Tarpoja luo ystävyyttä yli rajojen.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Kaverivartio


Tavoite:

Tarpoja luo ystävyyttä yli rajojen.

Kuvaus:

Tarpojavartio ottaa yhteyttä toisen lippukunnan tarpojavartioon. Tarpojavartiot suunnittelevat yhdessä yönyliretken. Majakan suunnittelu alkaa jo suuntausvaiheessa ottamalla yhteyttä johonkin toisen lippukunnan tarpojavartioon. Yhteydenoton jälkeen tehdään yhteiset pelisäännöt ja suunnitellaan yhdessä retki. Suunnittelussa voidaa käyttää hyväksi erilaisia sähköisiä kokoustamismuotoja. Retken valmistelu sisältää ainakin seuraavat vaiheet: suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Valmistautuminen: Ottakaa yhteyttä toisen lippukunnan tarpojavartioon jo tarpon suuntausvaiheessa. Vartio voi olla ennestään tuttu tai sellainen josta ei vielä tunneta muita. Suunnitelkaa yhdessä yhteinen yön yli retki. Retkeä voi suunnitella yhdessä esimerkiksi skypen kautta. Päättäkää yhdessä, mihin retki suuntautuu. Varatkaa tarvittaessa retkelle paikka. Sopikaa retken päivämäärä ja teema. Tehkää suunnitelma myös sille, mitä kukin vartio ottaa mukaan yhteisiä tarvikkeita. Suunnitelkaa retkelle teema. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa tehdä pelisäännöt leirille, koska jokaisella lippukunnalla on hieman omia käytänteitä. Suunnitelmia ei tarvitse kaikkea tehdä kerralla. Retken päiväohjelmaan on hyvä varata aikaa tutustumiselle ja kummankin lippukunnan perinteille. Tarpojavartio Ilmoittaa retkestä lippukunnanjohtajalle.

Luotsin ohje: Luotsin roolina on avustaa yhteydenotossa toiseen lippukuntaan. Luotsi hyväksyy retken suunnittelun. Myös luotsin pitää toimia aktiivisesti yhteydenpidossa toisen lippukunnan tarpojaluotsin kanssa, jotta suunnittelu pysyy raameissaan. Luotsi on vastuussa retken turvallisuudesta ja se on hyvä muistaa jo suunnitteluvaiheessa. Luotsit auttavat vartioita retken suunnittelussa ja ideoinnissa. On mukana päiväohjelman suunnittelussa ja katsoo, että se on sopiva ja että aikaa jää myös tutustumiseen.

Osallistuu retkelle niin, että pystyy arvioimaan majakan toteutuksen. Vastaa retken turvallisuudesta yhdessä toisen lippukunnan luotsin kanssa. Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa Mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut. Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa. Mitä asioita jäätiin kaipaamaan. Mitä tehtäisiin toisin. Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän  palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen.

Vartionjohtajan ohje: Esittelee jo suuntausvaiheessa majakka vaihtoehtoja tarpojavartiolle yhdessä luotsin kanssa. On mukana retken suunnittelussa. Auttaa vartioita ideoimaan retkeä. tutustuu myös toisen lippukunnan tarpojavartion johtajaan, mikäli hän ei ole aiemmin tuttu.

Osallistuu tarpojavartion suunnittelemalle retkelle. Ohjaa ja kannustaa tarvittaessa tarpojia vastuutehtävissä.   Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia.

Majakan toteutus: Majakka toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan, jonka luotsit ovat hyväksyneet. jokaisella tarpojalla on retken aikana oma vastuutehtävä.  Toteutuksessa kannattaa panostaa erilaisiin tutustumisleikkeihin ja yhdessä oloon, jotta vartiot pääsevät tutustumaan toisiinsa. Päiväohjelmassa voi olla esimerkiksi vartiot jaettu neljään retkivartioon tai pareittain niin, että vartiossa on tarpojia kummastakin vartiosta. Yhteiset aktiviteetit ja ratkaistut tehtävät luovat hyvin Me-henkeä. Tarpojavartiot päättävät retken ohjelman jo suunnittelu vaiheessa yhdessä vartionjohtajien ja luotsien kanssa.
Arviointi: Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Mahdollinen saatu palaute osallisujilta käydään myös yhdessä läpi. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää tarpoja pohtimaan vartion osaamista ja vartion kehittymistä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kaveritaidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minäminä-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite