Sudenpentu kierrättää.

Valikko

Lajittelen laumani kanssa jätteitä ja tutustun kompostin toimintaan


Tavoite:

Sudenpentu kierrättää.

Kuvaus:

Sudenpentu tutustuu erilaisiin kierrätysastioihin ja niiden merkintöihin sekä oppii, missä kodin ja kolon lähellä on kierrätyspisteitä. Sudenpentu ymmärtää kompostoinnin idean ja kokeilee sitä.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kololla Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Kestävä kehitys Luonto
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Akela tutustuttaa sudenpennut erilaisiin kierrätysastioihin ja suunnittelee laumalle kierrätysaktiviteetteja. Nokkapentu toimii ryhmänjohtajana lajittelutehtävissä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ympäristönsuojelu

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lauma pyytää kolon omistavalta taholta luvan rakentaa pihan perälle komposti. Kompostin voi perustaa myös lippukunnan kämpälle. Sudenpentujen vanhemmista saa varmasti rakennusapua. Lauma kompostoi syksyn lehdet ja pyytää kiinteistönhoitajalta tai kämppäisäntä laittaa myös nurmikonleikkuujätteet kompostiin. Lauma hoitaa kompostia vuoden ajan ja lehtien muututtua mullaksi istuttaa vaikkapa kukkasia itse "valmistamaansa" multaan kolon tai kämpän pihamaalle (lupa on jälleen muistettava kysyä). Lähde: L-SP:n Vaikeat jäljet - vinkkivihko

Lajitteluviesti. Sudenpennut jaetaan kahteen joukkueeseen, joissa kummassakin jokaiselle sudenpennulle annetaan eri roska. Sudenpennun tehtävänä on viedä saamansa roska vuorollaan annettuihin lajitteluastioihin. Viestin jälkeen lauma käy yhdessä tarkasti läpi oikeat vaihtoehdot mikäli ja kun virheitä ilmenee. Lähde: L-SP:n Vaikeat jäljet - vinkkivihko

Lauma leikkii Kimin leikkiä jätteillä. Leikin jälkeen sudenpennut pohtivat mihin astiaan mikäkin jäte kuuluu. Lähde: DDS

Lisää vinkki

Liite