Tarpoja osaa luoda erilaisille ryhmille luontokokemuksia. Tarpoja osaa ottaa huomioon ryhmien erityispiirteitä viedessään heitä luontoon.

Valikko

Majakkavaihtoehto: Uusi porukka ulos


Tavoite:

Tarpoja osaa luoda erilaisille ryhmille luontokokemuksia. Tarpoja osaa ottaa huomioon ryhmien erityispiirteitä viedessään heitä luontoon.

Kuvaus:

Tarpoja suunnittelee retken oman vartionsa ulkopuoliselle ryhmälle. Osallistujat eivät kaikki ole kaikille tarpojavartion jäsenille entuudestaan tuttuja.. Tarpojavartio suunnittelee retken ja tekee retkelle budjetin. Tarpojavartio toteuttaa retken luotsin ja vartionjohtajan avustuksella. Tarpoja saa palautetta majakan päätyttyä luotsilta majakasta ja koko tarposta.

Valmistautuminen: Tarpojavartio tekee suunnitelman jo suuntausvaiheessa siitä minkälaisia ryhmiä he voisivat viedä maastoon tai veneretkelle. Tarpojavartio suunnittelee myös retkeä pääpiirteissään heti tarpon aluksi ja tekee suunnitelmalle aikataulun. Aikataulun olisi hyvä sisältää ainakin retken ajankohta, retkelle ilmoitautumisen tiedot sekä tiedotuksen aikataulu. Retkelle luodaan myös varusteluettelo retken tyypin ja pituuden mukaan. Majakka voidaan toteuttaa päiväretkenä tai vaikkapa yön yli tehtävänä retkenä riippuen kohderyhmästä. Ajatuksena on viedä retkelle sellaisia, jotka eivät välttämättä tiedä kovinkaan paljon partiosta tai eivät juuri muuten retkeile. Kohderyhmänä voi olla esimerkiksi veteraanit, sisut, luokkatoverit, äidit, isät tai tarpojien perheet. Suunnitelmaa tehtäessä on jo hyvä huomioida retkeen liittyvät mahdolliset riski ja haasteet. Tarpojavartio tekee ilmoituksen retkestä lippukunnanjohtajalle. Retken toteutukseen voi tarvittaessa pyytää apua myös lippukunnan muilta aikuisilta.

Suunnitelmaa tehdessä tarpojavartio päättää yhdessä luotsin ja vartionjohtajan kanssa retken ajan ja paikan. Vartio myös huolehtii retken tiedotuksesta. Luotsin tehtävänä on varmistaa, että tiedotus on kohderyhmälle sopivaa ja riittävää.

Tarpojavartio luo yhdessä luotsin ja vartionjohtajan kanssa majakalle budjetin. Budjetin tulisi sisältää kuluarvio ja mahdollisesti retken hinta. Vartiolla tulee olla retkeä suunniteltaessa tieto siitä, kuinka paljon heillä on käyttää rahaa majakkaan.

Vartio suunnittelee retkelle ohjelman huomioiden kohderyhmän erityispiirteet esimerkiksi perheen pienimmät eivät välttämättä jaksa kävellä pitkää matkaa. Myös tehtävät kannattaa miettiä niin, että ne ovat kohderyhmälle sopivia ja mahdollisia. Tarvittaessa kannattaa tehdä yhteistyötä esimerkikisi lippukunnan sisuohjaajien tai perhepartion vetäjän kanssa.

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on tarvittaessa ottaa selvää lippukunnan käytännöistä mm. retken hinnan määräytymisessä. Luotsi ohjaa tarpoja vartiota ottaa huomioon retken turvallisuuteen liittyviä asioita. Luotsin tehtävänä on myös varmistaa vartionjohtajan kanssa, että retken varusteluettelo on kunnossa. Samoin kannattaa huomioida, että retken tiedotus on riittävää osallistujille. Luotsi auttaa myös tarpeen mukaan retkelle lähtijöiden ilmoitusten vastaanottamisessa. Luotsi käy tarpojien tekemän suunnitelman läpi yhdessä vartionjohtajan ja hyväksyy sen. Tarvittaessa luotsi auttaa tarpojavartiota ideoimaan retkeä.

Luotsi vastaa retken turvallisuudesta. Luotsi on mukana koko toteutuksen ajan ja auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa ja tarpojia retken toteutuksessa. Kannustaa tarpojia heidän tehtävissään.

Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa Mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut. Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa. Mitä asioita jäätiin kaipaamaan. Mitä tehtäisiin toisin. Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne.

Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän  palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen.

Vartionjohtajan tehtävä: Auttaa tarpojia retken suunnitteluss ja ideoimisessa. Vartionjohtajalla ja luotsilla voi olla esimerkiksi muutama valmiskin vaihtoehto majakan toteuttamiseen tai kohderyhmän valintaan.

Vartionjohtaja auttaa tarpojavartiota toteuttamaan suunnitellun retken. Tarvittaessa vartionjohtaja tukee ja kannustaa tarpojia toteutuksen aikana.

Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia.

Toteutus: Kohderyhmästä riippuen toteutuksena voi olla esimerkiksi koko perheen rastirata luonnossa. Rastiradan pituus valitaan osallistuvan kohderyhmän mukaan. Myös maastoon kannattaa kiinnittää huomiota. Perheiden pienimmät lapset eivät vielä jaksa kävellä kovinkaan pitkää matkaa. Rastirata voi sisältää erilaisia luontoon soveltuvia pelejä ja leikkejä, nuotion sytyttämistä, askartelua. Myös yhdessä ololle kannattaa varata aikaa. Ennen toteutusta suunnitelmat voi käydä, vaikka koko vartion kanssa läpi konkreettisesti retkipaikalla. Toteutusta varten on hyvä varata myös riittävä ensiapuvälineistö retkelle mukaan.

Retken jälkeen tarpojavartio huolehtii yhdessä retkellä käytettyjen varusteiden huollon ja palautuksen omille paikoilleen. Retkestä kannattaa kerätä myös palautetta suullisesti tai kirjallisesti retkelle osallistuneilta.

Arviointi: Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Mahdollinen saatu palaute osallistujilta käydään myös yhdessä läpi. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää tarpojavartio pohtimaan vartion osaamista ja vartion kehittymistä. Tarpojat arvioivat vartion toimintaa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vesillä
Taitoalueet Organisointitaidot Retkeily Talous Viestintä
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minäminä-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite