Tarpoja oppii asettumaan toisen asemaan.

Valikko

Suhde toiseen: Toisen kanssa


Tavoite:

Tarpoja oppii asettumaan toisen asemaan.

Kuvaus:

Tarpoja laajentaa omaa näkökantaansa ottamalla toisten mielipiteet ja tarpeet huomioon.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Toisten kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee aktiviteetin toteutuksen yhdessä luotsin kanssa ja hankkii tarvittavat materiaalit. Luotsin tehtävä: Luotsi huolehtii, että aktiviteetti toteutetaan niin, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi. Luotsi keskustelee vartionjohtajan kanssa ennen aktiviteetin suunnittelua ja toteutusta soveltuuko aktiviteetti vartionjohtajan vedettäväksi. Aktiviteettia toteutettaessa luotsin olisi hyvä olla paikalla.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minäminä-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Vartio pohtii rasismia ja syrjintää eri näkökulmista ja ideoi keinoja puuttua rasistisiin tai syrjiviin tilanteisiin muodostamalla tilanteista ihmispatsaita. Vartio keskustelee aktiviteetin aluksi, mitä syrjintä ja rasismi tarkoittavat. Keskustelussa pitäydytään yleisellä tasolla eikä mennä henkilökohtaisiin kokemuksiin. Vartionjohtaja voi esimerkiksi kysyä tarpojilta, keksivätkö he jonkin esimerkin tilanteesta, jossa on esiintynyt syrjintää tai rasismia. Vartiojohtajan on hyvä etukäteen varalta keksiä pari omaa esimerkkiä. Esimerkkien pohjalta vartio rakentaa ihmispatsaan, joka kuvastaa tilannetta. Kun patsas on valmis, vartio tekee toisen patsaan, jossa kuvataan ratkaisua tilanteelle. Johtaja johdattelee vartion keskustelemaan lopuksi esimerkiksi seuraavista asioista: Millaista oli keksiä tilanteita? Miltä tuntui näytellä tilanteita? Kumpi tuntui haastavammalta, rasismin tunnistaminen vai siihen puuttuminen? Lähde: Yli rajojen - menetelmäopas

