Tarpoja ymmärtää, mitä yrittäjyys ja tuotekehitys tarkoittavat. Tarpoja käyttää metsästä saatavia raaka-aineita luovasti.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Metsäyritys


Tavoite:

Tarpoja ymmärtää, mitä yrittäjyys ja tuotekehitys tarkoittavat. Tarpoja käyttää metsästä saatavia raaka-aineita luovasti.

Kuvaus:

Tarpojat perustavat oman metsäaiheisen yrityksen, keksivät sille nimen ja laativat logon. Tarpojat ottavat roolit yrityksen omistajina sekä työntekijöinä ja harjoittelevat yrityksen rekisteröimistä. Tarpojat ideoivat ja suunnittelevat oman tuotteen metsästä saatavista raaka-aineista ja toteuttavat prototyypin, joka esitellään markkinoille. Esittely voidaan toteuttaa retkellä, kokouksessa tai esimerkiksi koko lippukunnan yhteisessä tapahtumassa tai juhlassa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Luonto Organisointitaidot Talous Viestintä
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja vastaa majakan toteutuksesta yhdessä luotsin kanssa. Vartionjohtaja tutustuu majakan tarkempiin ohjeisiin ja päättää yhdessä luotsin kanssa tehdäänkö majakka toimintakauden aikana osissa vaiko yhden päivän aikana. Vartionjohtaja antaa vastuuta tarpojille, mutta huolehtii samalla, että toiminta etenee. Vartionjohtaja myös huolehtii, että tarpojilla on käytössään tarvittavat materiaalit sekä lomakkeet “byrokratiaa” varten. Yksityiskohtaiset ohjeet sekä majakan toteuttamiseen tarvittavat lomakkeet löytyvät täältä: http://partio-ohjelma.fi/uploads/2017/02/Mets%C3%A4yritys-Majakka.pdf Luotsin tehtävä: Luotsi toimii vartionjohtajan tukena ideoimassa ongelmia tarpojavartion toteutettavaksi, auttaa tarvikkeiden hankinnassa ja voi toimia asiantuntijana lopputuotosta arvioitaessa. Yhden päivän tapahtumana majakan valmisteluaika on noin kolme tuntia, sisältäen tarvikkeiden hankinnan majakkaa varten. Majakkaa varten tarvittavat ohjeelliset tarvikkeet löytyvät liitteen lopusta. Mikäli majakka toteutetaan osissa pitkin toimintakautta voivat tarpojat myös itse miettiä tarpon aikana miten tarvikkeet hankittaisiin. Voitaisiinko ehdottaa esimerkiksi paikalliselle puutavaratoimijalle, rautakaupalle tai muulle yritykselle yhteistyötä? Koska luovuustarpon tarkoituksena on kannustaa ja edistää tarpojien omaa ideointia, on myös enemmän kuin suotavaa kehittää itse uusia ongelmia sekä tuoteideoita toteutettavaksi. Luotsi huolehtii myös siitä, että majakan jälkeen vartio pohtii yhdessä, miten majakan tehtävässä onnistuttiin ja mitä taitoja vartio on oppinut koko tarpon aikana. Majakkaan valmistautuminen: Tarpojavartio katsoo ensin yhdessä seuraavan videon majakan toteutuksesta https://youtu.be/ddSZCMk7v5w  Tämän jälkeen vartio suunnittelee yhdessä miten majakka halutaan toteuttaa. Alussa vartio valitsee myös, mitä ongelmaa se lähtee ratkaisemaan. Metsäyritys voidaan toteuttaa lippukunnan omalla retkellä, mutta se voidaan ottaa hyvin myös osaksi KITTiä tai osissa pitkin toimintakautta. Majakka on toteutettu yhteistyössä Yrityskylän sekä UPM:n kanssa ja se pohjautuu Roihu Finnjamboreella toteutettuun Metsälaaksoon. Majakan toteutus: Aluksi vartio tai pienemmät vartion jäsenistä muodostetut ryhmät perustavat metsäaiheisen yrityksen ja valmistavat suunnittelemansa mallikappaleen yrityksen liikeideasta tuleville markkinoille asiakkaan toiveiden pohjalta. Asiakkaiden ongelmat ja toiveet voidaan jakaa joko arpomalla tai jokainen ryhmä voi itse valita haluamansa ongelman. Lisäksi on tietenkin mahdollista luotsin toimesta kehittää aivan uusia ongelmia ratkaistavaksi. Ongelmana voi olla esimerkiksi jalkojen väsyminen leirillä, keittiöveitsien kaaos tai pikkutavaran paljous. Valmiita ongelmia on listattu ohjevihkoseen. Kun ryhmä tietää, millaista tuotetta se on luomassa, ryhmä perustaa yrityksen ja keksii sille nimen, laatii logon sekä kehittelee tuoteidean. Majakassa voi tutustua myös byrokratiaan perustamalla yrityksen ja patentoimalla tuoteidean. Seuraavaksi vartio miettii, mitä raaka-aineita tuotteeseen tarvitaan ja laatii ostoslistan sekä budjetin. Materiaalien hankkimisen jälkeen vartio valmistaa prototyypin ideastaan. Vartio testaa valmiin prototyypin ja johtaja tai jokin muu ulkopuolinen asiantuntija arvioi tuotteen toimivuuden. Vartio lanseeraa valmiin tuotteen esittelemällä sen esimerkiksi toiselle tarpojavartiolle, perheelle tai vaikka koko lippukunnalle. Vartio voi myös kuvata mainosvideon tuotteesta ja esitellä sitä netin kautta. Majakan arviointi: Luotsi, joku toinen lippukunnan johtajista tai joku tarpojien huoltajista voi toimia “asiakkaana”, jolle tuote esitellään ja hän antaa palautetta sen toimivuudesta, mutta myös siitä miten se esiteltiin. Tämän jälkeen vartio miettii luotsin johdolla mitä kaikkia vaiheita yrityksen perustamiseen ja tuotteen kehittämiseen kuuluikaan. Mikä tuntui hyödylliseltä ja mikä puolestaan turhalta? Tarpojat myös arvioivat itse kehittämänsä tuotteen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Luovuus-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite