Tarpoja osaa lukea julkaisuja ja mediaa kriittisesti. Tarpoja ymmärtää, että kaikki nähty, kuultu ja luettu ei välttämättä ole totta.

Valikko

Mediakriittisyys


Tavoite:

Tarpoja osaa lukea julkaisuja ja mediaa kriittisesti. Tarpoja ymmärtää, että kaikki nähty, kuultu ja luettu ei välttämättä ole totta.

Kuvaus:

Tarpoja harjoittelee erilaisten medioiden käyttöä ja vertailee erilaisten medioiden luotettavuutta.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Medialuku Viestintä
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee aktiviteetin toteutuksen yhdessä luotsin kanssa. Hän ottaa ennalta selvää tekijänoikeuksista ja tarvittaessa opettelee luotsin kanssa käyttämään erilaisia kuvankäsittelyohjelmia. Vartionjohtaja varaa luotsin avustuksella aktiviteetin toteutuksessa tarvittavan välineistön. Luotsin tehtävä: Luotsi tukee vartionjohtajaa aktiviteetin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarvittaessa hän auttaa vartionjohtajaa aktiviteetissa tarvittavien tarvikkeiden hankinnassa ja osallistuu tarvittaessa aktiviteetin toteutukseen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minäminä-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Vartio katsoo yhdessä jonkun tai joitakin Koitos-sarjan jaksoista. Jaksoista löytyy tietoa sivustolta www.partio.fi/nyt/koitos/. Vartio pohtii yhdessä, millainen kuva partiosta välitty sarjan jaksojen perusteella. Antaako sarja partiosta oikeanlaisen kuvan vai painottuvatko siinä todellisuudesta poikkeavat elementit? Kenelle sarja sopii? Kannattaako partion jatkossakin julkaista vastaavia sarjoja?

Mannerheimin lastensuojeluliitto pyörittää Mediataitokoulu-nettisivua, jolta löytyy hyviä harjoitteita medialukutaidon harjoittelua varten: https://www.mediataitokoulu.fi/

Johtaja etsii 5-6 sopivaa lehtikuvaa ja liimaa ne paperille. Hän yrittää löytää kuvia, joilla on monia mahdollisia tulkintoja. Kuvat kiinnitetään seinille. Johtaja antaa tarpojille paperisuikaleen ja pyytää heitä kirjoittamaan kullekin kuvalle kaksi otsikkoa, toinen sävyltään myönteinen ja toinen kielteinen. Kun kaikki ovat valmiita, otsikot liimataan kuvien alle. Tämän jälkeen tarpojat vertailevat otsikoita ja tekevät huomioita. Kuinka monta eri tulkintatapaa kullekin kuvalle löytyi? Näkivätkö eri ihmiset eri asioita samassa kuvassa? Kun luet sanoma- tai aikakauslehteä, katsotko ensin kuvat vai luetko otsikot? Näkyykö kuvista aina, mitä tilanteessa todellisuudessa tapahtui? Kuinka toimittajat käyttävät kuvia välittääkseen tietoa, herättääkseen mielenkiinnon, herättääkseen sympatiaa ja myötätuntoa…? Voimistavatko kuvat ennakkoluuloja? Vartio voi keksustella myös siitä, miten helposti tuomitaan ihmisiä ulkonäön tai sukupuolen perusteella. Tehtävän tavoitteena on, että tarpojat oppivat tiedostamaan kuvien suuren vallan. Millaista kuvamateriaalia käytetään lehdissä, mainoksissa ja hyväntekeväisyyskampanjoissa? Tarpojat voivat myös etsiä lehdistä kuvia, joita on käytetty myönteisessä hengessä ja kuvia, joita on käytetty harhaanjohtavasti.

Luotsi antaa jokaiselle tarpojalle päivän lehden. Hän pyytää heitä etsimään uutiskuvan, jonka tarkoitus on epäselvä ilman otsikkoa. Tarpoja leikkaa otsikon ja kuvan erikseen lehdestä. Kuvat liimataan valkoiselle paperille niin että jää paljon tyhjää tilaa ja laitetaan esille kaikkien näkyville. Kun kuvat ovat esilleä, tarpojat pohtivat yhdessä mitä kuvassa tapahtuu? Miksi kuva on otettu? Mitä tapahtu seuraavaksi? Mitä kuva tarkoittaa? Tämän jälkeen tarpojat kirjoittavat omat otsikot kuville. Lopuksi ryhmä käy läpi alkuperäiset otsikot. Miten ne eroavat tarpojien keksimistä? Miten kuvan tarkoitus muuttuu kun otsikko muuttuu? Lähde: Pedagogies of Media and Information Literacies UNESCO IITE, Moscow 2012

Vartio valitsee lehtijutun, jonka se uutisoi uudelleen käyttäen vastakkaista näkökulmaa tai omaa mielipidettään. Vartio voi myös etsiä samasta aiheesta eri näkökulmista uutisoituja juttuja esim. susien salakaadosta tms. Vartio pohtii eri näkökulmien pohjalta oikeaa ja väärää. Onko jompikumpi juttu täysin väärässä tai täysin oikeassa? Minkälaisia taka-ajatuksia jutulla on? Kuka jutusta hyötyy? Miksi juttu on kirjoitettu juuri siitä näkökulmasta? Lisätietoja löytyy mm. hakusanoilla sanomalehti opetuksessa.

