Tarpoja osaa pystyttää lippukunnan käytössä olevia majoitteita. Hän osaa käyttää mm. puolijoukkuetelttaa myös talvella kamiinan kanssa. Tarpoja ymmärtää, miksi yhteisistä varusteista pitää huolehtia. Tarpoja osaa huoltaa lippukunnan yleisimmät varusteet ja majoitteet.

Valikko

Lippukunnan leiritaidot


Tavoite:

Tarpoja osaa pystyttää lippukunnan käytössä olevia majoitteita. Hän osaa käyttää mm. puolijoukkuetelttaa myös talvella kamiinan kanssa. Tarpoja ymmärtää, miksi yhteisistä varusteista pitää huolehtia. Tarpoja osaa huoltaa lippukunnan yleisimmät varusteet ja majoitteet.

Kuvaus:

Tarpoja pystyttää erilaisia majoitteita, joita lippukunnalla on käytössä. Hän opettelee käyttämään ja huoltamaan lippukunnan leirivarusteita.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen Kädentaidot Partiokulttuuri Retkeily Tulenteko
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa selvää lippukunnan majoitteista sekä muista leirivarusteista. Vartionjohtaja osaa koota itse majoitteet. Mikäli majoitteet ovat vartionjohtajalle vieraita, kannattaa pyytää luotsilta apua. Luotsin tehtävä: Luotsi tukee vartionjohtajaa opastamalla tarvittaessa majoitteiden kunnostusta ja käyttöä. Luotsi osallistuu tarvittaessa aktiviteetin toteutukseen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Retkellä voi yöpyä laavussa, louteessa tai erätoverissa. Tarpojat pystyttävät johtajan avustuksella laavun, louteen tai erätoverin ja yöpyvät siinä. Laavua, louetta ja erätoveria pystyttäessä on hyvä kerrata myös risti- ja pukkiköytösten teko. Retkeillessä on hyvä muistaa opettaa tarpojille myös retkeilypaikkojen siisteydestä huolehtimista. Pidemmillä retkillä luotsin ja vartionjohtajan on hyvä keskustella heidän välisestä työnjaosta etukäteen. Laavussa, louteessa, erätoverissa tms. majoituttaessa tarpojien kanssa on hyvä käydä läpi leiriytymispaikan valinta. Avotulimajoitteessa yöpyessä huolehditaan myös turvallisuudesta ja käydään ne yhdessä vartion kanssa läpi jo ennen retkeä.

Tarpoja osaa sytyttää ja huoltaa myrskylyhdyn. Tarpoja oppii käyttämään myrskylyhtyä ja tietää, kuin suurena liekkiä pidetään. Tarpoja täyttää, sytyttää, sammuttaa ja puhdistaa lyhdyn. Tarpoja puhdistaa lasin, vaihtaa sydämen ja osaa leikata sen oikean muotoiseksi. Tarpojat opettelevat käyttämään ja huoltamaan lippukunnan yhteisiä leirivarusteita. Leirin jälkeen tarpojat voivat esimerkiksi huolehtia leirillä käytetyt yhteiset varusteet oikeille paikoille asian mukaisesti huollettuna. Tarpojien kanssa voi tehdä lippukunnan kalustonhuoltotalkoot, jossa teroitetaan puukot, sahat, kirveet. Samalla voidaan huoltaa majoitteita ja muita leireillä ja retkillä käytettäviä tavaroita. Tarvittaessa lippukunnan varastonhoitajaa voi pyytää kertomaan lippukunnan kalustosta.

Tarpoja huoltaa retkellä käytetyt majoitteet ja osallistuu majoitteiden pakkaamiseen. Tarpojat voivat opetella luotsin tai vartionjohtajan opastuksella majoitteiden paikkaamista. Samalla tarpoja opettelee huoltamaan teltassa käytetyn kamiinan.

Tarpoja osaa pystyttää puolijoukkueteltan itsenäisesti vartionsa kanssa. Tarpoja osaa pystyttää kamiinan ja asettaa kynnyspuut puolijoukkuetelttaan sekä käyttää kamiinaa turvallisesti. Tarpoja oppii pystyttämään puolijoukkueteltan nukkumavalmiuteen erilaisissa maasto-olosuhteissa, kuten kangasmetsässä, asfaltilla, kosteikossa tai lumessa, käyttäen hyväkseen esimerkiksi erilaisia ankkureita, painoja tai lavereita. Tarpoja osaa huoltaa puolijoukkueteltan ja pakata sen pois käytön jälkeen.

Lisää vinkki

Liite