Tarpoja osaa suunnitella omaa toimintaansa ohjatusti. Hän osaa kantaa vastuuta ja hoitaa hänelle annetut tehtävät.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Liikkuva leiri


Tavoite:

Tarpoja osaa suunnitella omaa toimintaansa ohjatusti. Hän osaa kantaa vastuuta ja hoitaa hänelle annetut tehtävät.

Kuvaus:

Tarpojavartio osallistuu leirille, joka on liikkuva. Liikkuvalla leirillä tarkoitetaan sitä, että ollaan pari päivää yhdessä paikassa, jonka jälkeen vaihdetaan leiripaikkaa. Tarpojavartiolla on oma vastuualueensa leirin aikana. Vastuutehtävät on jaettu niin, että tarpoja ei ole vastuutehtävässä koko leiriaikaa vaan vain osan ajasta, jolloin hänellä on mahdollisuus osallistua leiriin leiriläisenäkin. Tarpojavartio on osaltaan mukana suunnittelemassa leiriä ja osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan suunnittelukokoukseen. Tarpojavartiolla on ennalta nimetty vastuutehtävä leirillä. Vastuutehtävän tulee sisältää suunnittelua tarpojavartiolta eli kaikkea ei saa olla valmiiksi johtajien toimesta suunniteltu. Tarpojien vastuulla voi olla esimerkiksi leirin juomavedet, dokumentointi yms.

Valmistelu: Majakan valmistelu aloitetaan jo suuntausvaihessa, jolloin on jo hyvä ottaa yhteyttä leirin johtajistoon, mikäli se on tiedossa. Idea liikkuvasta leiristä voi tulla lippukunnan johtajistolle tarpojavartiolta itseltään. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan kokoukseen yhdessä leirin johtajiston kanssa. Tarpojavartio tekee suunnitelman heille annetusta vastuutehtävästä ja hyväksyttää sen luotsilla, vartionjohtajalla ja leirin johtajistolla. Valmistautumisessa kannattaa käyttää aikaa materiaalien hankintaan. Tarpojavartiolle voidaan antaa esimerkiksi budjetti, jonka puitteissa vastuutehtävä tulee hoitaa. Tarpojavartio tekee myös aikataulun omalle suunnittelulle ja toteutukselle.

 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Organisointitaidot Retkeily
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Luotsin ohje: Luotsi vastaa siitä, että majakka on sopivan vaaiva vartion taitoihin nähden. Hän huolehtii vartionjohtajan ja leirin johtajiston kanssa siitä, että tarpojat saavat osallistua leirille myös leiriläisinä. Luotsi on yhteydessä leirin johtajistoon ennen leiriä ja sopii majakkaan liittyviä asioita heidän kanssaan. Lisäksi luotsi osallistuu suunnitteluun ja hyväksyy vartionjohtajan kanssa tarpojavartion suunnitelman toteutukseen. Hän myös auttaa tarpojavartiota majakan suunnittelussa. Luotsi osallistuu majakan toteutukseen niin, että pystyy arvioimaan majakkaa tarpojien kanssa ja antamaan vartiolle palautetta. Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut? Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa? Mitä asioita jäätiin kaipaamaan? Mitä tehtäisiin toisin? Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen. Vartionjohtajan ohje: Vartionjohtaja auttaa tarpojavartiota majakan suunnittelussa. Hän auttaa ideoinnissa ja kannustaa tarpojia olemaan yhteydessä leirin johtajistoon. Vartionojohtaja on tarpojien tukena toteuttamassa majakkaa. Vartionjohtaja kannustaa vartion jäseniä tarvittaessa tehtävissään. Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia. Arviointi:  Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arviointiin on hyvä varata aikaa ja miettiä sopiva paikka. Arviointikeskustelu voi olla esimerkiksi kauden päätösiltanuotiolla. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää vartio pohtimaan osaamistaan ja vartion kehittymistä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite