Sudenpentu opettelee yhdessä päättämistä. Hän sitoutuu omaan laumansa jäseneksi.

Valikko

Laadimme yhdessä laumallemme säännöt.


Tavoite:

Sudenpentu opettelee yhdessä päättämistä. Hän sitoutuu omaan laumansa jäseneksi.

Kuvaus:

Sudenpentu osallistuu lauman säännöistä sopimiseen ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Säännöt ovat ryhmän yhteinen ilmaus sille, millaista käyttäytymistä sen jäseniltä odotetaan. Sääntöjä ei kannata olla viittä enempää, jotta ne pysyvät aktiivisena mielessä.

Lapset saattavat laatia itselleen melko tiukkojakin sääntöjä, ja akelan vastuulla on, että säännöistä tulee realistisia. Sudenpennut ehdottavat usein sääntöjä ”ei saa” -muodossa. Loputon ”ei saa”-lista ei kuintekaan ole toimiva. Sudenpentujen ”ei saa” ehdotukset voidaan yhdessä kääntää myönteiseen muotoon esim. ei saa huutaa -> puhumme tilanteeseen sopivalla äänellä.

Säännöt kannattaa kirjata esim. kolon seinälle laitettavaksi sääntötauluksi. Jokainen lauman jäsen vahvistaa sitoutumisensa sääntöjen noudattamiseen esim. allekirjoituksellaan tai painamalla peukalonjälkensä sääntötauluun.

Sääntöihin kannattaa palata useaan kertaan vuoden aikana. Näin ne pysyvät elävinä lauman arjessa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot kaveritaidot vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ryhmassa-toimiminen yhteiskunnallinen-vaikuttaminen yhteisoon-kuuluminen
Johtajan tehtävä: Akela ohjaa sääntöjen tekemistä. Hän miettii millä tavalla sääntöjä ryhdytään tekemään. Hän pitää huolta siitä, että kaikkien ehdotukset tulevat kuulluiksi ja ohjaa sudenpentuja laatimaan realistisia ja myönteisiä sääntöjä laumalleen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Lauma keskustelee yhdessä tarvittavista säännöistä ja kirjoittakaa ne ylös. Säännöt askarrellaan esimerkiksi seinälehtiselle ja laitetaan näkyvälle paikalle muistuttamaan sääntöjen olemassa olosta. Säännöt voidaan vahvistaa allekirjoittamalla tai painamalla sormenjäljet sääntöjen alle. Jos on tarpeen, lauma voi säätää rangaistuksia yhteisten sääntöjen rikkomisesta. Sudenpennut keksivät itse mahdollisia helposti suoritettavia rangaistuksia. Rikkoja voi esimerkiksi joutua jäähylle, siivoamaan tai juoksemaan talon ympäri.

Kun lauman on tehnyt säännöt, akela voi kertoa tarinaa samannimisestä laumasta, jossa ei kaikki menekään ihan niin kuin omassa laumassa on sovittu. Sudenpentujen pitää reagoda aina, kun tarinan lauma toimii oman lauman sääntöjen vastaisesti.

Akela kiinnittää huoneen toiseen päätyyn tai ulkona esim. puuhun lapun tärkeää ja toiseen päätyyn / puuhun lapun ei tärkeää. Akela sanoo sääntöihin sisältyviä asioita ja sudenpennut menevät oman mielipiteensä mukaisen lapun luokse. Sudenpentujen tärkeäksi valitsemat asiat valitaan säännöiksi.
Esimerkkejä sanottavista asioista:
- Jokainen saa sanoa oman mielipiteensä.
- Toiselle voi huutaa, kun suututtaa.
- Voin tulla kokoukseen milloin haluan.
- Kännykän käytöstä pitää olla yhteiset pelisäännöt.

Akela voi jakaa sääntöjen keksimisen erilaisten teemojen pohjalta.
Teemoja voivat olla mm.
- käyttäytyminen muita kohtaan
o kielenkäyttö
o juokseminen,riehuminen
- siisteys
- turvallisuus
- kännykän käyttö
- ulkona leikkimisen säännöt
- poissaolosta ilmoittaminen
- huivin käyttäminen

Akela voi ohjata sudenpentuja jo alusta alkaen kehittämään ohjeita siihen, että määritellään toivottua tekemistä kieltämisen sijaan. Kysymys voi olla esim. miten haluaisit, että laumassamme toimitaan tai miten toivoisit, että sinua kohdellaan laumassa. Vastauksista voidaan sitten johtaa toimintaohjeita eli sääntöjä siihen, että nämä toiveet toteutuisivat.

Akela kertoo sudenpennuille, että ihminen on tuhonnut maapallon. Heidän ja 1000 muun lapsen on nyt matkustettava uudelle planeetalle, Nulikille. Sudenpennut voivat rakentaa avaruusaluksen, jolla uudelle planeetalle päästään, esimerkiksi kolon huonekaluista tai metsän tarjoamista rakennustarpeista. Tärkeimpänä osana tehtävää akela ohjaa sudenpennut huomaamaan, että uudelle planeetalle tarvitaan sääntöjä, ettei sitäkin tuhota. Sudenpentujen tehtävänä on keksiä 10 sääntöä.

Iltahiljentymisen yhteydessä lauman on hyvä keskustella akelan johdolla, miksi juuri nämä säännöt valittiin. Valitsisivatko kaikki ihmiset samat säännöt?

