Tarpoja osaa kantaa vastuuta. Hän suunnittelee toimintaansa ja huolehtii sovitusta johtamis- tai vastuutehtävästä. Tarpoja osaa ottaa vastaan palautetta.

Valikko

Johtamis- tai vastuutehtävä: Minäminä


Tavoite:

Tarpoja osaa kantaa vastuuta. Hän suunnittelee toimintaansa ja huolehtii sovitusta johtamis- tai vastuutehtävästä. Tarpoja osaa ottaa vastaan palautetta.

Kuvaus:

Tarpoja toteuttaa yksin tai yhdessä parin kanssa tilapäisen ja ohjatun johtamis- tai vastuutehtävän vartiossa tai vartion ulkopuolella ja saa palautetta tehtävän tekemisestä. Tarpoja saa tukea tehtäväänsä vartionjohtajalta tai luotsilta. Johtamis- tai vastuutehtävän päätteeksi käydään palautekeskustelu luotsin kanssa, jossa pohditaan missä onnistuttiin, mitä tunteita tehtävä herätti ja mitä kannattaisi tehdä toisin.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee yhdessä luotsin ja vartion kanssa johtamis- tai vastuutehtäviä, jotka ovat kullekin tarpojalle tai tarpojaparille sopivia.  Vartionjohtaja auttaa tarpojia suunnittelemaan johtamis- tai vastuutehtävät ja niiden sisällöt. Hän huolehtii siitä, että jokainen tarpoja tietää mitä on tekemässä ja että jokaisella tarpojalla on saatavilla aktiviteetissa tarvittavat välineet. Vartionjohtaja antaa yhteistyössä luotsin kanssa palautetta tarpojille heidän tehtävistään. Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa tehtävää suoraan tai vartionjohtajan kautta. Hän varmistaa, että johtamis- tai vastuutehtävä on sopivan kokoinen kullekin tarpojalle. Johtamis- tai vastuutehtäviä mietittäessä on hyvä muistaa, että kyse on ohjatusta ja tilapäisestä johtamis- tai vastuutehtävästä. Luotsi auttaa yhteydenpidossa ja käytännönjärjestelyjen sopimisessa. Tarvittaessa luotsi auttaa myös vastuu- tai johtamistehtävän toteutuksen suunnittelussa esimerkiksi ohjaamalla tarpojia miettimään millaiset aktiviteetit toimivat nuoremmilla ikäkausilla ja antamalla tarvittaessa myös konkreettisia vinkkejä aktiviteetin suunnitteluun ja vetämiseen. Luotsi myös ohjaa palautekeskustelua tehtävän jälkeen. Jos aktiviteetti on toteutettu johtamisharjoitteluna, on tilanteessa hyvä hyödyntää myös palautetta sammoilta tai akeloilta. Luotsi huolehtii siitä, että sampo ja akela tietävät myös, millaisesta tehtävästä on ollut kyse. Palautekeskustelu kannattaa käydä melko pian aktiviteetin toteutuksen jälkeen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minäminä-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tarpojat ideoivat ja toteuttavat sudenpennuille tai seikkailijoille perinteikkään leikki-illan. Tarpojat pohtivat, mitkä leikit ja pelit ovat heille olleet mieluisia nuorempana. Tämän illan välityksellä on helppo siirtää lippukunnan vanhoja perinteitä nuoremmille ikäkausille. Vartio kertaa ennen leikki-illan järjestämistä, miten leikki kannattaa ohjata ja miten säännöistä kerrotaan. Vartio opettelee erilaisia perinneleikkejä. Koloiltaan voi pyytää tarvittaessa jonkun vierailijan opettamaan leikkejä tarpojille. Vartio voi myös koota leikeistä vinkkivihon lippukunnan tai paikallisen päiväkodin tai alakoulun käyttöön.

Vartio ideoi ja toteuttaa partiopalvelutempauksen lippukunnassa. Tempaus järjestetään jollekin toiselle ikäkaudelle. Tempauksia voivat olla yllätykset, kuten hemmotteluilta kesken leiriä, tai johonkin epäkohtaan puuttuminen, kuten sekaisen kalustevaraston järjestäminen. Yhdessä voidaan pohtia, miltä tuntuu, kun on itse palvelun kohteena tai muut ovat hoitaneet pyyteettömästi jonkin kaikkia lippukuntalaisia hyödyttävän asian. Vartio ideoi pieniä palvelutempauksia, joita voidaan toteuttaa aina tilanteen salliessa. Tempauksen jälkeen vartio keskustelee tunnelmista palvelun aikana ja sen jälkeen. Millaista palautetta muut antoivat? Millainen olo itselle tempauksesta jäi? Miten tempauksen voisi tehdä seuraavalla kerralla vielä paremmin.

Tarpojat osallistuvat johonkin hyväntekeväisyystempaukseen. Hyväntekeväisyys voi olla osallistuminen esimerkiksi yhteisvastuutapahtumaan, nälkäpäiväkeräykseen lipaskerääjänä.

Tarpojat osallistuvat sepelin eli seikkailijapelin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Tarpoja vastaa parin kanssa jostain hänelle annetusta tehtävästä sepelin ajan. Tehtävä voi olla esimerkiksi rastihenkilönä toimiminen.

Lisää vinkki

Liite