Sudenpentu tuntee tavallisimmat partiotavat.

Valikko

Opin tuntemaan tavallisimmat partiotavat


Tavoite:

Sudenpentu tuntee tavallisimmat partiotavat.

Kuvaus:

Sudenpentu tutustuu yleisimpiin partiotapoihin kuten sudenpentutervehdykseen, kättelemiseen vasemmalla kädellä, sisaruspiiriin tai lippukunnan omiin tapoihin. Parhaiten partiotavat oppii niitä oikeassa ympäristössä harjoittamalla.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Akelan tehtävänä on tutustuttaa sudenpennut partion perinteisiin ja toimia esimerkkinä perinteitä toteutettaessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Partioperinne

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tässä aktiviteetissa harjoitellaan sekä kuuntelmista että muistamista. Akela kirjoittaa alla olevan tekstin isoon paperiin (tarvitaan kaksi vähintään A3-kokoista arkkia). Akela jättää sulkeiden ja hakasulkeiden sisällä olevat osat kirjaamatta. Hakasulkeiden kohdalle kannattaa jättää niin suuri tila, että sudenpennut pystyvät kirjoittamaan siihen kyseisen sanan. Akela ohjeistaa sudenpentuja, että kertoo heille partion historiasta ja useista tavoista. Akela pitää paperit näkyvillä, esimerkiksi seinässä. Akela kertoo, että tarinan lopussa he saavat täydentää tekstin, joten on kuunneltava tarkkaan. Akela kertoo myös, että hän kertoo joskus lisätietoja (sulkujen sisällä olevat pätkät), joita eivät ole sudenpentujen paperissa. Kun akela on kertonut koko tekstin, sudenpennut voivat vuorotellen tulla kirjoittamaan sanan/numeron/ vuosiluvun, jonka muistavat. Vaihtoehtoisesti (nuorimpien sudenpentujen kanssa, jos kirjoittaminen sujuu vielä hyvin hitaasti) akela antaa sudenpentujen vastata vuorotellen ja toimii itse kirjurina. PARTIOHISTORIA Partion perusti [englanti]lainen Robert Baden Powell (1857-1941). B-P (biipii) oli ammatiltaan [sotilas] ja palveli muun muasssa Etelä-Afrikassa. Sieltä on tullut esimerkiksi partiotapa, että kätellään [vasemmalla] kädellä. (Afrikkalaiset kantoivat kilpeä vasemmassa kädessä. Henkilöä, johon he luottivat, he tervehtivät vasemmalla kädellä. Tällöin kilpi piti laskea maahan. Vasen käsi on myös ”lähempänä” sydäntä.) Kun B-P jäi eläkkeelle armeijasta, hän alkoi kehittää [pojille] partio-ohjelmaa ja perusti Partioliikkeen vuonna [1907]. Ensimmäiset tytöt tulivat mukaan partioon jo vuonna [1909]. Heitä johtasi ensiksi B-P:n sisar Agnes ja myöhemmin B-P:n [vaimo] Olave. Partio[poika]järjestön tunnusmerkki on [lilja] ja partio[tyttö]järjestön tunnusmerkki on [apila]. Suomessa partiotoiminta aloitettiin vuonna [1910], mutta [venä]läiset kielsivät sen vuosiksi 1911-1917, sillä he epäilivät partiopoikia kapinahankkeista. Toiminta ei kuitenkaan loppunut, vaan jatkui [maan alla], kunnes Suomi itsenäistyi [6.12.1917]. Nykyään SP [Suomen Partiolaiset] on maan suurin nuorisojärjestö, noin [60.000] jäsentä. Suomessa on [10] partiopiiriä ja [oman lippukuntasi nimi tähän] kuuluu [oma piirisi tähän; esim. Hämeen/Lapin] piiriin. Sen piirimerkissä on [oman piirisi merkkikuva tähän; esim. ilves/kaksi sauvaa]. Koko maailmassa on yli [45] miljoonaa jäsentä. Partiota on lähes kaikissa maissa. (Maailmassa vain muutamassa maassa ei ole partiota, kuten Kiinassa ja Pohjois-Koreassa. Se johtuu siitä, että Partiojärjestöt eivät sitoudu mihinkään politiikkaan. Aikoinaan esimerkiksi Hitler yritti liittää oman Hitlerjugend-nuorisoliikkeen partioliikkeeseen. Sitä ei sallittu, muun muassa koska Hitlerjugendissa opetettiin ihmisten eriarvoisuutta, mikä on täysin vasten Partion aatteita.) [22.2.] on muistelemispäivä ja sitä juhlivat kaikki maailman partiolaiset. Helmikuun 22. päivä oli sekä B-P:n että hänen vaimonsa Olaven [syntymäpäivä]. Muistelemispäivänä muistellaan muitten maitten partiotoimintaa.

Sudenpennut tutustuvat partiohistoriaan ja osaan B-P:n tarinasta. Lauma harjoittelee kuuntelemista ja kuulemansa muistamista. Akela kertoo laumalle tarinan partion historiasta ja partiotavoista. Akela on kirjoittanut tarinan muutamilla aukoilla isolle paperille ja lopuksi lauma yhdessä kirjoittaa tarinaan puuttuvat sanat. Partiohistoria-tarina https://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2019/05/PARTIOHISTORIA.docx  ja esimerkkikuva täydennettävästä kuvasta https://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2019/05/Partiohistoria.jpg.

Kimin koe partiohuiveilla. Akela järjestää paikalle erilaisia partiohuiveja; esimerkiksi lippukunnan huivi, Suomen Partiolaisten edustushuivi ja erivärisiä leirihuiveja. Mukana voi olla myös vaikka sisarus- tai ystävälippukunnan huivi tai ulkomaalaisia swopattuja huiveja. Akela esittelee ensin huivit, ja sitten lauma painaa ne mieleensä. Akela kehottaa sudenpentuja sulkemaan silmät ja ottaa sillä välin yhden huiveista pois. Pentujen tehtävä on muistaa, mikä huivi puuttuu. Leikkiä voi toistaa niin monta kertaa, kuin sudenpennuilla mielenkiintoa riittää. Myös huivin poisottajaa voidaan vaihtaa. Tehtävää voi vaikeuttaa ottamalla samalla kertaa useamman huivin pois tai peittämällä huivit liinalla, jolloin lauman pitää muistaa kaikki huivit.

Partiohippa. Lauma valitsee leikkijöiden määrästä riippuen yhden tai useamman hipan, jota/joita muut juoksevat karkuun. Kun hippa saa kiinni, kiinni jäänyt jää paikalleen seisomaan oikea käsi sudenpentutervehdyksessä. Muut leikkijät voivat pelastaa kiinni jääneitä kättelemällä näitä vasemmalla kädellä tehden samaan aikaan sudenpentutervehdyksen.

Sudenpentutervehdys. Sudenpennut harjoittelevat tekemään sudenpentujen partiotervehdyksen. Sudenpentutervehdyksen muistamiseen kannattaa keksiä jokin tarina. Tervehdyksen kaksi sormea muistuttavat sudenpentujen kahdesta ihanteesta. Peukalo, joka sitoo nimettömän ja pikkusormen kohti kämmentä, kuvastaa sitä huolenpitoa ja suojaa, jota isomman kuuluu antaa pienemmälleen. Sormet voivat olla myös sudenpennun kaksi korvaa, jotka valppaina kuuntelevat ympäristön ääniä. Akela voi kehitellä pienen tarinan vaikkapa tämän juonen ympärille: Sudenpentu leikkii kotimetsässään ja eksyy karhun reviirille. Karhu seuraa pentua polun oikealla puolella yrittäen hätistää pentua tömistelemällä. Sudenpentu havahtuu leikeistään vasta kun karhu seisoo sen vieressä ja sanoo: Hupsu pentu, etkö kuullut, kun käskin sinun poistua? Pidä toiste korvasi auki! Sudenpentu ottaa karhun sanoista opikseen ja nostaa tottelevaisesti pystyyn oikean korvansa, sillä puolellahan on karhun valtakunta. Sitten pentu tulee ilveksen alueelle. Ilveskin lähettää varoitusääniä, tällä kertaa vasemmalta, mutta kun pentu ei kuule niitäkään, loikkaa ilves pennun eteen ja sanoo: Hupsu pentu, miksi kuuntelet vain toisella korvalla? Pidä toiste varasi, varaa tulee sieltä mistä et sitä odota. Niin sudenpentu oppi kulkemaan aina valppaana molemmat korvat reippaasti pystyssä.

Partiohuivi. Akela tuo kololle erilaisia partiohuiveja. Sudenpentujen tehtävänä on arvuutella, mistä maasta tai mistä lippukunnasta mikin huivi on peräisin.

Kun käsitteet ovat sudenpennuille jollakin tavalla tuttuja, voidaan niitä kerrata pienen kisan avulla. Sudenpentujen tehtävänä on toimia akelan huutaman partioperinteen ohjaamalla tavalla. Jos akela huutaa partiotervehdys, tekevät sudenpennut mahdollisimman nopeasti partiotervehdysksen. Jos akela puolestaan huutaa kättely, on pentujen mahdollisimman nopeasti tervehdittävä toisiaan vasemmalla kädellä.

Kättely vasemmalla kädellä. Sudenpennut harjoittelevat kättelemään vasemmalla kädellä. Akela voi arvuutella sudenpennuilta syitä tervehdykseen tekoon vieraalla kädellä ja kertoa lopuksi tervehdyksen taustalla olevat syyt. Partiolaiset kautta maailman tervehtivät toisiaan kättelemällä vasemmalla kädellä. Se on partioveljeyden osoitus. Partiovasemmalla tervehtiminen kuuluu partiolaisen ”salaisiin” merkkeihin, ja sitä käytetään, kun kaksi toisensa partiolaisiksi tunnistavaa tai tietävää henkilöä kohtaavat. Partiolaisen kädenpuristus on peräisin B-P:n ohjeista partiopojille. B-P omaksui kättelytavan Afrikasta. Zulusoturit kantoivat suojaavaa kilpeä vasemmassa ja keihästä oikeassa kädessä. He laskivat kilven maahan ja tervehtivät vasemmalla kädellä halutessaan osoittaa luottamusta. Vasemmalla kädellä tervehtimistä on selitetty myös sillä, että se on lähempänä sydäntä. Syy saattoi olla jopa yksinkertaisesti se, että kun oikea käsi oli varattu partiotervehdykseen, niin muita vaihtoehtoja ei jäänyt jäljelle.

Lisää vinkki

Liite