Tarpoja osaa käyttäytyä erilaisissa tilaisuuksissa. Tarpoja tuntee oman lippukuntansa iltanuotioperinteet. Tarpoja oppii hiljentymään ja kuuntelemaan itseään. Hän osaa toteuttaa hiljentymishetken.

Valikko

Hiljentyminen


Tavoite:

Tarpoja osaa käyttäytyä erilaisissa tilaisuuksissa. Tarpoja tuntee oman lippukuntansa iltanuotioperinteet. Tarpoja oppii hiljentymään ja kuuntelemaan itseään. Hän osaa toteuttaa hiljentymishetken.

Kuvaus:

Vartio suunnittelee ja toteuttaa iltahartauden. Tarpoja harjoittelee järjestämään hiljentymishetkiä ja ymmärtää, millainen hiljentymishetki on mielekäs ja ymmärtää, mitä kaikkea se voi sisältää.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Katsomustaidot Organisointitaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan ohje: Vartionjohtaja varaa tarvittavat tarvikkeet esim. iltahartauden pitämiseen. Luotsin ohje: Luotsi auttaa vartionjohtajaa aktiviteetin suunnittelussa ja toteutuksessa. Luotsi auttaa tarvittaessa tarvikkeiden kokoamisessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Vartion jäsenet etsivät oman paikan luonnosta, jonne vetäytyvät mietiskelemään 30 - 60 minuutiksi. Johtaja antaa vartiolle ohjeet etsiä luonnosta, esimerkiksi puolen kilometrin säteeltä, oma paikka, jossa viettää aikaa ihmetellen luontoa. Vartio sopii kaksi tapaamisaikaa, jolloin aikaisintaan ja viimeistään palataan takaisin lähtöpaikalle. Ehdottomasta paluusta voidaan ilmoittaa jollain ennalta sovitulla tavalla, kuten pillillä. Johtajan tärkeänä tehtävänä on varmistaa, että harjoitus tulee myös purettua. Jälkeenpäin on hyvä keskustella yksin olemisen herättämistä tunteista esimerkiksi iltanuotiolla. Tähän tarvitaan usein luotsin apua. Vartio voi myös sopia, että iltanuotiolla alkaa esimerkiksi hiljentymisen jälkeen hiljainen hetki ja jokainen voi poistua nuotiolta, kun itsestä tuntuu siltä, että nyt on aika lähteä.

Tarpojat suunnittelevat rukousalttarin, joka toimii kohderyhmän vakaumuksissa tarvittaessa uskontorajat ylittäen. Asioita voidaan symbolisesti tuoda esim. erilaisten luonnon elementtien tai esineiden avulla yhteisesti kannettavaksi. Jos tämä tehdään isommalle leirille, se voisi olla jopa majakkavaihtoehto eikä pelkästään yksi aktiviteetti.

Jos tarppo suoritetaan syksyllä, vartio voi seurata kuinka lehdet muuttavat väriä ja lopulta tippuvat puista. Keväällä taas kiinnitetään huomiota luonnon heräämiseen. Tavoitteena on ottaa paikasta vähintään yksi kuva viikossa. Kuva on hyvä ottaa melko samasta paikasta, jotta niistä voidaan lopuksi huomata, miten paikka on muuttunut. Aktiviteetti voidaan toteuttaa joko yksin tai koko tarpojavartion voimin. Paikaksi on hyvä valita jokin paikka lähellä koloa. Tarpon päätteeksi vartio laatii joko kuvakollaasin tai timelapse -videon otetuista kuvista.

Opettelemalla perinteisiä partiolauluja tarpoja oppii ylläpitämään ja vaalimaan partioperinteitä. Vartio keksii oman laulun ja varaa aikaa laulun harjoitteluun ja opettamiseen muille. Vartio voi myös säveltää uudelleen vanhan laulun. Jos laulun säveltäminen tuntuu hankalalta, vartio voi tehdä tuttuun lauluun uudet sanat tai käyttäkää sävelenä esimerkiksi kalevalaisia sävelmiä. Tätä aktiviteettia varten vartion voi jakaa pienempiin ryhmiin. Tämän aktiviteetin voi toteuttaa retkellä, leirillä, iltanuotiolla tai vaikkapa lippukunnan lauluillassa. Luotsi huolehtii, että vartiolla on tilaisuus laulun opettamiseen ja että he saavat rakentavaa palautetta laulustaan ja toiminnastaan opetustilanteessa. Vartio voi koota lippukunnanperinteistä ja opettelemistaan lauluista iltanuotio-ohjelman. Samalla vartio voi selvittää, onko lippukunnalla jo olemassa omia iltanuotioperinteitä. Jos on niin, minkälaisia? Vartio pohtii myös hyvän iltanuotio-ohjelman elementtejä, minkälainen on hyvä ohjelma.

