Tarpoja huomaa minkälaista jätettä leirillä tai retkellä syntyy, oppii arvioimaan sen määrää sekä selvittää, miten jätteet saa kierrätykseen omassa kunnassa tai kaupungissa.

Valikko

Suhde ympäristöön: Kierrätys ja jätteet


Tavoite:

Tarpoja huomaa minkälaista jätettä leirillä tai retkellä syntyy, oppii arvioimaan sen määrää sekä selvittää, miten jätteet saa kierrätykseen omassa kunnassa tai kaupungissa.

Kuvaus:

Vartio lajittelee leirillä tai retkellä syntyneet jätteet, kantaa jätteet pois maastosta ja hoitaa ne kierrätykseen.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Metsässä
Taitoalueet Arjen taidot Kestävä kehitys Organisointitaidot Retkeily
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja ohjeistaa vartion jäsenet heti retken tai leirin alussa kierrätykseen. Vartionjohtaja voi jakaa vastuuta tarpojille eri jätteistä: yksi voi esimerkiksi hoitaa paperijätteet ja toinen kaatopaikkajätteet. Jätevastaavat voivat raportoida toisille tapahtuman lopuksi, kuinka paljon jätettä syntyi ja mitä sille nyt tapahtuu. Näin voidaan vertailla eri jätteiden määrää ja pohtia, miten jätettä voisi vähentää. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa olemalla yhteydessä paikkoihin, joihin vartio haluaa tutustua kuten jätevedenpuhdistamoon. Luotsi auttaa vartionjohtajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan aktiviteetin. Luotsi varmistaa, että vartionjohtajalla on riittävät tiedot jätehuollosta ja kierrätyksestä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tarpojat pohtivat ja havainnoivat yhdessä, millaisia ja kuinka paljon jätteitä vartiolta syntyy esimerkiksi päivä- tai viikonloppuretkellä. Miten nämä tulee lajitella? Miten vartio voi vaikuttaa jätteiden syntyyn? Tarpojat pyrkivät arvioimaan, paljonko esimerkiksi 1000 henkilöä tuottaa jätettä päivässä käyttäen apuna retkellä saatua tietoa.

Vartio huolehtii tiski- ja pesuvesistä leirillä. Vartio rakentaa yksinkertaisen likavedensuodattimen. Vartio kokeilee erilaisia astioiden pesumenetelmiä, kuten perinteistä tiskiharjaa, pulloharjaa, havunoksia tai lunta huomioiden eri astioiden kestävyyden. Myös eri pesuaineiden soveltuvuutta kannattaa kokeilla. Tiskivesistä tulee aina siivilöidä kiinteä aines pois. Siivilöity jätevesi voidaan kaataa maahan paikkaan, jonne on kaivettu jätevesikuoppa. Vesiä ei saa kaataa maahan vesistöjen läheisyydessä tai pohjavesialueilla. Leirillä syntyvä jäte kannattaa lajitella asianmukaisesti ja toimittaa leirin aikana tai viimeistään sen päätyttyä asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Vartio selvittää yhdessä luotsin ja vartionjohtajan avustuksella, missä sijaitsee lähin jäteasema. Onko paikkakunnalla omaa jäteasemaa? Vartio selvittää mihin erilaisia jätteitä voi pakkakunnalla viedä esim. televisio, kännykkä, jäteöljy, auton akku, vanha sänky yms. Vartio vierailee esimerkiksi oman paikkakunnan jäteasemalla ja selvittää jätteiden polun kotoa jäteasemalle. Mitä jätteille tapahtuu jäteasemalla? Miten jäteasemalla lajitellaan heille saapuvat jätteet?

Vartio rakentaa leirillä tai retkellä asianmukaisen kierrätyspisteen erilaiselle jätteille. Leirin jälkeen vartio huolehtii jätteiden viemisestä asianmukaisiin jätepisteisiin. Jätepisteelle voi rakentaa ristiköytöksiä apuna käyttäen roskatelineitä.

Lisää vinkki

Liite