Lähde: Det danske spejderkorps

Iltahiljentymisen yhteydessä lauma keskustelee syrjinnästä. Ovatko ryhmän jäseneet joskus kokeneet itsensä syrjityksi? Kyseessä voi olla erityisruokavalio, lukihäiriö, kehitysvamma, vieras kieli, uskonto tai muu vastaava. Akela kehottaa sudenpentuja kertomaan omista kokemuksista tai kavereiden tai tuttavien kokemuksista. Miltä tuntuu olla syrjitty? Miksi syrjitään? Miksi syrjintää pitää vastustaa?

Lauma lisää oman ryhmän sääntöihin kohtia syrjinnän ehkäisemiseksi.

Lähde: KFUK-KFUM speiderne

Akela ottaa selville, millaisia kokemuksia sudenpennuilla on säännöistä ja velvollisuuksista, ja miten he ne ymmärtävät. Akelan kannattaa aloittaa tutuista rajoituksista, jotka sudenpennut jo ymmärtävät. Akela voi pyytää heitä täydentämään seuraavanlaisia lauseita: ”Minulla ei ole oikeutta __________ koska…” (esimerkiksi Minulla ei ole oikeutta lyödä ihmisiä, kun olen vihainen, koska… / Minulla ei ole oikeutta kohdella ihmisiä epäreilusti.) Akela tekee näistä luettelon ja pyytää sudenpentuja kääntämään väitteet negatiivisista positiivisiksi (esimerkiksi Minulla on oikeus olla tulematta lyödyksi / Minulla on oikeus tulla kohdelluksi reilusti). Akelan ohjauksella tämä onnistuu.

Tämän jälkeen sudenpennut keksivät yhdessä sääntöjä laumalle. Sääntöjen täytyy alkaa lauseella ”Jokaisella on oikeus… (esimerkiksi Jokaisella on oikeus osallistua). Sääntö voidaan kirjoittaa muistiin vain, jos kaikki laumassa ovat yhtä mieltä. Tärkeintä ei ole sääntöjen määrä, vaan että kaikki hyväksyvät ne.

Oikeuksien listauksen jälkeen akela kysyy, mitä velvollisuuksia jokaisella täytyisi olla, jotta kaikki nauttisivat näistä oikeuksista. Tämä kirjoitetaan omaan palstaan esimerkiksi näin: ”Minulla on vastuu siitä, että…” tai ” Minun pitäisi…”

Tämän jälkeen akela kysyy, millaiseen vastuuseen jokainen oikeus velvoittaa. Hän kirjoittaa nämä vastaukset vastaavan oikeuspykälän kohdalle. Akela käyttää ensimmäistä persoonaa (esimerkiksi minulla on vastuu siitä, että annan muille mahdollisuuden osallistua, etten syrji ketään, etten jätä ketään leikin/pelin/ryhmän ulkopuolelle).

Kun oikeuksien ja vastuiden luettelot ovat valmiit, akela kysyy voisivatko sudenpennut käyttää näitä sääntöjä eräänlaisena ryhmän ”perustuslakina”. Haluavatko he noudattaa näitä itse laatimiaan sääntöjä? Kuka vastaa siitä, että jokainen noudattaa sääntöjä? Mitä tapahtuu, jos joku rikkoo jotakin oikeutta? Onko välttämätöntä, että sääntöjen rikkomisesta seuraa jotakin? Miksi?

Kun ryhmä on päätynyt ”perustuslain” lopulliseen versioon, akela kirjoittaa sen puhtaaksi ja ripustaa näkyvälle paikalle. Hän kertoo, että nämä ovat ryhmän säännöt, joiden mukaan niin sudenpennut kuin aikuiset työskentelevät ja toimivat yhdessä. Akela kertoo vielä, että tätä on demokratia: yhdessä päätettäviä asioita, jotka velvoittavat kaikkia – samat oikeudet, samat velvollisuudet.

Vaihe 2

Akela pyytää sudenpentuja arvioimaan sääntöjä uudelleen muutama viikko myöhemmin. Ovatko sudenpennut yhä samaa mieltä niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, joita he aiemmin kehittelivät? Onko joitain velvollisuuksia vaikeampi noudattaa kuin toisia? Miksi? Täytyykö sääntöihin tehdä mitään muutoksia? Poistoja, entä lisäyksiä? Lauma keskustelee sääntöjen ja velvollisuuksien valvonnasta seuraavien kysymysten avulla. Rikotaanko joitain oikeuksia useammin kuin toisia? Miksi? Kuka ottaa vastuun siitä, että näitä oikeuksia kunnioitetaan? Kuka päättää, mitä tapahtuu, jos joku rikkoo jotakin ryhmän sääntöä? Pitääkö ryhmän päättää yhteisesti joitakin rangaistuksia, joita sääntöjen rikkomisesta seuraa?

Källa: Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

Sääntöjen sijaan sudenpennut tekevät laumasopimuksen, jossa pyritään välttämään ei -sanaa. Sopimuksen kirjoittamisessa pyritään keskittymään positiivisuuteen, mitä saamme tehdä partiossa. Laumasopimuksen ympärille jokainen sudenpentu voi piirtää/värittää oman partiohahmon, jossa lukee oma nimi. Partiohahmot kiinnitetään laumasopimuksen ympärille, josta näkee keitä sudenpentuja laumaan kuuluu.

Tiedostot
image/jpeg

Lisää vinkki

Lisää liite