Tarpoja osaa toimia lähiympäristössään.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Kaupunkiretki


Tavoite:

Tarpoja osaa toimia lähiympäristössään.

Kuvaus:

Vartio tekee retken vieraaseen kaupunkiin. Vartio tutustuu etukäteen kaupungin historiaan, nähtävyyksiin ja elinkeinoihin. Retken aikana vartio käy vierailulla kaupungin nähtävyyksissä ja perehtyy kaupungin arkeen. Vierailun jälkeen vartio arvioi retken onnistumista.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Organisointitaidot Retkeily Suomalainen kulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto päivä
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarpojia kohdekaupungin valinnassa. Tarkoitus ei ole matkata kauas kotoa, sillä usein lähikaupunkikin on tarpojille melko vierasta seutua. Toki vartio voi halutessaan matkata esimerkiksi ystävyyslippukunnan luokse toiselle puolelle Suomea. Luotsi selvittää etukäteen lippukunnan taloudellisen tuen retkelle. Hän auttaa ja neuvoo tietojen etsinnässä ja ohjaa omilla kysymyksillään tarpojia ja vartionjohtajaa. Luotsi huolehtii siitä, että jokainen saa kertoa oman mielipiteensä. Luotsi osallistuu retkeen yhdessä tarpojavartion kanssa. Hän huolehtii retken turvallisuudesta ja auttaa vartiota yhdessä vartionjohtajan kanssa ratkomaan retkellä mahdollisesti eteen tulevia ongelmia ja ristiriitoja. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa tarpojia tekemään valinnan kohteesta ja etsimään siitä tietoa. Vartionjohtaja auttaa tarvittaessa tarpojia tekemään päätöksiä, jos vaikuttaa siltä että päätöksenteko on muutoin vaikeaa. Vartionjohtajan tehtävänä on retken aikana huolehtia siitä, että jokainen tarpoja huolehtii omasta vastuuosuudestaan retken aikana. Tarvittaessa vartionjohtaja auttaa tarpojia. Hän myös seuraa, että jokaisella tarpojalla on retkellä mukavaa. Valmistautuminen: Vartio päättää yhdessä retkikohteen. Sen jälkeen vartio perehtyy kohteen historiaan ja nykypäivään esimerkiksi esimerkiksi tekemällä aiheesta pelin, tietovisan tai lyhyen esittelyn muille. Vartio myös miettii retken käytännön toteutukseen liittyvät tekijät (ajankohta, miten kaupunkiin pääsee, miten ruokailu ja mahdollinen yöpyminen hoidetaan, miten paikat ovat avoinna, mitä nähtävyydet maksavat ja niin edelleen). Toteutus: Vartio toteuttaa retken suunnitelmansa mukaisesti. Jokainen tarpoja tai tarpojapari voi vastata retkellä jostakin osuudesta. Joku voi esimerkiksi huolehtia suunnistamisesta, toinen ruokailuista ja kolmas esitellä nähtävyyksiä etukäteistutustumisen perusteella. Vartio myös huolehtii siitä, että se dokumentoi retkeä esimerkiksi kuvaamalla tai tekemällä retken aikana päivityksiä someen. Arviointi: Vartio arvioi yhdessä retken ja koko tarpon onnistumista. Pohdinnassa voi käyttää apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mikä oli meille vaikeaa, missä onnistuimme hyvin? Mitä taitoa tai asiaa meidän täytyy vielä harjoitella? Entä mitä voimme suositella turistille nähtäväksi valitsemastamme kaupungista? Mitä kaupungissa olisi parannettavaa? Vartio tekee retkestään jutun, joka julkaistaan esimerkiksi lippukunnan Facebook-sivulla. Luotsi johtaa majakan jälkeen keskustelua majakan ja koko tarpon toteutumisesta. Hän ohjaa tarpojat huomaamaan mitä on opittu tarpon aikana. Luotsi antaa palautetta onnistumisista ja tarvittaessa myös kehitysideoita tulevia majakoita ja muuta toiminnansuunnittelua varten.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kaupunki-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Naturewatch Kaupunkiluonnossa -tehtävät opastavat havainnoimaan kaupungin elämää sekä ihmisen että muiden kaupungin asukkaiden näkökulmasta. Tehtävät on suunniteltu yläkoululaisille kaupunkiin suuntautuvan luontoretken ohjelmaksi ja niiden tarkoituksena on tuoda esiin monimuotoisuutta kaupunkiluonnossa monella tasolla.

Lisää vinkki

Liite