Tarpoja harjoittelee toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa. Tarpoja ymmärtää suunnittelun ja varautumisen merkityksen onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja osaa toimia nämä huomioiden.

Valikko

Turvallisuus


Tavoite:

Tarpoja harjoittelee toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa. Tarpoja ymmärtää suunnittelun ja varautumisen merkityksen onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja osaa toimia nämä huomioiden.

Kuvaus:

Tarpoja harjoittelee ensiapua, vesipelastusta tai palontorjuntaa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka:
Taitoalueet: Ensiapu Itsestä huolehtiminen Organisointitaidot Turvallisuus
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa selvää ennen aktiviteetin tekoa mahdolliset turvallisuuteen liittyvät riskit, kuten sen, osaavatko tarpojat uida. Luotsin tehtävä: Varsinkin haastavammissa toteutuksissa luotsin rooli korostuu. Vartionjohtaja ei vielä osaa opettaa kaikkia taitoja, joten luotsin on hyvä varmistaa, että aktiviteeteissa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat ennen harjoittelua. Luotsi sopii tarvittaessa palolaitoksella vierailun.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Leiri-tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tarpoja tunnistaa punkin ja osaa poistaa sen. Välillä punkin tunnistaminen voi olla hyvin vaikeaa, esimerkiksi jos iho on likainen tai siinä on paljon luomia. Useimmiten punkin löytää jostain taivekohdasta tai karvoitusalueelta. Punkkeja on yleisimmin ruohikoissa, ei puissa. Saaristoissa punkkeja esiintyy enemmän. Punkki irrotetaan kiertämällä sitä varovaisesti tarkoitukseen suunnitelluilla punkkipihdeillä, joita saa muun muassa päivittäistavarakaupoista. Purema-aluetta tulee tarkkailla ainakin viikon ajan, sillä punkki voi levittää puremallaan muun muassa borrelioosia. Borrelioosin seurauksena purema-alueelle ilmestyy laajeneva, punoittava ihottumarengas, joka on halkaisijaltaan vähintään viisi senttimetriä. Jos havaitsee tällaisia oireita, on syytä hakeutua lääkärin arvioon. Tarpojat tarkistavat, millaiset punkinpoistovälineet lippukunnan ensiapulaukusta löytyy.

Vartio harjoittelee ihmisen ja rasvapalon sammuttamista. Vartio tutustuu lippukunnan kolon, retkeily- tai leiripaikan pelastussuunnitelmaan. Tarpoja tietää, missä kolon sammutuspeitettä tai sammutinta säilytetään sekä harjoittelee niiden käyttöä. Tarpoja osaa sammuttaa rasvapalon tukahduttamalla. Tarpoja osaa toimia tulipalon sattuessa. Hän tietää, miksi palavan rakennuksen ovet pitää sulkea. Tarpojat voivat harjoitella kotona tai kololla pelastautumista tulipalosta. Tulipalon sattuessa huoneisto täyttyy nopeasti savulla ja näkyvyyttä ei ole. Sitomalla huivin silmilleen ja pimentämällä huoneen voi kokeilla kuinka vaikeaa on löytää ulko-ovelle tutussakin paikassa konttaamalla.

Sammutusvälineistön käyttöä tulisi harjoitella valvotuissa olosuhteissa, joten siihen kannattaa kysyä apua paikalliselta vpk:lta tai palolaitokselta. Myös vakuutusyhtiöillä saattaa olla ilmaisia alkusammutuskoulutuksia. Käykää tutustumassa paikallisen palokunnan tai vapaapalokunnan toimintaan. Vartio kertaa myös toimintaa telttapalon sattuessa.

Vartio pohtii yhden (mitä tahansa aktiviteetteja tai toimintaa sisältävän) kokouksensa tai retkensä aikana erilaisia turvallisuusriskejä. Vartio pohtii, mitä kaikkea voisi tapahtua. Pohdinta tapahtuu muun normaalin toiminnan ohessa. Aktiviteetin voi tehdä esimerkiksi havainnoimalla retken tai leirin aikana mahdollisia turvallisuusriskejä ja kirjaa havaintonsa ylös. Käykää havainnot läpi. Keskustelkaa samalla, miten turvallisuus on huomioitu esimerkiksi leireillä.

Tarpoja kertaa karttamerkit ja suunnistaa maastokartalla ja suunnistuskartalla. Tarpojavartio voi osallistua pareittain esimerkiksi kuntorasteille. Suunnistuksesta saa haastavamman esimerkiksi osallistumalla yösuunnistukseen. Myös talvella voi suunnistaa.

Tarpoja tutustuu erilaisiin pelastus- ja kelluntaliiveihin. Vartio käy yhdessä läpi, millaisissa tilanteissa pelastusrengasta käytetään ja harjoittelee sen heittämistä käytännössä. Pelastusrenkaan asemasta vartio voi myös tehdä jonkun muun heittovälineen mm. tyhjästä kanisterista. Tarpoja kokeilee kelluntahaalareiden käyttöä turvallisissa olosuhteissa. Tarpojat voivat vartionjohtajan, luotsin tai jonkun muun avustuksella opetella veden varaan joutuneen pelastamista ja kuljetustekniikkaa. Mikäli vartion jäsenillä on hyvä uimataito, voidaan harjoitella myös vaatteet päällä uintia, jolloin tarpojalle selviää se, kuinka raskasta vaatteet päällä uiminen on. Paikallisilta uimahalleilta ja seuroilta kannattaa kysyä apua aktiviteetin suorittamiseen.

Pelastusköysigolf: Johtaja merkkaa sopivan määrän golfratoja narun avulla. Ideana on heittää pelastusköysi normaalilla tekniikalla niin, että pääsee radan läpi. Seuraava heitto lähtee sieltä, mihin köyden pää putosi. Jos köyden pää jää radan ulkopuolelle, joutuu heittämään uudestaan samasta paikasta. Vähimmällä heittomäärällä radan läpi päässyt voittaa.
Ellei heittoköysi ole tuttu tarpojille, aloitetaan siitä, että vartio käy yhdessä läpi miten heittoköyttä käytetään ja millaisissa tilanteissa.
Tarvikkeet: narua, heittoköysi, muistiinpanovälineet pisteiden laskuun
Lähde: Scouterna

Lisää vinkki

Lisää liite