Tarpoja osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisia leirirakennelmia. Tarpoja osaa luoda aikataulun omalle toiminnalleen ja suunnitella ajankäyttöä. Tarpoja osaa kantaa vastuuta.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Rakentelu


Tavoite:

Tarpoja osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisia leirirakennelmia. Tarpoja osaa luoda aikataulun omalle toiminnalleen ja suunnitella ajankäyttöä. Tarpoja osaa kantaa vastuuta.

Kuvaus:

Tarpojavartio vastaa leirillä jonkin yleishyödyllisen koko leiriä hyödyttävän rakennelman, esimerkiksi tiskipöydän, astioiden kuivaustelineen tai vedenottolaiturin, rakentamisesta tai pystyttämisestä. Tarpojavartio suunnittelee ennen leiriä rakennelmat ja hyväksyttää suunnitelmat luotsilla. Leirillä tehtävän majakan suunnittelu ja toteutus edellyttää, että tarpojavartio tekee yhteistyötä leirin johtajiston kanssa. Tarpojavartio saa leirin johtajistolta rakentelua varten budjetin, jonka puitteissa rakennelmat pitää suunnitella. Suunnitteluvaiheessa on tarpojavartion hyvä kerrata rakentelussa tarvittavat solmut ja köytökset ennen leiriä. Rakenteluvinkkejä saa esimerkiksi Reppu-kirjasta.

 

Valmistelu: Majakan valmistelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa, jossa tehdään majakkaan liittyviä päätöksiä. Tarpojavartio ottaa luotsin tai vartionjohtajan avustuksella yhteyttä leirin johtajistoon hyvissä ajoin ennen leiriä ja kertoo suunnitelmistaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla esimerkiksi yleishyödyllisten leirirakennelmien rakentaminen. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leirin suunnittelukokoukseen ja esittelee suunnitelmat leirin johtajistolle.

Suunnitteluvaiheessa on tarpojavartion hyvä kerrata rakentelussa tarvittavat solmut ja köytökset ennen leiriä. Myös erilaisten rakennelmien kokoamista voi harjoitella.  Rakenteluvinkkejä saa esimerkiksi Reppu-kirjasta. Tarpojavartio ottaa suunnitelmissa huomioon myös turvallisuusnäkökulmat rakentamiseen liittyen

Tarpojavartio saa leirinjohtajistolta tarvittaessa luotsin välityksellä ohjeistuksen, minkälaisia rakennelmia leirillä tarvitaan ja tekee suunnitelmat sen pohjalta. Sen kannattaa myös tehdä  hahmotelma tehtävään kuluvasta ajasta, jotta leirin johtajisto pystyy ottamaan huomioon tarpojien osallistumisen muuhun leiriohjelmaan.

Toteutus: Tarpojavartio rakentaa suunnittelemansa leirirakennelmat. Tarpojavartio seuraa ennalta tekemäänsä ajankäyttösuunnitelmaa rakentamisessa. Ennen leirirakennelmien käyttöönottoa ne tulee hyväksyttää leirin johtajistolla ja luotsilla.Tarpojavartio tekee tarvittavat korjaukset vartionjohtajan ja luotsin avustuksella ennen käyttöönottoa. Leirin loputtua tarpojavartio osallistuu tekemiensä rakennelmien purkamiseen tai vastaa säilytettävien rakennelmien säilytykseen viemisestä. Vartio huolehtii purusta aiheutuneen purkujätteen sille osoitetulle

 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo
Taitoalueet Kädentaidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Talous
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto -
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Luotsin ohje: Luotsi on tarvittaessa yhteydessä majakkaan liittyvästä vastuutehtävästä leirin johtajistoon tai lippukunnanjohtajistoon. Hän välittää heiltä saadun ohjeistuksen tarpojille. Luotsi hyväksyy yhdessä leirinjohtajiston kanssa vartion suunnitelmat leirirakennelmista. Luotsi vastaa siitä, että myös turvallisuus tulee huomioiduksi suunnitelmissa. . Vastaa rakennelmien turvallisuudesta. On yhteydessä leirin aikana leirinjohtajistoon projektin etenemisestä. Auttaa tarvittaessa tarpojavartiota leirirakennelmien teossa. Osallistuu toteutukseen niin, että voi tehdä huomiota majakkaan liittyen. Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa Mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut. Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa. Mitä asioita jäätiin kaipaamaan. Mitä tehtäisiin toisin. Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän  palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen. Vartionjohtajan ohje: Vartionjohtaja on yhteydessä luotsiin suunnitelmien etenemisestä. Hän hyväksyy luotsin ja leirin johtajiston kanssa tarpojien suunnitelmat leirirakennelmista. Auttaa tarpojavartiota suunnitelmien toteuttamisessa. Pitää huolta, että kaikki osallistuvat rakentamiseen. Kannustaa tarpojia. Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia. Arviointi:  Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arviointiin on hyvä varata aikaa ja miettiä sopiva paikka. Arviointikeskustelu voi olla esimerkiksi kauden päätösnuotiolla. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää tarpoja pohtimaan omaa osaamistaan ja omaa kehittymistään. Leirillä käytävässä majakassa arviointikeskustelu voi laittaa esimerkiksi leirillä tehtävän haikin yhteyteen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tarpojavartio toteuttaa majakkanaan rakentamisprojektin lippukunnan leirille. Projektin kesto ja haastavuus riippu projektin sisällöstä. Luotsi auttaa ryhmän taitojen vaatimalla tavalla projektin eri vaiheissa. Projektin suunnittelu ja toteutus etenee seuraavasti: Projektin suunnittelu ja toteuttaminen: 1. Ideointi: Mitä rakennetaan? Mikä olisi sopivan haastavaa, mutta toteutettavissa? 2. Idean esittely leiritoimikunnalle: Tämän jälkeen vartio voi joutua muokkaamaan ideaansa ja esittelemään muokatun version vielä uudelleen ennen hyväksymistä. 3. Suunnittelu: Mitä pitää tehdä ja milloin? Samalla on hyvä luoda budjetti projektille. 4. Tehtävien jakaminen: Kuka tekee mitäkin? Tehtäviä kannattaa jakaa niin, että jokainen sekä oppii uutta, että pitää tehtävästään. Jo valmisteluvaiheessa tarpojien kannattaa muistaa tukea ja kannustaa toisia, etteivät valmistelut jää tekemättä ennen leiriä. 5. Toteutus 6. Projektin arviointi: Miten majakka sujui? Valmistuiko rakennelma? Tuliko siitä sellainen kuin oli suunniteltu? Mitä olemme oppineet? Mitä olisimme voineet tehdä toisin? Mitä meidän pitää muistaa ensi kerralla? Mikä oli parasta majakassa? Miten jokainen meistä osallistui majakan toteuttamiseen? Lähde: Norges speiderforbund

Lisää vinkki

Liite