Tarpoja tuntee tulevaisuuden mahdollisuuksiaan. Hän suunnittelee omaa tulevaisuuttaan.

Valikko

Tulevaisuus ja ammatti


Tavoite:

Tarpoja tuntee tulevaisuuden mahdollisuuksiaan. Hän suunnittelee omaa tulevaisuuttaan.

Kuvaus:

Tarpoja tutustuu erilaisiin koulutuksiin ja ammatteihin sekä niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo
Taitoalueet Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Itsestä huolehtiminen
Kesto -
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus
Teemat Metsä Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävä: Moni nuori kokee yläkouluikäisenä ahdistusta ja painetta tulevaisuuden koulutusvalintoihin ja ammattiin liittyen. Luotsin tärkein tehtävä on tukea nuorta ja rauhoittaa häntä siihen, että mahdollisuuksia ja reittejä eri tulevaisuuden haaveiden toteuttamiseksi on useita. Varsinaista opinto-ohjausta ei luotsin tule tietenkään osata antaa, mutta hän voi vinkata ja kannustaa tarpojaa löytämään tietoa eri urapoluista itsenäisesti.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kaupunki-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Luotsi ohjaa vartiota tutustumaan metsäalan toimintaan esimerkiksi metsäalalla työskentelevien henkilöiden avulla. Metsäalan ammattilaisia löytyy esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten tai kuntien viheryksiköiden kautta. Luotsi tukee vartionjohtajaa tiedon hankinnassa sekä avustaa tarvittaessa yhteyden ottamisessa. Metsäalan ammattilaiset voivat tulla kertomaan työstään vartion kokoukseen tai vartio voi vierailla heidän työpaikallaan. Metsäalan ammattilaisilta voi myös saada ammatissa tarvittavia välineitä kokoukseen tutustuttaviksi. Vartion on mahdollista hakea apurahaa opintoretkille metsäelinkeinosta kertovaan kohteeseen, kuten hakkuualueelle, tehtaille, taimitarhoille tai sahoille. Lisätietoja asiasta löytyy Metsäsäätiön sivuilta.

Erilaisia ammatteja. Tarpojavartio kutsuu koloiltaan vieraakseen omia huoltajiaan, perhetuttujaan tai lippukunnan vanhempia johtajia. Tarkoituksena on, että vieraat edustavat eri ammatteja ja ovat myös kiinnostuneita kertomaan omasta työstään tai koulutuksestaan. Vartio valmistelee etukäteen ammattipanelisteille haastattelukysymyksiä heidän ammateistaan. Kysymykset voivat koskea esimerkiksi koulutusta, tyypillistä työpäivää, palkkausta, työyhteisöä ja niin edelleen.

Työelämätaitoja. Millaisia taitoja vaaditaan kesätyöntekijöiltä erilaisissa työpaikoissa? Tarpojat voivat kirjoittaa paperille ominaisuuksia, joita kesätyöntekijöiltä voidaan vaatia. Mitkä ovat omainaisuuksia, jotka kannattaa mainita kesätyöpaikkahakemuksessa? Kielitaito, liikunnallisuus, mitä muuta? Mitä partiosta kannattaa kertoa työhakemuksessa?

Yritysvierailu. Vartio vierailee jossakin yrityksessä. Tarpojat tutustuvat yrityksen toimintaan ja pyrkivät ottamaan selvää millaista yrittäjän elämä on. Mitä hyviä puolia on yrittäjyydessä? Entä mitä haasteita yrittäjyyteen liittyy?

Ammatteihin ja koulutuksiin tutustuminen. Tarpojat etsivät erilaisia ammattinimikkeitä. Niitä voi löytää esimerkiksi sanomalehtien työpaikkoja-sivulta tai työvoimatoimiston nettisivulta. Kun vartio on poiminut muutamia mielenkiintoisia ammatteja, se selvittää, mitä esimerkiksi tradenomi tai yktyonomi tekevät käytännössä. Tarpojat voivat myös selvittää omien vanhempien, sisarusten tai vaikkapa luotsin ammatin ja tehdä opintopolun ammattiin. Mitä ammatti vaatii, minkälaisia stereotypioita tai ennakkoluuloja eri ammattiryhmiin liittyy?

Lisää vinkki

Liite