Tarpoja osallistuu yli yön kestävään retkeen. Hän suunnittelee teemaan liittyvää retkeä.

Valikko

Suhde ympäristöön: Teemaretki


Tavoite:

Tarpoja osallistuu yli yön kestävään retkeen. Hän suunnittelee teemaan liittyvää retkeä.

Kuvaus:

Tarpojavartio suunnittelee ja osallistuu jonkin teeman ympärille toteutettuun retkeen. Retki on vähintään yhden yön mittainen.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: kämppä metsä
Taitoalueet: Luova ajattelu Retkeily
Johtamistaito: Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto: viikonloppu
Kasvatustavoitteet: Luontosuhde ryhmassa-toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa retken suunnittelua ja huolehtii yhdessä luotsin kanssa, että kaikki tarpeellinen muonituksista kuljetukseen ja luvista kalustoon otetaan huomioon. Vartionjohtaja hankkii ruuat ja muun tarvittavan materiaalin sekä lainaa tarvittavat materiaalit lippukunnasta. Hän huolehtii myös tiedotuksesta tarpojien huoltajille sekä lippukunnan johdolle. Luotsin tehtävä: Luotsi valvoo suunnittelua ja varmistaa, että retkestä tulee turvallinen kaikille osallistujille. Luotsi avustaa tarvittaessa suunnittelussa ja yöpymispaikan varauksessa ja valitsemisessa sekä koordinoi kyydit.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Luovuus-tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Ajankohtainen asia. Tarpojavartio valitsee jonkin ajankohtaisen asian teemaksi retkelleen. Kyseessä voi olla esimerkiksi TV-ohjelma, mobiilipeli tai urheilutapahtuma. Suunnitteluvaiheessa tarpojavartio yrittää saada teeman sisällettyä retkeen niin hyvin kuin mahdollista. Jos kyseessä on esimerkiksi peli, voi retken ohjelma pyöriä pelin haasteiden ympärillä siten, että myös retkellä suoritetaan erilaisia ohjelmaformaatista tuttuja haasteita. Jos teemana on elokuva, voi koko retken aikataulu pyöriä elokuvan kertomuksen ympärillä. Vartionjohtaja kannustaa tarpojia kekseliäisiin ratkaisuihin muun muassa siinä, miten esimerkiksi ruokaa voi laittaa teeman mukaan tai miten retken ohjelman sisällön voi suunnitella teeman mukaan. Luotsi huolehtii siitä, ettei suunnitelma jää pelkäksi suunnitelmaksi, vaan suunniteltu retki myös toteutetaan.

Tutkimusmatka. Tarpojavartio tekee tutkimusmatkan ja tutkii ympäristöään. Se voi kehittää oman tutkimusidean tai osallistua johonkin olemassa olevaan kampanjaan.  Viikonloppupurjehdukselle sopivat erilaiset vesistön kuntoon liittyvät tutkimukset; mitata voidaan tasaisin väliajoin viikonlopun aikana eri paikoissa ainakin veden näkyvyyttä, veden lämpötilaa, ja levämuodostumia. Metsäretkellä tarpojavartio voi tehdä havaintoja siitä mitä lintulajeja, kasveja ja metsätyyppejä se näkee matkallaan. Jos matkan varrelle osuu useampi vesistö, voi vartio verrata niiden vedenlaatua ja lämpötilaa. Ympäristön sijaan voi tarpoja myös tehdä tutkimusta itsestään ja varusteistaan. Tarpoja voi kokeilla ja testata esimerkiksi erilaisia majoitteita, miten hyvin erilaiset tulet palavat tai miten hyvin erilaiset vaatteet pitävät lämpöä, tuulta ja vettä. Oli tutkimuskohde mikä tahansa, luotsin ja vartionjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että tutkittua asiaa myös pysähdytään pohtimaan tavalla tai toisella. Pohdinta voi olla esimerkiksi havaintojen kirjaamista nettiin luontojärjestön sivulle, artikkelin kirjoittamista lippukuntalehteen tai ajatusten vaihtoa iltanuotiolla.

Sattumanvarainen retki. Tarpojat antavat sattuman ohjata retkeä. Sattuman varaan voi jättää reitin, ruokalajin valitsemisen tai seuraavan ohjelmanumeron. Jonkin verran ruokaa ja ohjelmaa on kuitenkin muistettava suunnitella etukäteen, mutta sattuma voi ohjata missä järjestyksessä ne tehdään. Vartionjohtaja ja luotsi ohjaavat tarpeen mukaan reittivalintoja, jotta päästään turvalliseen yöpymispaikkaan, ellei voida yöpyä missä vaan.

Lisää vinkki

Lisää liite