Vartio suunnittelee ja toteuttaa iltahartauden tai hiljentymisen leirillä. Hartauden tai hiljentymisen ei välttämättä tarvitse olla tunnustuksellinen vaan sellaiseksi sopii myös muu teksti esimerkiksi päivän toimintaan tai paussiin liittyen. Tarpojavartion kanssa käydään läpi, millainen on hyvä hartaus tai hiljentyminen ja millainen sen kulku on. Myös tunnelmaan kannattaa panostaa tarpojavartion kanssa suunnittelemalla mahdollisia koristeita tai kynttilöitä. Vinkkejä hartauden tai hiljentymisen pitäjälle: Tila, jonka hartauden pitäjä antaa kuulijalle, on tärkeä. Hartaudessa voidaan antaa virike tai kimmoke mennä tekemään tai kokemaan jotakin. Siinä voidaan myös tehdä konkreettisesti itse jotain. Hartaudessa on vapaus olla läsnä ja pitää vakaumuksestaan kiinni. Hartaus on rauhallinen hetki kiireen keskellä, se antaa mahdollisuuden pysähtyä. Paikka, rakennelmat ja itse tehdyt järjestelyt ovat tärkeitä. Esimerkiksi leirikirkon rakentamiseen osallistuminen, kynttiläpolun valmistelu ja kulkeminen tai korkealla paikalla pidetty hartaushetki voi olla vaikuttava hiljentyminen. Hiljentymishetkeä varten tarpojat voivat esimerkiksi valaa kynttilöitä. Kynttilöiden valmistamisessa on tärkeää huomioida turvallisuus. Helpoin tapa valmistaa kynttilöitä on niiden valaminen. Vanhoja kynttilöitä voi sulattaa kattilassa ja kaataa sulanutta steariinia muottiin, esimerkiksi tyhjäksi koverrettuun appelsiinin puolikkaaseen. Älä kuitenkaan käytä lippukunnan parasta kattilaa. Kynttilöitä voi tehdä myös kastamalla sydänlankaa steariinissa. Tämä on huomattavasti hitaampaa. Sydänlangan voi tehdä itse kalastajalangasta. Valmista kynttilämassaa ja kynttilän sydänlankaa saa askartelukaupoista. Valmiista kynttilöistä voi tehdä kynttiläpolun koloillan päätteeksi.

Vartion jäsenet etsivät oman paikan luonnosta, jonne vetäytyvät mietiskelemään 30 - 60 minuutiksi. Vartiolaisille annetaan ohjeet etsiä luonnosta, esim. puolen kilometrin säteeltä, oma paikka, jossa viettää aikaa ihmetellen luontoa. Sovitaan kaksi tapaamisaikaa, jolloin aikaisintaan ja viimeistään palataan takaisin leiriin. Ehdottomasta paluusta voidaan ilmoittaa jollain ennalta sovitulla tavalla, kuten pillillä. Johtajan tärkeänä tehtävänä on varmistaa, että harjoitus tulee myös purettua. Jälkeenpäin on hyvä keskustella yksin olemisen herättämistä tunteista esimerkiksi iltanuotiolla. Tähän tarvitaan usein luotsin apua. Voidaan myös sopia, että iltanuotiolla alkaa esimerkiksi hartauden jälkeen hiljainen hetki ja jokainen voi poistua nuotiolta, kun itsestä tuntuu siltä, että nyt on aika lähteä.

Tarpoja tuntee liputuspäivät. Liputuspäivien opetteluun voi tehdä erilaisia pelejä, kuten dominon tai muistipelin. Tarpoja osaa käyttäytyä lipunnostossa ja lippua nostettaessa. Hän osaa nostaa lipun ja hallitsee lippusolmun. Vartio opettelee lipputangon ja lipun oikeat mittasuhteet. Tarpoja osaa nostaa lipun oikeassa järjestyksessä. Tarpoja osaa taitella lipun ja säilyttää sitä oikeaoppisesti.

Lisää vinkki

Liite