Tarpoja osaa suunnitella omaa toimintaansa ohjatusti. Hän osaa kantaa vastuuta ja hoitaa hänelle annetut tehtävät. Hän osaa suunnitella ja valmistaa leirillä tarjoiltavan ruuan sekä hoitaa ruuanlaiton jälkityöt kuten tiskauksen leiriolosuhteissa. Tarpoja osaa toimia ruuanlaitossa hygieenisesti.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Leirin ruoka


Tavoite:

Tarpoja osaa suunnitella omaa toimintaansa ohjatusti. Hän osaa kantaa vastuuta ja hoitaa hänelle annetut tehtävät. Hän osaa suunnitella ja valmistaa leirillä tarjoiltavan ruuan sekä hoitaa ruuanlaiton jälkityöt kuten tiskauksen leiriolosuhteissa. Tarpoja osaa toimia ruuanlaitossa hygieenisesti.

Kuvaus:

Majakan kuvaus: Leirin aikana tarpojavartio voi esimerkiksi vastata leirin yhdestä ruokailusta sisältäen ruuanvalmistuksen ja ruokailun lopputyöt. Vastuutehtävät on jaettu niin että tarpoja ei ole vastuutehtävässä koko leiriaikaa vaan vain osan ajasta, jolloin hänellä on mahdollisuus osallistua leiriin leiriläisenäkin. Tarpojavartio on osaltaan mukana suunnittelemassa leiriä ja osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan suunnittelukokoukseen. Lisäksi olisi ideaalista, jos vastuutehtävä sisältäisi suunnittelua tarpojavartiolta eli kaikkea ei olisi valmiiksi tehty. Suunnittelua vaativia tehtäviä leirillä voi olla esimerkiksi se, että tarpojavartio vastaa yhdestä kokonaisesta leirin ruuasta. Vartio miettii, mitä ruokaa leirillä voisi tarjota ja valmistaa sen leiriolosuhteissa.

 

Valmistautuminen: Majakan valmistelu aloitetaan jo suuntausvaihessa, jolloin on jo hyvä ottaa yhteyttä leirin johtajistoon, mikäli se on tiedossa. Leirin johtajiston kanssa sovitaan vastuutehtävä, jonka tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa aikuisen tuella. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan kokoukseen yhdessä leirin johtajiston kanssa. Tarpojavartio tekee suunnitelman heille annetusta vastuutehtävästä ja hyväksyttää sen luotsilla, vartionjohtajalla ja leirin johtajistolla. Valmistautumisessa kannattaa käyttää aikaa materiaalien hankintaan. Tarpojavartio miettii leirille sopivan ruuan. Vartio etsii reseptin ruualle ja laskee luotsin tuella, kuinka paljon leirillä pitää kyseistä ruokaa tehdä. Tarpojat voivat vaikka jo suunnitteluvaiheessa valmistaa pienen koeannoksen. Tarpojat kertaavat ennen leiriä käsihygienia ruuanvalmistuksessa sekä ruuan oikean säilyttämisen. Vartio selvittää mahdollisuuksien mukaan jo suunnitteluvaiheessa selville mahdolliset erityisruokavaliot ja huomioi myös ne ruoan ja sen valmistuksen suunnittelussa.

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa heille annetun vastuutehtävän leirillä ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti. Toteutuksessa kannattaa vielä varmistaa mahdollisten erityisruokavalioiden ruuankäsittely. Samalla leikkuulaudalla tai veitsellä ei välttämättä voi valmistaa allergiaruokia. Vartio kiinnittää erityistä huomiota käsihygieniaan. Ruokailun jälkeen tarpojavartio hoitaa keittiövälineiden tiskauksen ja paikalleen asettamisen.

 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Organisointitaidot Retkeily Ruuanlaitto
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Luotsin ohje: Luotsi on ennen leirin suunnittelua yhteydessä leirin johtajistoon ja sopii heidän kanssaan tarpojavartion osallistumisesta vastuutehtäviin. Luotsi varmistaa, että tarpojavartiolle annettu vastuutehtävä leirin aikana on sellainen, että se sopii leirimajakan henkeen ja että se on sopivan kokoinen tarpojavartiolle. Luotsi varmistaa myös, että tarpojavartiolla on vastuutehtävässä mahdollisuus aikuiseen tukeen. Luotsi vie tarvittaessa tarpojavartion mietteitä ja esityksiä majakkaan ja vastuutehtävään liittyen leirin johtajistolle tai lippukunnanjohtajistolle. Luotsi hyväksyy tarpojavartion suunnitelman toteutusta varten yhdessä vartionjohtajan kanssa ja vie sen eteenpäin. Luotsi on mukana koko toteutuksen ajan ja auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa ja tarpojia majakan toteutuksessa. Hän kannustaa tarpojia heidän tehtävissään. Luotsi tekee omia havaintojaan arviointia varten tarpojavartion suoriutumisesta.  Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut. Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut? Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herättivät tarpojissa? Mitä asioita jäätiin kaipaamaan? Mitä tehtäisiin toisin? Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensä tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän  palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen. Vartionjohtajan ohje: Vartionjohtaja osallistuu tarpojavartion kanssa leiriä koskevaan kokoukseen. Hän kannustaa tarpojia vastuun ottamiseen ja auttaa vartiota suunnittelussa. Tarvittaessa vartionjohtaja etsii yhdessä tarpojien ja luotsin kanssa materiaaleja toteutusta varten. Hän seuraa tarpojien tunnelmia tarpon ja leirin aikana ja vie tarvittaesssa tarpojavartion mietteitä ja esityksiä majakkaan ja vastuutehtävään liittyen luotsille. Vartionjohtaja hyväksyy yhdessä luotsin kanssa tarpojavartion tekemän suunnitelman toteutusta varten. Vartionjohtaja auttaa tarpojavartiota toteuttamaan suunniteltua vastuualuettaan. Vartionjohtaja tukee ja kannustaa tarpojia toteutuksen aikana. Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia. Arviointi:  Kun majakka on päättynyt, vartio käy luotsin johdolla palautekeskustelun majakasta. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arviointiin on hyvä varata aikaa ja miettiä sopiva rauhallinen paikka. Arviointikeskustelu voi olla esimerkiksi kauden päätösnuotiolla. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää tarpoja pohtimaan omaa osaamistaan ja omaa kehittymistään.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Leirin ruokaa suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon myös ruuan ympäristövaikutukset. Löytyisikö sopiva resepti näiden ilmastoystävällisten reseptien joukosta?

Lisää vinkki

Liite