Sudenpentu tietää pääilmansuunnat ja tietää, että on olemassa enemmän kuin neljä ilmansuuntaa.

Valikko

Opin pää- ja väli-ilmansuunnat


Tavoite:

Sudenpentu tietää pääilmansuunnat ja tietää, että on olemassa enemmän kuin neljä ilmansuuntaa.

Kuvaus:

Sudenpennut opettelevat pää- ja väli-ilmansuunnat.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Retkeily Suunnistus
Kesto 30 min
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Luontosuhde
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Akela opettaa sudenpennuille ilmansuuntia ja auttaa kompassin käytössä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Suunnistus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lauma piirtää maahan ympyrän ja merkitsee siihen pääilmansuunnat. Lauma voi käyttää merkitsemisessä kompassia apunaan. Yksi pennuista menee keskelle kompassinneulaksi. Muut leikkijät miettivät hiljaa mielessään itsellensä ilmansuunnan (riippuen pentujen osaamisesta käytössä voivat olla vain pääilmansuunnat tai kaikki kahdeksan ilmansuuntaa). Kompassinneulana oleva lähtee pyörimään. Kun hän pysähtyy leikkijän kohdalle sanoo leikkijä oman ilmansuuntansa. Kompassinneulan tulee sijoittaa ilmansuunta oikealle paikalleen. Leikkii loppuu, kun kaikki leikkijät on sijoitettu oikeille paikoilleen.

Sudenpennut tutkivat missä kompassissa on pohjoinen. Tämän jälkeen lauma piirtää mahaan ison ympyän ja sen keskelle rastin. Sudenpennut piirtävät maahan viivat myös ympyrän kehälle pääilmansuuntien merkiksi. Yksi sudenpentu seisoo keskellä ollen kompassinneula. Muut leikkijät ovat keksineet itselleen ilmansuunnan. Kun akela antaa merkin alkaa leikki. Kompassin neulana oleva sudenpentu pyörii ja pysähtyessään jonkun kohdalle kysyy hän tämän ilmansuuntaa. Kun neula saa vastauksen tulee neulan sijoittaa ilmansuunta eli leikkijä oikeaan kohtaan kompassiympyrässä. Leikin avulla sudenpentu oppii hahmottamaan ilmansuunnat.

Kun aavikolla on hiekkamyrsky, kääntävät kamelit takapuolen tuulta kohti, etteivät saisi hiekkaa silmiin. Sudenpennut leikkivät nyt kameleita hiekkamyrskyssä, jonka suuntaa kääntyy. Jokainen taivuttaa itseään eteenpäin ja laittaa kädet lattialle, jotta muistuttaisi kamelia. Kamelit liikkuvat koko ajan hieman pitkillä jaloillaan. Yksi sudenpentu tai akela huutaa esimerkiksi ”Tuulee lännestä”, jolloin kamelit kääntävät takapuolensa länteen päin. Näin jatketaan, niin kauan kuin leikki on hauskaa. Lähde: DDS

Sudenpennut leikkivät Keisari käskee - leikkiä ilmansuunnilla. Yksi sudenpentu sanoo joko ”Käänny pohjoiseen” (tai johonkin toiseen suuntaan) tai ”Keisari käskee käänny pohjoiseen”. Muiden sudenpentujen tehtävänä on kääntyä, jos on sanottu ”Keisari käskee”, mutta jäädä paikalleen, jos ohje on annettu suoraan. Leikkijä, joka tekee väärin, tipahtaa ulos leikistä. Kun leikki sujuu hyvin, voi lauma ottaa mukaan väli-ilmansuunnat. Leikissä voi myös antaa erilaisia ohjeita, kuten esimerkiksi ”osoita pohjoista”, ”kävele pohjoiseen”, ”käännä selkä pohjoiseen”. Lähde: DDS

Akela jakaa sudenpennuille lapulla jonkin ilmansuunnan, ensiksi vaikka vain pohjoinen ja etelä. Sudenpennut liikkuvat tilassa ja vaihtelevat lappuja. Kun akela huutaa jonkun lapsen nimen kaikkien muiden täytyy ryhmittyä tämän lapsen ympärille oman ilmansuuntansa mukaan. Kompasseja voi käyttää apuna.

Neljä tai kahdeksan sudenpentua menee piiriin, yksi jokaiseen ilmansuuntaan. Viides tai yhdeksäs sudenpentu seisoo piirin keskellä, kasvot käännettynä pohjoiseen. Akela sitoo hänen silmänsä. Akela osoittaa yhtä sudenpentua piirissä. Tämä taputtaa käsiään. Keskellä olijan tehtävä on kertoa mistä ilmansuunnasta taputus kuului. Harjoitusta voidaan tehdä esimerkiksi viisi kertaa samoilla rooleilla ja sen jälkeen vaihtaa. Lähde: Norges speiderforbund

Lauma leikkii ilmansuuntaleikkiä. Kun akela huutaa jonkin ilmansuunnan, kaikkien on mentävä (esimerkiksi juosten, hyppien, rapukävelyä) kyseiseen suuntaan. Lauma voi myös sopia, että kyseiseen ilmansuuntaan mennään esimerkiksi viisi loikkaa, kolme hiirenaskelta tai kahdeksan pyörähdystä. Lähde: Toimintavinkit

Akela antaa jokaiselle sudenpennulle kompassin ja lauma lähtee niiden kanssa pienelle retkelle lähiluontoon. Jokaisen sudenpennun tulee etsiä luonnosta 8 sovittua asiaa esimerkiksi männynkäpy, koivunlehti tai kuusenneulanen. Sudenpentu tuo ne omalle paikalleen ja asettaa sovittuun ilmansuuntaan – esimerkiksi puolukka pohjoiseen ja lepän lehti länteen. Lähde: Toimintavinkit

Ilmansuuntapiiri: Sopivin leikkijöiden lukumäärä on 5 tai 9. Leikkijät seisovat piirissä ja yksi on keskellä. Jokainen leikkijä seisoo tietyn ilmansuunnan kohdalla. Keskellä olija sanoo, missä ilmansuunnissa olevat vaihtavat paikkaa ja yrittää ehtiä vapautuneeseen paikkaan. Kun paikka vaihtuu, niin vaihtuu myös ilmansuunta. Se, joka ei ehdi uuteen paikkaansa, jää keskelle.

Sudenpennut määrittelevät kompassin avulla, missä kololla sijaitsevat ilmansuunnat. Ilmansuunnat merkitään kolon seiniin lapuilla. Ilmansuuntaleikki: Kun akela huutaa jonkin ilmansuunnan, kaikkien on mentävä (esimerkiksi juosten, hyppien, rapukävelyä) kyseiseen suuntaan.

Lisää vinkki

Liite