Tarpoja oppii käyttämään erilaisia tekniikoita kuten tappiliitoksia rakentelussa ja harjoittelee jo opittuja taitoja eli puun työstämistä puukolla, sahalla ja kirveellä. Tarpoja käyttää rakennelmissa oppimiaan solmuja ja köytöksiä.

Valikko

Rakentelu


Tavoite:

Tarpoja oppii käyttämään erilaisia tekniikoita kuten tappiliitoksia rakentelussa ja harjoittelee jo opittuja taitoja eli puun työstämistä puukolla, sahalla ja kirveellä. Tarpoja käyttää rakennelmissa oppimiaan solmuja ja köytöksiä.

Kuvaus:

Tarpoja rakentaa vartionjohtajan ohjauksessa kaverin kanssa leirirakennelmia eri työtapoja käyttäen. Vartio rakentaa lippukunnalle tarpeellisen pysyväisrakennelman käyttäen eri työkaluja mahdollisimman laaja-alaisesti.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Metsässä
Taitoalueet Kädentaidot Luovuus Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan ohje: Vartionjohtaja varaa aktiviteeteissa tarvittavan välineistön tarvittaessa luotsin avustuksella. Vartionjohtaja huolehtii, että jokainen tarpoja pääsee rakentamaan. Vartionjohtaja suunnittelee yhdessä vartionsa kanssa tuotoksen. Hän huolehtii luotsin kanssa paikalle myös ensiapuvälineistön. Luotsin ohje: Tarvittaessa luotsi kouluttaa vartionjohtajan. Luotsin apua voidaan tarvita suurempien rakennelmien tekemisessä. Luotsi pitää huolta riittävästä turvallisuudesta. Hän auttaa vartionjohtajaa tarvittavan rakennusmateriaalin hankinnassa. Luotsi varmistaa, että vartionjohtaja tuntee lippukunnan työvälineet ja tietää, miten työvälineitä lainataan mukaan retkelle tai leirille. Tarvittaessa hän pyytää lisää tukea mm. lippukunnan kalustonhoitajalta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tarpojat suunnittelevat ja rakentavat hiljentymispaikan leirille. Suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon kaikkien leirillä mukana olevien katsomukset niin, että hiljentymispaikka palvelisi jokaista leirillä olijaa tasapuolisesti. Liikkeelle on hyvä lähteä selvittämällä ensin mukana olevien katsomuksia ja haastattelemalla erityistarpeista hiljentymispaikalla. Huomioon on hyvä ottaa mahdolliset tarpeet peseytymiseen ennen hiljentymistä, symbolit, visualisuus, tilan rauhallisuus ja niin edelleen.

Retkiaskartelussa tarpoja harjoittelee kädentaitoja ja löytää tekemistä myös leirin hiljaisempana aikana. Tarpoja rakentaa vartionjohtajan ohjauksessa leirijakkaran tappiliitoksia käyttäen. Helpompia leiriaskarteluprojekteja ovat muun muassa voiveitsi, lasta, lusikka, kaarnavene tai puuholkki. Keskivaikeita retkiaskarteluprojekteja ovat mm. jousipyssy, puuvene, hyrrä, räpätin ja pajupilli. Vaikeimpia leiriaskarteluprojekteja ovat heittokeihäs, katapultti, puupilli ja puuketju. Myös partiosauvan koristelu tai vartion tunnuseläimen veistäminen puusta voi olla retki askarteluun sopivia.

Tarpojat osallistuvat telttasaunan rakentamiseen luotsin ohjeistuksella. Tarpojat voivat vastata telttasaunan rakentamisessa jostain tietystä osasta esim. lauteiden rakentamisesta. Tarpojat opettelevat lämmittämään telttasaunan ja ymmärtävät häkälöylyjen vaarallisuuden. Telttasauna voidaan rakentaa itse tai vaihtoehtoisesti koota valmis telttasauna, mikäli lippukunnalla sellainen on. Tämän toteutusvinkin yhteydessä voitte tehdä yksinkertaisen likavedensuodattimen pesuvesien puhdistamiseksi.

Tarpoja osallistuu leiriportin suunnitteluun, rakentamiseen ja koristeluun. Leirillä tarpojat voivat suunnitella ja osallistua seikkailuradan rakentamiseen. Huomioikaa rakentelussa turvallisuus varsinkin suurempien rakennelmien kohdalla. Luotsi toimii vartionjohtajan tukena ja huolehtii, että vartionjohtajalla on riittävät tiedot ja taidot rakentamiseen. Leirirakennelma voi olla esim. komposti, roskakatos tai muu pienempi rakennelma. Vinkkejä rakenteluun saat Reppu -kirjasta.

Tarpojavartio rakentaa vartionjohtajan tai luotsin ohjauksessa esim. leirikatoksen tai jonkun muun suuremman leirirakennelman esim. leirikeittiön tai ruokailukatoksen. Vartio suunnittelee yhdessä rakennelman ja miettii, mitä siihen tarvitaan mm. narua, riukua ja lautaa. Vartio voi tehdä rakennelmasta piirroksen, jonka mukaan rakennelma toteutetaan. Valmiita rakentelumalleja löytyy esimerkiksi Reppu-kirjasta.

Lisää vinkki

Liite