Tarpojat harjoittelevat photoshoppausta erilaisilla kuvankäsittelyohjelmilla tai mobiililaitteen appsilla.. Vartio etsii internetistä hyvin ja huonosti photoshopattuja kuvia. Millainen on hyvin käsitelty kuva? Entä mistä tunnistan, että kuvaa on käsitelty? Millaisissa tilanteissa kuvankäsittelyjä mediassa, kaveripiirissä yms. tehdään? Vartio vertaa käsiteltyjä kuvia alkuperäisiin kuviin. Vartio ottaa vartion jäsenistä valokuvia ja upottaa henkilöt täysin erilaiseen maisemaan. Vartio tutustuu tekijänoikeuksiin, mitä ne ovat, missä ja mitä kuvia voin julkaista.

Vartio jaetaan kahteen osaan. Toinen puoli vartiosta suunnittelee pienen sketsin tai mininäytelmän (kesto n. 5 min.), jossa näytellään jokin tapahtuma. Sketsi voi perustua todellisiin tapahtumiin tai se voi olla keksitty tarina, jossa on esim. kahden eri ihmisryhmän välinen konfliktitilanne. Sketsi näytellään vartion toiselle puoliskolle, joka esittää tapausta raportoimaan tulleita TV -toimittajia. Toimittajat poistuvat huoneesta heti, kun sketsi on päättynyt. Toimittajat miettivät näkemäänsä n. 5 min ja valmistelevat näkemästään kukin oman uutisen iltauutisia varten. Toimittajat eivät saa jutella keskenään tai tehdä muistiinpanoja. Toimittajat palaavat takaisin huoneeseen yksi kerrallaan. Kullakin toimittajalla on 3 min aikaa selostaa laatimansa uutinen. Vartio kirjoittaa kunkin uutisen pääkohdat seinällä olevalle paperille. Kun TV -toimittajat ovat kertoneet uutisensa, he saavat jäädä kuuntelemaan toisten uutisia, mutta eivät saa kommentoida niitä mitenkään. Kun kaikki uutiset ovat valmiina, vartio teippaa paperit huoneen seinille. Vartio vertailee tuloksia ja keskustee siitä, mitä oppi tästä harjoituksesta. Kysymys toimittajille: Mitkä asiat olivat helppoja muistaa ja raportoida? Mikä oli vaikeinta? Mitä teit, ellet muistanut jotakin kohtaa selvästi? Kysymys näyttelijöille: Jäikö uutisista jotain oleellista kertomatta? Raportoivatko toimittajat tapahtuman täsmällisesti? Lopuksi kaikki saavat osallistua keskusteluun: Mitä odotuksia sinulla on uutisia kohtaan? Pitäisikö uutisten olla objektiivista raportointia vai saavatko ne sisältää myös toimittajien kommentteja ja mielipiteitä? Käykö uutisista aina selväksi, mikä on tosiasiaa, mikä mielipide? Kuinka luotettavaa tietoa TV -uutisista saa? Vinkkejä vartionjohtajalle ja luotsille: Valmistaudu tarvittaessa antamaan esimerkkejä ja tietoa sellaisista tilanteista ja ilmiöistä, joista on uutisoitu harhaanjohtavasti. Voit halutessasi myös elävöittää ”uutisia” valmistamalla ison pahvisen TV-ruudun, ja antamalla toimittajille oikeat tai leikkimikrofonit.

Tarpojat miettivät omaa lapsuuttaan. Millaista oli ennen kuin heillä oli mahdollisuutta olla osana sosiaalista mediaa? Tarpojat miettivät, missä kaikissa sosiaalisen median kanavissa he ovat mukana. Jokainen voi esimerkiksi piirtää oman elämänviivansa ja kirjoittaa siihen, missä vaiheessa eri sosiaalisen median kanavat ovat tulleet osaksi heidän elämäänsä. Lopuksi tuotoksia voidaan verrata keskenään ja pohtia, mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että kunkin tarpojan tuotos on sellainen kuin on. Ovatko kaikki niistä tarpeellisia? Myös luotsi tai joku vanhempi voi tehdä oman elämänviivansa vertailuksi.

Lisää vinkki

Liite