Tarpoja tuntee omaa kulttuuriaan. Hän huolehtii omasta vastuutehtävästään.

Valikko

Suhde toiseen: Suomalaiset juhlat


Tavoite:

Tarpoja tuntee omaa kulttuuriaan. Hän huolehtii omasta vastuutehtävästään.

Kuvaus:

Tarpojat järjestävät yhdessä suomalaiseen perinteeseen kuuluvan juhlan joko itselleen tai toiselle ryhmälle.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: organisointitaidot suomalainen-kulttuuri
Johtamistaito: Organisointitaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ryhmassa-toimiminen yhteisoon-kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa tarpojia käytännön järjestelyissä sekä siinä, että jokaisella on juhliin liittyen sopiva tehtävä. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa myös vartiota käytännön toteutuksessa. Hän haastaa vartion toteuttamaan juhlan riittävä haastavana, pelkät nyyttärit eivät nyt riitä. Mikäli juhlan toteutuksessa tarvitaan rahaa, luotsi rohkaisee tarpojia pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja rahankäytölle: Löytyykö tavara kolon varastosta, saako sen käytettynä, voiko sen rakentaa itse vai onko se ostettava uutena?

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kaupunki-tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tarpojavartio järjestää teeman mukaisen juhlan jollekin toiselle ryhmälle. Kyseessä voi olla toinen tarpojaryhmä tai jonkin nuoremman ikäkauden jäsenet. Tarpojat käyttävät aikaa tapahtuman suunnitteluun. Kukin tarpoja tai tarpojapari vastaa jostakin juhlan osa-alueesta. Tarkoitus on perehtyä juhlan historiaan, symboliikkaan sekä perinteisiin juhlamenuihin sekä mahdollisiin juhlaan liittyviin ruokalajeihin.

Vartio järjestää itselleen jonkin suomalaiseen perinteeseen kuuluvan, mutta itselleen vieraamman juhlan. Tällainen voi olla esimerkiksi rapujuhlat. Tarpojat käyttävät aikaa tapahtuman suunnitteluun. Kukin tarpoja tai tarpojapari vastaa jostakin juhlan osa-alueesta. Tarkoitus on perehtyä juhlan historiaan, symboliikkaan sekä perinteisiin juhlamenuihin sekä mahdollisiin juhlaan liittyviin ruokalajeihin.

Lisää vinkki

Lisää liite