Tarpoja oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa. Tarpoja osaa aikuisen tuella luoda sudenpennuille ja/tai seikkailijoille luontokokemuksia ja suunnitella heille sopivia aktiviteetteja. Tarpoja kehittää yhteistyötaitojaan toimimalla lippukunnan muiden aikuisten kanssa.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Luontopolku sudenpennuille tai seikkailijoille


Tavoite:

Tarpoja oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa. Tarpoja osaa aikuisen tuella luoda sudenpennuille ja/tai seikkailijoille luontokokemuksia ja suunnitella heille sopivia aktiviteetteja. Tarpoja kehittää yhteistyötaitojaan toimimalla lippukunnan muiden aikuisten kanssa.

Kuvaus:

Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa luontopolun sudenpennuille tai seikkailijoille.

Valmistautuminen: Luontopolun tai seikkailuradan suunnitteleminen aloitetaan jo tarpon suuntausvaiheessa, kun päätetään tarppoon ja majakkaan liittyvistä asioista. Mikäli luontopolku suunnitellaan esimerkiksi leirillä, kannattaa leirin johtajistoon olla jo hyvissä ajoin yhteydessä tarpojien majakkaa suunniteltaessa. Suunnitelmat esitetään luotsille ja vartionjohtajalle, jotka hyväksyvät suunnitelman mahdollisesti yhdessä leirin johtajiston kanssa. Luontopolku voi sisältää esimerkiksi erilaisia eläinten tai kasvien tunnistus tehtäviä ja jokamiehen oikeuksia. Vinkkejä luontopolun tehtäviin saa sudenpentujen jäljet kirjasta tai reppukirjasta. Suunnitteluvaiheessa sovitaan myös jokaiselle omat vastuutehtävät. Luontopolusta tiedottamista ei kannata jättää viime tippaan vaan siihen kannattaa panostaa jo suunnittelu vaiheessa. Tarpojavartio miettii sopivan tiedotuskanavan.

 

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa luotsin ja vartionjohtajan avustuksella suunnittelemansa luontopolun seikkailijoille tai sudenpennuille. Toteutusta varten tarpojat tekevät kutsun luontopolulle sudenpennuille ja seikkailijoille. Vartionjohtaja ja luotsi katsovat, että kutsu on asianmukainen. Toteutukseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Toteutukseen kannattaa myös pyytää muita lippukunnan aikuisia mukaan. Luontopolulle on hyvä varata myös riittävä ensiapuvälineistö.

 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Luonto Organisointitaidot Retkeily
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Luotsinohje: Luotsi vastaa siitä, että majakka on sopivan kokoinen vartion taitoihin nähden. Mikäli majakka toteutetaan leirillä, luotsi on yhteydessä leirin johtajistoon ennen leiriä ja sopii majakkaan liittyviä asioita heidän kanssaan. Lisäksi luotsi osallistuu suunnitteluun ja hyväksyy vartionjohtajan kanssa tarpojavartion suunnitelman toteutukseen. Hän myös auttaa tarpojavartiota majakan suunnittelussa. Luotsi varmistaa, että suunnitellut tehtävät ovat sopivia sudenpennuille tai seikkailijoille. Luotsin tehtävänä on myös olla yhteydessä lippukunnan akeloihin ja sampoihin suunnitteluvaiheessa. Luotsi auttaa sopivan paikan löytämisessä, jossa luontopolku voidaan toteuttaa. Luotsi vastaa toteutuksen turvallisuudesta yhdessä muiden lippukunnan aikuisten kanssa. Luotsi osallistuu majakan toteutukseen tarpojavartion ja vartionjohtajan tukena. Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut? Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa? Mitä asioita jäätiin kaipaamaan? Mitä tehtäisiin toisin? Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän  palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen. Vartionjohtajan ohje: Vartinjohtaja auttaa tarpojavartiota majakan suunnittelussa. Hän auttaa ideoinnissa ja kannustaa tarpojia olemaan yhteydessä leirin johtajistoon. Tarvittaessa tuo tarpojavartion käyttöön erilaisia materiaaleja, joiden avulla luontopolku saadaan suunniteltua. Vartionjohtaja tukee ja opastaa tarvittaessa tarpojavartion jäseniä. Hän osallistuu majakan toteutukseen ennalta sovitulla tavalla. Luotsin ja vartionjohtajan kannattaa ennen majakan toteutusta sopia myös työnjaosta. Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia. Arviointi: Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arviointiin on hyvä varata aikaa ja miettiä sopiva paikka. Arviointikeskustelu voi olla esimerkiksi kauden päätösiltanuotiolla. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää vartio pohtimaan osaamistaan ja vartion kehittymistä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Sudenpentujen ikätasolle sopivia tehtäviä luontopolulle löytyy myös WWF:n materiaalipankista: wwf.fi/opetusmateriaalit. Vinkki: WWF

Lisää vinkki

Liite