Tarpoja osaa kantaa vastuuta. Hän suunnittelee toimintaansa ja huolehtii sovitusta johtamis- tai vastuutehtävästä. Tarpoja osaa ottaa vastaan palautetta.

Valikko

Johtamis- tai vastuutehtävä: Kaupunki


Tavoite:

Tarpoja osaa kantaa vastuuta. Hän suunnittelee toimintaansa ja huolehtii sovitusta johtamis- tai vastuutehtävästä. Tarpoja osaa ottaa vastaan palautetta.

Kuvaus:

Tarpoja toteuttaa yksin tai yhdessä parinsa kanssa tilapäisen ja ohjatun johtamis- tai vastuutehtävän ryhmässä tai ryhmän ulkopuolella ja saa palautetta tehtävän tekemisestä. Tarpoja saa tukea tehtäväänsä vartionjohtajalta tai aikuiselta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka:
Taitoalueet: itsensa-johtamisen-taidot organisointitaidot vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: osaaminen-ja-ongelmanratkaisu ryhmassa-toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee yhdessä luotsin ja vartion kanssa johtamis- tai vastuutehtäviä, jotka ovat kullekin tarpojalle tai tarpojaparille sopivia.  Vartionjohtaja auttaa tarpojia suunnittelemaan johtamis- tai vastuutehtävät ja niiden sisällöt. Hän huolehtii siitä, että jokainen tarpoja tietää mitä on tekemässä ja että jokaisella tarpojalla on saatavilla aktiviteetissa tarvittavat välineet. Vartionjohtaja antaa yhteistyössä luotsin kanssa palautetta tarpojille heidän tehtävistään. Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa tehtävää suoraan tai vartionjohtajan kautta. Hän varmistaa, että johtamis- tai vastuutehtävä on sopivan kokoinen kullekin tarpojalle. Johtamis- tai vastuutehtäviä mietittäessä on hyvä muistaa, että kyse on ohjatusta ja tilapäisestä johtamis- tai vastuutehtävästä. Luotsi auttaa yhteydenpidossa ja käytännönjärjestelyjen sopimisessa. Tarvittaessa luotsi auttaa myös vastuu- tai johtamistehtävän toteutuksen suunnittelussa esimerkiksi ohjaamalla tarpojia miettimään millaiset aktiviteetit toimivat nuoremmilla ikäkausilla ja antamalla tarvittaessa myös konkreettisia vinkkejä aktiviteetin suunnitteluun ja vetämiseen. Luotsi myös ohjaa palautekeskustelua tehtävän jälkeen. Jos aktiviteetti on toteutettu johtamisharjoitteluna, on tilanteessa hyvä hyödyntää myös palautetta sammoilta tai akeloilta. Luotsi huolehtii siitä, että sampo ja akela tietävät myös, millaisesta tehtävästä on ollut kyse. Palautekeskustelu kannattaa käydä melko pian aktiviteetin toteutuksen jälkeen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kaupunki-tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vastuutehtävä lippukunnassa. Tarpojat huolehtivat lippukunnan jonkin perinteisen tapahtuman vastuutehtävistä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi lippuvartiossa toimiminen paraatissa tai partiokirkossa tai lipunnostajan tehtävä isolla lippukunnan retkellä tai leirillä. Jos lippukunta järjestää partiokirkkoja, on myös siellä useita vastuutehtävämahdollisuuksia tekstin lukemisesta käsiohjelman jakamiseen ja säestämiseen. Vastuutehtävä voi myös olla lippukunnan juhlassa kahvituksesta huolehtiminen tai ohjelmanumerosta vastaaminen.

Leiriolympialaiset. Tarpojavartio järjestää yhdessä leiriolympilaiset lippukunnan nuoremmille ikäkausille. He suunnittelevat kisojen lajit yhdessä ja jokainen tarpoja tai tarpojapari vastaa yhden kisalajin suorituspisteestä. Vartionjohtaja ja luotsi auttavat tarpojia olympilaisiin osallistuvien ohjeistamisessa sekä olympialaisten yleisten järjestelyjen hoitamisessa. He myös ohjaavat tarpojia huomaamaan etukäteen, mitkä lajit toimivat olympiamaastossa ja mitkä kannattaa säästää toiseen kertaan.

Muistelemispäivä. Tarpojavartio tutustuu etukäteen muistelemispäivän materiaaleihin joko suomenkielisenä versiona tai WAGGGS:n sivuilta löytyviin englanninkielisiin materiaaleihin. Vartio suunnittelee materiaaleja tai lippukunnan perinteitä apunaan käyttäen joko ikäkauden tai nuorempien ryhmälle suunnatun muistelemispäivän tapahtuman, jossa jokainen tarpoja huolehtii omasta osuudestaan. Yksi tarpojista voi esimerkiksi vastata tapahtuman tiedotuksesta, toinen suunnitella tapahtuman tarjoilun ja loput huolehtia iltaan mukaan erilaisia aktiviteettipisteitä teeman mukaisesti. Vartionjohtaja ja luotsi auttavat tarpeen mukaan.

Lisää vinkki

Lisää liite