Vartio osaa tehdä suunnitelman ja jakaa tehtäviä.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Remontti


Tavoite:

Vartio osaa tehdä suunnitelman ja jakaa tehtäviä.

Kuvaus:

Vartio suunnittelee ja toteuttaa pienimuotoisen remontin tai kunnostusprojektin.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla
Taitoalueet Arjen taidot Kädentaidot Organisointitaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarpojia suunnittelemaan ja valitsemaan sopivan kokoisen remontointi- tai kunnostushaasteen. Tarkoitus ei ole tehdä mittavaa operaatiota, vaan majakan päätavoite on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan projekti yhteistyössä muiden kanssa ja samalla harjoittaa arkipäiväisiä kädentaitoja. Luotsin tärkeä tehtävä on auttaa vartiota löytämään sopiva kohde remontille. Luotsi auttaa tarpojia huomaamaan kaikki käytännön asioihin liittyvät seikat joita projekti vaatii. Luotsi osallistuu remontin tekemiseen projektin taustalta. Hän antaa tarpojille hyviä vihjeitä ja huolehtii, että heillä on tarvittavat välineet ja taidot asioiden tekemiselle. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa suunnittelua. Vartionjohtaja auttaa tarvittaessa tarpojia tekemään päätöksiä ja pysymään niissä. Hän auttaa tarpojia omalta osaltaan projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Vartionjohtaja tehtävänä on projektin aikana huolehtia siitä, että jokainen tarpoja huolehtii omasta osuudestaan.  

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kaupunki-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tarpojavartio toteuttaa projektin esimerkiksi remontoimalla kolon jonkun huoneen. Projektin voi suunnitella esimerkiksi seuraavien vaiheiden avulla: Projektin rakenne 1. Idea: Mitä tehdään? 2. Tavoitteet: Mitä tavoitellaan ja miksi? 3. Henkilökohtaiset tavoitteet: Mitä haluamme oppia tai kokea? 4. Koko: Paljonko aikaa majakkaprojekti vie? Paljonko töitä se vaatii? Voiko remontin jakaa pienempiin osiin? 5. Tarvikkeet: Mitä pitäisi osata? Mitä välineitä tarvitaan? Mistä voi hankkia tiedot, taidot ja välineet? 6. Talous: Tehdään budjetti. Mistä saadaan rahat? 7. Työnjako: Kuka johtaa majakkaa? Millä aikataululla tehdään mitäkin? Kuka tekee mitäkin? 8. Toteutus: Vartio muistaa tavoitteet, aikataulun ja budjetin. Vartion jäsenet muistavat viestiä toisilleen ja myös pitää hauskaa. 9. Arviointi: Mitä olemme tehneet? Saavutimmeko tavoitteet? Mitä olemme oppineet? Olisimmeko voineet tehdä jotakin toisella tavalla? Mitä tehdään seuraavaksi? 10. Lopputyöt: Vartio hoitaa talousasiat yhdessä lippukunnan rahastonhoitajan kanssa ja raportoi projektista lippukunnan hallitukselle. Lähde: Norges speiderforbund

Valmistautuminen: Vartio etsii yhdessä sopivan remontoitavan tai kunnostettavan kohteen tai huonekalun. Remontti voidaan toteuttaa esimerkiksi maalaamalla kolon tai kämpän seinät, sisustamalla uudelleen jonkun vartion jäsenen huone, suunnittelemalla lippukunnan kämpän huussista viihtyisämpi tai jollakin muulla vastaavalla tavalla. Vartio listaa päätöksen tehtyään, mitä eri asioita sen tulee ottaa suunnittelussa ja valmistelussa huomioon. Työtehtävät vaihtelevat projektista riippuen. Niitä ovat esimerkiksi materiaalien hankinta ja kuljetus remonttipaikalle, erilaiset tavaroiden siirtämis- ja suojaamistehtävät, varsinainen remontointi sekä siitä aiheutuvat siivoustyöt sekä lopun viimeistelyhommat. Vartio miettii kuka projektissa tekee mitäkin. Toteutus: Vartio toteuttaa remonttinsa suunnitelmiensa mukaisesti. Se varaa remonttiprojektiaan varten sopivan viikonlopun, sillä koko remontti tuskin tulee valmiiksi yhdessä päivässä. Aikaa pitää varata myös jälkien korjaamiselle ja lainattujen tavaroiden palautukselle. Vartio myös huolehtii siitä, että se dokumentoi tapahtunutta esimerkiksi kuvaamalla tai tekemällä jo suunnittelu aikana päivityksiä someen. Remonttipäivinä joku tarpojista voi huolehtia remontoijien muonituksesta tai se voi olla vartionjohtajan tai luotsin tehtävä. Arviointi: Vartio huolehtii tapahtumapäivän jälkeen tarvittavista jälkitöistä. Vartio kiittää auttaneita tahoja, siivoaa jälkensä, palauttaa lainatut tavarat huollettuina ja niin edelleen. Vartio myös istahtaa hetkeksi alas ja arvioi majakan ja koko tarpon onnistumista. Pohdinnassa voi käyttää apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mikä oli meille vaikeaa, missä onnistuimme hyvin? Mitä taitoa tai asiaa meidän täytyy vielä harjoitella? Luotsi johtaa majakan jälkeen keskustelua majakan ja koko tarpon toteutumisesta. Hän ohjaa tarpojat huomaamaan mitä on opittu tarpon aikana. Luotsi voi antaa palautetta onnistumisista ja tarvittaessa myös kehitysideoita tulevia majakoita ja muuta toiminnansuunnittelua vartelua. Luotsi käy myös pienen välipestikeskustelun vartionjohtajan kanssa, jossa hän kartoittaa vartionjohtajan tuntemuksia, jatkosuunnitelmia ja kehittämiskohteita.

Lisää vinkki

Liite