Tarpoja osaa kierrättää leirillä syntyvät jätteet ja tietää niiden loppusijoituspaikan leirin jälkeen.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Leirin roskat


Tavoite:

Tarpoja osaa kierrättää leirillä syntyvät jätteet ja tietää niiden loppusijoituspaikan leirin jälkeen.

Kuvaus:

Tarpojat suunnittelevat leirin aikana syntyneiden jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa leirillä jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio rakentaa leirillä roskakatoksen ja tarvittavan määrän roskatelineitä.

Valmistelu: Majakan suunnittelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa valitsemalla tehtävä majakka ja miettimällä sen laajuus. Jo suuntausvaiheessa on hyvä olla yhteydessä leirin johtajistoon, jotta leirin suunnittelussa otetaan huomioon tarpojavartion majakka. Tarpojavartio osallistuu leirin suunnitteluun omalta osaltaan.  Tarpojavartio tekee suunnitelman leirin jätteiden kierrättämisestä ja lajittelusta. Suunnitteluun kuuluu myös roskakatosten ja roskatelineiden valmistaminen leirillä. Roskiksiin on hyvä laittaa leiriläisiä varten hyvät ja selkeät ohjeet, mitä mihinkin roskikseen laitetaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla lisäksi koko leirin ajan roskisten tyhjentäminen ja huolto. Tarpojavartio suunnittelee, mitä työkaluja ja tarvikkeita he tarvitsevat majakan toteutuksessa. Samalla pidetään kirjaa mahdollisista hankinnoista. Tarpojavartio voi tehdä myös erilaisia tietoiskuja kierrätyksestä muille leiriläisille.

 

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa leirillä annetun vastuutehtävän ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. Lopuksi tarpojavartio osallistuu jätteiden viemiseen loppusijoituspaikkaan ja tehtävän purkuun. Lopuksi vielä tarkastetaan ollaanko mahdollisesti pysytty annetussa budjetissa. Vastuutehtävää voi myöös toteutuksen aikana dokumentoida vaikka kuvin ja videoin. Samalla voidaan konkreettisesti havainnoida myös kuinka paljon jätettä leirillä syntee esimerkiksi leiriläistä kohden. Vartio voi laskea leirin aikana jokaisen leiriläisen hiilijalanjäljen. Majakkaan saa vaativuutta erilaisten tietoiskujen antamisesta muille leiriläisille.

 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Kädentaidot Kestävä kehitys Organisointitaidot Retkeily Talous Viestintä
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Luotsin ohje: Luotsi huolehtii, että vastuutehtävä ei ole liian suuri tarpojavartiolle ja että se sopii majakan henkeen. Luotsi on yhteydessä hyvissä ajoin ennen leiriä leirin johtajistoon. Luotsin tehtävänä on myös pitää huoli siitä, että tarpojavartio pystyy osallistumaan leiriin myös leiriläisenä. Luotsi tukee tarpojavartiota toteutuksessa ja suunnitelmassa pysymisessä sekä tarkkailee majakan toteutusta niin, että kykenee antamaan siitä rakentavaa palautetta. Luotsi auttaa tarvittaessa ja pitää huolta tarpojien jaksamisesta. Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut? Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa? Mitä asioita jäätiin kaipaamaan? Mitä tehtäisiin toisin? Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen.   Vartionjohtajan ohje: Vartionjohtaja auttaa tarpojavartiota majakan suunnittelussa yhdessä luotsin ja muun johtajiston kanssa. Vartionjohtaja auttaa vartiota tarvittaessa etsimään lisätietoa jätteistä ja niiden loppusijoituksesta sekä tukee ja kannustaa tarpojavartiota toteutuksen aikana. Vartionjohtaja auttaa ja ohjeistaa tarvittaessa sekä on leirinjohtajiston ja tarpojien välillä tarvittaessa viestinviejänä. Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa luotsin kanssa jo tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia. Arviointi:  Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arviointiin on hyvä varata aikaa ja miettiä sopiva paikka. Arviointikeskustelu voi olla esimerkiksi kauden päätösiltanuotiolla. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää tarpoja pohtimaan vartion osaamista ja kehittymistä tarpon aikana.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite