Sudenpentu tunnistaa 10 yleisintä karttamerkkiä.

Valikko

Tunnistan 10 karttamerkkiä


Tavoite:

Sudenpentu tunnistaa 10 yleisintä karttamerkkiä.

Kuvaus:

Sudenpentu opettelee 10 yleisintä karttamerkkiä.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Suunnistus
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Akela opastaa sudenpentuja

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Suunnistus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lauma tutustuu lähialueen karttoihin ja etsii niistä karttamerkkejä. Sudenpennut tutustuvat ensin niiden merkitykseen ja harjoitelee sitten erilaisilla peleillä. Akela kertoo jonkin karttamerkin ja sudenpentujen pitää löytää se omalta kartaltaan. Kuka löytää ensimmäisenä? Tarvikkeet: suunnistus-, perus- ja muita karttoja, askartelutarvikkeita

Karttamerkkibingo: Jokainen sudenpentu piirtää paperille 9 ruutua ja jokaiseen ruutuun yhden kymmenestä opetellusta karttamerkistä. Akela luettelee karttamerkkejä. Kuka saa ensimmäisenä kolmen suoran? Entä koko ruudukon täyteen?

Karttamerkkiviesti: Tähän voi käyttää muistipelin kortteja. Karttamerkit levitetään lattialle huoneen toiseen päähän. Lauma jaetaan kahteen joukkueeseen. Joukkueet asettuvat jonoiksi ja jonon ensimmäiselle annetaan jonkin karttamerkin nimi. Hänen tulee liikkua sovitulla tavalla (ryömiä, hyppiä yhdellä jalalla tms.) karttamerkkien luo ja valita sieltä oikea karttamerkki. Kun ensimmäinen on palannut takaisin jonoon, seuraava saa lähteä.

Sudenpennut tekevät yhdessä muistipelin karttamerkeistä (nimi + merkki) ja pelaavat sitä.

Akela antaa jokaiselle pennulle tai pareille saman kartan. Hän näyttää sudenpennuille lähtöpaikan kartalta. Akela kertoo jonkin matkan vain sanallisesti karttatermein, esimerkiksi ”Kuljin 200 metriä etelään, ylitin ojan, nousin kukkulalle ja …” Osallistujat näyttävät tarinan jälkeen, mihin olettavat akelan päätyneen. Lopuksi akela voi esittää tiukan kysymyksen pennuille: Mistä olisi kannattanut mennä? Lähde: Toimintavinkit

Lauma askartelee yhdessä domino-pelin, jossa palikoiden tai korttien toisissa päissä on piirros karttamerkistä ja toisessa tekstimuotoinen selite. Dominoa pelataan jakamalla palikat pelaajien kesken tasan ja laittamalla yksi pöydälle. Pelivuoro kiertää myötäpäivään. Jokainen pelaaja yrittää vuorollaan panna sopivan palan pöydällä olevan jonon jatkoksi. Voittaja on se, joka pääsee ensimmäisenä palikoistaan eroon. Lähde: Toimintavinkit

Jokaisella pennulla on edessään kartta. Akela sanoo karttamerkkien nimiä ja osallistujat yrittävät löytää niitä kartalta mahdollisimman nopeasti. Kun sudenpentu löytää karttamerkin, hän huutaa: ”hep”, ja johtaja tarkistaa onnistumisen. Nopein saa pisteen. Peli voidaan aloittaa kivellä, suolla ja jyrkänteellä, päätyen muistomerkkiin, vedenalaiseen kiveen ja aitojen risteykseen. Kartta voi olla myös jotakin tutulta alueelta, jolloin johtaja voi kysyä: ”missä päin voisi olla siirtolohkareita” tai muuta vastavaa. Lähde: Toimintavinkit

Lauma kulkee metsässä. Aina välillä akela kysyy: “Millä karttamerkillä merkitään?” ja osoittaa siltaa, aitaa, avosuota tai muuta vastaavaa. Ensimmäisenä oikein vastannut saa pisteen. Akela huolehtii, että jokainen pentu tietää, millaisesta karttamerkistä on kyse. Harjoitus kehittää myös kartanlukutaitoa. Lähde: Toimintavinkit

Akela kertoo tarinan. Aina kun hän sanoo sanan, jolle on karttamerkki, sudenpentu piirtää kyseisen merkin. Lähde: DDS

Lauma menee kukkulalle. Sudenpennut piirtävät paperille kaikki karttamerkit, joiden vastineet he ympärillään näkevät.

Lisää vinkki

Liite