Tarpoja osaa kantaa vastuuta. Hän suunnittelee toimintaansa ja huolehtii sovitusta johtamis- tai vastuutehtävästä. Tarpoja osaa ottaa vastaan palautetta.

Valikko

Johtamis- tai vastuutehtävä: Leiri


Tavoite:

Tarpoja osaa kantaa vastuuta. Hän suunnittelee toimintaansa ja huolehtii sovitusta johtamis- tai vastuutehtävästä. Tarpoja osaa ottaa vastaan palautetta.

Kuvaus:

Tarpoja toteuttaa yksin tai yhdessä parinsa kanssa tilapäisen ja ohjatun johtamis- tai vastuutehtävän ryhmässä tai ryhmän ulkopuolella ja saa palautetta tehtävän tekemisestä. Tarpoja saa tukea tehtäväänsä vartionjohtajalta tai aikuiselta.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee yhdessä luotsin ja vartion kanssa johtamis- tai vastuutehtäviä, jotka ovat kullekin tarpojalle tai tarpojaparille sopivia.  Vartionjohtaja auttaa tarpojia suunnittelemaan johtamis- tai vastuutehtävät ja niiden sisällöt. Hän huolehtii siitä, että jokainen tarpoja tietää mitä on tekemässä ja että jokaisella tarpojalla on saatavilla aktiviteetissa tarvittavat välineet. Vartionjohtaja antaa yhteistyössä luotsin kanssa palautetta tarpojille heidän tehtävistään. Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa tehtävää suoraan tai vartionjohtajan kautta. Hän varmistaa, että johtamis- tai vastuutehtävä on sopivan kokoinen kullekin tarpojalle. Johtamis- tai vastuutehtäviä mietittäessä on hyvä muistaa, että kyse on ohjatusta ja tilapäisestä johtamis- tai vastuutehtävästä. Luotsi auttaa yhteydenpidossa ja käytännönjärjestelyjen sopimisessa. Tarvittaessa luotsi auttaa myös vastuu- tai johtamistehtävän toteutuksen suunnittelussa esimerkiksi ohjaamalla tarpojia miettimään millaiset aktiviteetit toimivat nuoremmilla ikäkausilla ja antamalla tarvittaessa myös konkreettisia vinkkejä aktiviteetin suunnitteluun ja vetämiseen. Luotsi myös ohjaa palautekeskustelua tehtävän jälkeen. Jos aktiviteetti on toteutettu johtamisharjoitteluna, on tilanteessa hyvä hyödyntää myös palautetta sammoilta tai akeloilta. Luotsi huolehtii siitä, että sampo ja akela tietävät myös, millaisesta tehtävästä on ollut kyse. Palautekeskustelu kannattaa käydä melko pian aktiviteetin toteutuksen jälkeen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Vartio suunnittelee päivä- tai yöretken vartion kanssa varusteluetteloineen ja aikatauluineen. Vartionjohtaja jakaa jokaiselle tarpojalle tai tarpoja parille vastuutehtävät, joista he huolehtivat retken aikana. Retken jälkeen käydään palautekeskustelu, miten vastuu tehtävissä onnistuttiin ja mitä pitäisi seuraavalla kerralla tehdä toisin. Päiväretki vastuutehtävänä lähtee retken suunnittelusta. Retkikohde voi olla valmiiksi päätetty luotsin kanssa tai vartio voi suunnitella retkikohteen yhdessä. Vartio suunnittelee retken aikataulun ja varusteluettelon sekä retken muonituksen. Yhdelle tarpojalle tai tarpoja parille annetaan yksi tai useampi vastuualue, ei kuitenkaan liian montaa, jotta vastuutehtävä ei kasva liian suureksi. Vartion kanssa kannattaa käydä läpi retken turvallisuuteen liittyviä asioita. Vartio toteuttaa suunnittelemansa retken niin, että jokainen tarpoja tai tarpojapari vastaa hänelle annetusta tehtävästä koko retken ajan. Retki päättyy, kun retkellä käytetyt varusteet on huollettu tarpojien toimesta ja purku keskustelu vartion kanssa on käyty. Purkukeskustelussa käydään läpi, miten retki meni. Missä onnistuttiin ja missä olisi vielä parannettavaa?

Tarpoja toteuttaa yksin tai parin kanssa annetun luonnontuntemustehtävän seikkailijaryhmässä. Aktiviteetti voidaan toteuttaa esimerkiksi rastiratana seikkailijoille. Parien tehtävänä on toteuttaa heille annettu rastitehtävä. Tarpojien ei välttämättä tarvitse itse suunnitella tehtävää. Luonnontuntemustehtävä voi olla lintujen, hyönteisten, eläinten, kasvien, puiden, sienien jne. tunnistamista. - kuvakortit eläimistä tai kasveista, joista opitaan tunnistamaan lajeja esimerkiksi muistipelin avulla - yhdistä kortit, joissa on eläin ja sen jälki - kimin koe - Hae minulle -leikki: Leikkijät hakevat mahdollisimman nopeasti leikinjohtajalle esimerkiksi tietyn puun lehden tai jonkin kasvin. - luonnonmateriaaliaskartelut -biotaloussalkun aktiviteetti

Tarpoja huoltaa jonkin lippukunnan majoitteen. Tarpoja paikkaa rikkoutuneen majoitteen ja laittaa sen seuraavaa käyttöä varten toimintakuntoon. Apua kannattaa pyytää varastonhoitajalta. Hän osaa antaa tarpojille sopivan majoitteen huoltamista varten ja tietää, kuinka se tulisi huoltaa. Tarpojien kanssa kannattaa myös käydä läpi, miten menetellään silloin, kun retkellä tai leirillä joku lippukunnan majoite hajoaa.

Vartio järjestää iltanuotion seikkailijoille. Tarpoja hoitaa iltanuotiolla parinsa kanssa sopivankokoisen vastuutehtävän. Tarpojat osallistuvat iltanuotiolle ja toteuttavat ohjelmanumeroita pareittain. Luotsi varmistaa, että iltanuotion ohjelma on partiomainen eikä siihen kuulu esimerkiksi nolausleikkejä. Luotsi ohjaa tarvittaessa ja antaa tarpojille palautetta. Vartio tutustuu vartionjohtajan kanssa iltanuotion kaareen. Iltanuotion kaaren löydät esimerkiksi Laululupa-kirjan trubaduurin painoksesta. Vartio päättää yhdessä, onko iltanuotiolla jokin teema ja jakaa vastuutehtävät. Ohjelmanumerot voi suunnitella ja valita koko vartion voimin. Vastuuhenkilöt vetävät yhdessä suunnitellun tai heille valmiiksi annetun tehtävän. Esimerkkejä pareille jaettavista vastuutehtävistä:

  • aloitusmenot tai -puhe
  • välijuonto
  • ohjelmanumero: näytelmä, kilpailu, laulun laulattaminen, leikki, huutojen vetäminen
  • nuotion ylläpitäminen ja turvallisuus, sammutusvesi
  • nuotion valmisteleminen, nuotiopuut, sytytysmateriaalit
  • nuotioon liittyvän ruokailun (esimerkiksi makkaranpaiston) järjestelyt (makkarat, sinapit, makkaratikut, paperit, roskikset)
  • nuotiopaikan valmistelu (nuotiopaikka turvalliseksi, katsomo riittävän kauas, lavan valmistelu, katsomon valmistelu esimerkiksi kevytpeitteellä syksyllä)

Lisää vinkki

Liite