Sudenpentu osaa laumaansa kuuluvien henkilöiden nimet ja pääsee alulle laumansa jäseniin tutustumisessa.

Valikko

Tiedän johtajieni ja laumani muiden jäsenten nimet


Tavoite:

Sudenpentu osaa laumaansa kuuluvien henkilöiden nimet ja pääsee alulle laumansa jäseniin tutustumisessa.

Kuvaus:

Sudenpentu opettelee laumansa jäsenten ja johtajiensa nimiä.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kaveritaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 15 min
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Akela suunnittelee ja toteuttaa lauman kokouksissa nimenopetteluleikkejä. Leikkejä kannattaa leikkiä useammassa kokouksessa aloittaen helpommista ja turvallisimmista ja siirtyä vähitellen haastavampiin leikkeihin. Alussa on ihan mahdollista, että kaikki pennut eivät edes uskalla sanoa omaa nimeään toisten kuullen. Akelalla on hyvä olla tuntosarvet kohollaan ja rohkaista ja auttaa tarvittaessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Akela huutaa yhden sudenpennun nimen. Muiden tehtävä on mahdollisimman nopeasti muodostaa piiri tämän henkilön ympäri. Lähde: DDS

Nimi on merkki siitä, että kuuluu yhteiskuntaan. Usein pidetäänkin itsestään selvänä sitä, että jokaisella on nimi ja jokaiselle lapsella on oikeus nimeen.Akela antaa sudenpennuille tehtäväksi selvittää kotiväeltä, mitä heidän nimensä tarkoittaa ja miksi he ovat saaneet juuri sen nimen. Osa lapsista voi olla saanut nimen esimerkiksi sukulaisen mukaan. Lauma keskustelee tuloksista seuraavassa kokouksessa esimerkiksi iltahiljentymisen yhteydessä. Samalla lauma voi pohtia, mitä väliä sillä on, että akela tietää kaikkien nimet? Mikä on lempinimi? Onko sudenpennuilla lempinimiä? Ketkä saavat kutsua heidät lempinimellä? Mitä on nimittely? Onko sudenpentuja nimitelty? Miltä se tuntui? Akelan on hyvä muistuttaa, että nimittely on kiusaamista. Lähde: Det danske spejderkorps

Esittäytyminen Nimien esittelyyn löytyy paljon leikkejä esimerkiksi hakusanoilla nimileikkejä lapsille tai tutustumis- ja nimileikkejä. Osa sudenpennuista jännittää jopa oman nimensä kertomista. Akela voi helpottaa esittäytymistilannetta esittelemällä pennut toisilleen. Yksi keino on myös aloittaa nimien opettelu pienemmissä ryhmissä ja laajentaa sitä pikku hiljaa.

Turvalliset ja helpot nimileikit Alussa kannattaa leikkiä sellaisia nimileikkejä, joissa yksittäinen sudenpentu ei joudu jännittämään sitä, muistaako hän kaikkien nimet. Aluksi on siis hyvä leikkiä sellaisia leikkejä, joissa koko lauma saa yhteen ääneen sanoa tietyn henkilön nimen. Esimerkki alkuun sopivasta nimien muistamisleikistä: Noita-akka Pompelipossa Valitaan leikkijöistä yksi, josta tulee Pompelipossa. Hän menee viereiseen huoneeseen, apuvälineenä hänellä on huopa. Muut leikkijät liikkuvat vapaasti huoneessa. Kun noita-akka saapuu huoneeseen, huuta hän :”Noita-akka Pompelipossa tulee”, tällöin leikkijät kyykistyvät maahan ja sulkevat silmänsä. Pompelipossa peittää jonkun leikkijän huovalla, muut saavat luvan annettua arvata, kuka on huovan alla peitettynä. Oikein arvanneesta tulee seuraava Pompelipossa.

Netti ja leikkikirjat ovat pullollaan nimien opetteluleikkejä. Esimerkiksi hakusanoilla nimileikkejä, nimileikkejä lapsille, tutustumisleikkejä ja nimien opetteluleikkejä löytyy monenlaisia vinkkejä.

Nimet näkyville Lauman jäsenten nimet kannattaa kirjoittaa näkyville, vaikka kaikki sudenpennut eivät vielä osaisikaan lukea. Nimilaput mahdollistavat monta asiaa esim. Kim-leikit nimilapuilla, lappujen jakamisen summanmutikassa laumaillan osallistujille ja tehtäväksi antaa lappu oikealle henkilölle, ryhmien jakamisen arpomalla.

Lisää vinkki

Liite