Tarpoja tietää mitä hankkeen toteuttaminen vaatii. Tarpoja toteuttaa yhdessä vartionsa kanssa.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Oma pulju


Tavoite:

Tarpoja tietää mitä hankkeen toteuttaminen vaatii. Tarpoja toteuttaa yhdessä vartionsa kanssa.

Kuvaus:

Vartio suunnittelee ja toteuttaa lyhytkestoisen pienimuotoisen hankkeen, jossa vartio kerää rahaa ryhmälleen.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Organisointitaidot Talous Varainhankinta
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarpojia suunnittelemaan ja valitsemaan sopivan yritysidean. Tarkoitus on valita ryhmälle sopivan kokoinen tehtävä. Luotsin tehtävänä on kannustaa riittävän haastavan projektin valintaan, toisaalta myös pitää jalat maassa. Luotsi auttaa tarpojia huomaamaan kaikki käytännön asioihin liittyvät seikat joita puljun pitäminen vaatii. Hän ohjaa tarpojia jakamaan tehtäviä ja kannustaa heitä huolehtimaan annetuista vastuista. Luotsi huolehtii siitä, että jokainen saa kertoa oman mielipiteensä. Luotsi osallistuu hankkeeseen tarpojien toiveiden ja tarpeen mukaan. Hän seuraa päivän kulkua ja puuttuu tarvittaessa ennakolta mahdollisiin kompastuskohtiin. Luotsi antaa vartionjohtajalle ja tarpojille tilaa toimia, mutta on läsnä. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa suunnittelua. Vartionjohtaja auttaa tarvittaessa tarpojia tekemään päätöksiä ja ohjaa pysymään niissä. Hän auttaa tarpojia omalta osaltaan projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Vartionjohtaja tehtävänä on projektin aikana huolehtia siitä, että jokainen tarpoja huolehtii omasta vastuuosuudestaan. Tarvittaessa vartionjohtaja auttaa tarpojia. Hän myös seuraa, että majakasta muodostuu jokaiselle osallistujalle positiivinen kokemus. Valmistautuminen: Vartio päättää yhdessä millaisen hankkeen se haluaa toteuttaa. Vartio voi esimerkiksi pitää kioskia pt-kisoissa, järjestää ravintolapäivän tai siivouspäivän tempauksen, myyjäiset tai vaikka jonkun tilaisuuden kahvituksen. Vartio listaa päätöksen tehtyään, mitä eri asioita sen tulee ottaa suunnittelussa ja valmistelussa huomioon. Työtehtävät vaihtelevat projektista riippuen. Niitä ovat esimerkiksi paikan suunnittelu ja varaaminen, mainostus, myyntituotteiden suunnittelu, ainesten hankkiminen ja myytävien asioiden valmistaminen, myyntipaikan rakentaminen, vaihtorahakassasta huolehtiminen, työvuorolistojen tekeminen ja niin edelleen. Vartio jakaa työtehtävät hoidettaviksi vartion yksittäisille jäsenille, pareille tai työryhmille. Toteutus: Vartio toteuttaa hankkeen suunnitelmiensa mukaisesti. Vartio myös huolehtii siitä, että se dokumentoi tapahtunutta esimerkiksi kuvaamalla tai tekemällä jo suunnittelun aikana päivityksiä someen. Arviointi: Vartio huolehtii hankkeen jälkeen tarvittavista jälkitöistä. Vartio esimerkiksi kiittää auttaneita tahoja, siivoaa jälkensä, palauttaa lainatut tavarat huolettuina ja niin edelleen. Vartio myös istahtaa hetkeksi alas ja arvioi majakan ja koko tarpon onnistumista. Pohdinnassa voi käyttää apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mikä oli meille vaikeaa, missä onnistuimme hyvin? Mitä taitoa tai asiaa meidän täytyy vielä harjoitella? Luotsi johtaa majakan jälkeen keskustelua majakan ja koko tarpon toteutumisesta. Hän ohjaa tarpojat huomaamaan mitä on opittu tarpon aikana. Luotsi voi antaa palautetta onnistumisista ja tarvittaessa myös kehitysideoita tulevia majakoita ja muuta toiminnansuunnittelua varten. Luotsi käy myös pienen välipestikeskustelun vartionjohtajan kanssa, jossa hän kartoittaa vartionjohtajan tuntemuksia, jatkosuunnitelmia ja kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kaupunki-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite