä ei ole päivittänyt ohjelmaa. Miten nyt käy? Miksi on tärkeätä päivittää ohjelmia? Millä muilla tavoin voi suojella tietokonettaan? Lähde: WAGGGS

Sudenpennut tekevät gallupin nettikiusaamisesta. Aiheesta mietitään monivalintakysymys vastausvaihtoehtoineen. Pentueet haastattelevat kaikkia lauman jäseniä (myös oman pentueensa jäsenet) ja kirjaavat ylös vastaukset. Kun haastattelut on tehty, palataan pentueisiin ja lasketaan gallupien tulokset. Lisäksi lauma voi tehdä laskelmia siitä, miten erilaisten vastaajien, esimerkiksi poikien ja tyttöjen, äänet eroavat toisistaan. Tuloksen perusteella pentue tuottaa lyhyen tiedotteen, jossa on otsikko sekä teksti, jossa kuvaillaan gallupin tulokset. Tiedote julkaistaan lippukunnan lehdessä tms. Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

Ystävät ovat tärkeitä. Minkälainen hyvä ystävä on netissä ja muuten? Sudenpennut piirtävät kuvan siitä, minkälainen hyvä ystävä on netissä. Tarvikkeet: paperia, kyniä Jos netissä sattuu jotakin ikävää tai ilmenee ongelmia, pitää kertoa siitä aikuiselle. Keskustelkaa siitä, kenelle sudenpennut voisivat kertoa ongelmista. Mitä ellei vanhemmille halua kertoa? Tietävätkö vanhemmat mitä sudenpennut tekevät netissä? Sudenpennut saavat tehtäväkseen esitellä lempisivunsa vanhemmilleen. Lähde: WAGGGS

Lauma pohtii yhdessä, millaisia ongelmia ja rajoituksia internetin käyttöön liittyy. Mille sivuille sudenpennut saavat mennä? Saako ja kannattaako internetiin laittaa kuvia? Voiko henkilötietoja antaa? Mistä pitää kertoa aina vanhemmille? Mitä voi tapahtua, jos käyttää kaverin tietoja vitsinä? Ennen internetiin tutustumista kannattaa tarkistaa vanhemmilta, onko heillä rajoitteita tai käyttökieltoja lasten internetin käytön suhteen.

Lisää vinkki

Liite