Sudenpentu tietää lippukuntansa nimen. Hän saa käsityksen partiosta omaa ryhmäänsä suurempana organisaationa.

Valikko

Tutustun lippukuntaani


Tavoite:

Sudenpentu tietää lippukuntansa nimen. Hän saa käsityksen partiosta omaa ryhmäänsä suurempana organisaationa.

Kuvaus:

Sudenpentu tutustuu lippukunnan nimeen, ja lippukunnan muihin johtajiin sekä ikäkausiin. Hänelle tulevat tutuksi lippukunnan tunnukset ( esimerkiksi huivimerkki, huuto, lippu, leikki).

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka:
Taitoalueet: Partiokulttuuri yhdistystoiminta
Kesto:
Kasvatustavoitteet: yhteisoon-kuuluminen
Johtajan tehtävä: Akelan tehtävänä on esitellä sudenpennuille lippukunnan partioperinteitä. Akela hankkii paikalle lippukunnan perinne-esineitä ja tavattavia henkilöitä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Oman tunnuksen etsintä. Jos lippukunnan tunnus on opeteltu koloillan alussa tai edellisellä kerralla, sopii kertaukseksi hyvin harjoitus, jossa akela on etukäteen tulostanut muita lippukunnan tunnusta tavalla tai toisella muistuttavia logoja, joiden seasta sudenpentujen on etsittävä oman lippukunnan tunnus.

Monen lippukunnan symboliin liittyy jokin tarina. Akela voi kutsua koloiltaan jonkin lippukunnan kokeneemmista konkareista kertomaan lippukunnan merkin taustalla olevan symboliikan.

Lippukunnan huivimerkkiin tai lipussa olevaan tunnukseen voi tutustua palapelin avulla. Akela voi valmistaa palapelin etukäteen tai sellaiset voidaan askarrella yhdessä esimerkiksi liimaamalla tulostettu lippukunnan tunnus jollekin kovalle taustapaperille.

Lauma harjoittelee yhdessä lippukunnan huudon. Huudon voi opetella esimerkiksi huutamalla sen säe kerrallaan johtajan perässä. Jotta huuto jäisi mieleen, voi lauma piirtää kuvasarjan, jossa jokaista huudon säettä vastaa yksi kuva. Kun huuto on tuttu, voi huudon huutamisessa kisailla eri laumojen kesken.

Haastattelu. Akela pyytää laumailtaan vieraaksi lippukunnanjohtajan tai sudenpentujen ikäkausivastaavan. Sudenpennut saavat esittää hänelle tai heille mieltä askarruttavia kysymyksiä. Mukaan iltaan voi pyytää myös eri partion ikäkausien edustajia haastateltavaksi.

Lisää vinkki

Lisää liite