Vartionjohtaja tai luotsi kertoo tarpojille, että heidän tehtävänään on edustaa erilaisia käyttäytymistapoja. Vartionjohtaja jakaa jokaiselle lapun, jossa on tällainen tapa. Lappua ei saa näyttää muille. Vartionjohtaja antaa tarpojille keskusteluaiheen, esimerkiksi mitä olet tehnyt tänään. Tarpojien tehtävänä on nyt keskustella mahdollisimman monen tarpojakaverin kanssa parin minuutin ajan. Jos ryhmä on pieni, vartionjohtaja jakaa sellaiset käyttäytymistavat, joiden kautta on mahdollisimman vaikea tulla toimeen toisen kanssa. Käyttäytymistavat: - Tulet kulttuurista, jossa näytetään kiinnostusta ja paneutumista keskusteluun välttämällä hiljaisuutta. Kun keskustelet jonkun kanssa, näytät kiinnostustasi aihetta kohtaan alkamalla puhua ennen kuin toinen on ehtinyt sanoa asiansa loppuun. - Tulet kulttuurista, jossa on epäkohteliasta keskeyttää toista. Osoitat kiinnostusta ja kunnioitusta antamalla toisen puhua loppuun. Kun toinen henkilö on hiljentynyt, laske mielessäsi viiteen ennen kuin sanot mitään, varmistaaksesi, että toinen on saanut asiansa sanottua. - Tulet kulttuurista, jossa on epäkohteliasta puhua ennen kuin on saanut koko ryhmän huomion. Ennen kuin sanot mitä haluat saada sanotuksi, kiinnitä muiden huomio sinuun. Puhu niin kovalla äänellä, että kaikki kuulevat. - Tulet kulttuurista, jossa on epäkunnioittavaa puhua kovalla äänellä. Puhu hiljaa, äläkä koskaan korota ääntäsi. - Tulet kulttuurista, jossa osoitetaan kunnioitusta ja kiinnostusta keskittämällä huomio täysin yhteen henkilöön. Älä koskaan puhu useammalle henkilölle kerrallaan vaan anna henkilön, jonka kanssa keskustelet, saada koko huomiosi. - Tulet kulttuurista, jossa osoitetaan kiinnostusta ja sitoutumista keskusteluun fyysisen kontaktin kautta. Yrität seistä lähellä henkilöä, jonka kanssa keskustelet ja yrität kätellä häntä, taputtaa häntä olkapäähän tai käsivarteen. - Tulet kulttuurista, jossa on tärkeä pitää etäisyyttä. Älä tunkeudu toisen alueelle kun keskustelet hänen kanssaan. Seiso vähintään metrin etäisyydellä hänestä. - Tulet kulttuurista, jossa silmiin katsominen on epäkunnioittavaa. Älä koskaan katso henkilöä silmiin kun keskustelet hänen kanssaan. Katso lattiaan tai henkilön jalkoihin. Kun harjoitus on pidetty, vartionjohtaja pitää purkukeskustelun esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: - Mitä luulet, että luki toisten lapuissa? - Miltä tuntui käyttäytyä lapun ohjeiden mukaisesti? - Miltä tuntui kun kaikki käyttäytyivät toisella tavalla kuin miten normaalisti käyttäytyvät? - Muistuttiko tämä sinua jostakin aidosta tilanteesta? - Miksi teimme tehtävän? - Miten uskot, että muut kokevat sinut normaalisti? - Onko olemassa neutraalia käyttäytymistä? - Onko meidän yhteiskunnassa käyttäytymisen liittyviä normeja? - Missä menee raja kulttuuri-ilmiöiden ja persoonallisten piirteiden välillä? - Mitä meidän kuuluu hyväksyä? Lähde: Scouterna

Vartio kirjoittaa listan ja valitsee siitä yhdessä viisi tärkeintä taitoa, joita tarvitaan hyvän ystävyyden luomiseen. Kun viisi tärkeintä taitoa on valittu, vartio valitsee jokaiselle taidolle muodon (esimerkiksi kuuntelemisen taito voi olla muodoltaan pyöreä). Tämän jälkeen jokainen valitsee näistä viidestä taidosta sen, jossa on mielestään hyvä. Valinnan jälkeen tämä muoto leikataan paperista. Lopuksi kaikki kokoontuvat yhteen “ystävyysrannekkeeksi”: Vartio seisoo piirissä ja jokainen piirissäolija kertoo vuorollaan oman taitonsa ja näyttää sen muodon. Lähde: Muistelemispäivä 2016

Vartio kumoaa myyttejä perheen toimimisesta. Vartio järjestää väittelyn, jossa puolet vartiosta näyttelee vanhempia ja puolet perheen lapsia. Esimerkkejä keskustelun pohjalle: Miksi on kotiintuloajat? Viikkorahat? Miksi kaikilla ei ole viikkorahaa? Mihin saa mennä ja kenen kanssa? Miksi vanhemmat eivät välttämättä pidä kaikista kavereistasi? Mistä johtuu jonkun kaverisi ns. huono maine vanhempiesi näkökulmasta? Miksi ei saa pelata niin paljon kuin haluaa? Miksi on pakko tehdä läksyt? Miksi esim. elokuvien ikärajoja tulee noudattaa? Miksi on pakko käydä kaikissa harrastuksissa, esim. pianotunneilla?

Vartio haastaa paikallisen urheiluseuran tai yhdistyksen ryhmän esimerkiksi jalkapallopeliin tai lähtemään yhteiselle retkelle. Mikäli lippukunnalla on jokin taustayhteisö, kuten seurakunta tai kilta, voitte haastaa myös heidät.

Vartio luo kaveruuden aakkoset. Vartio miettii aakkosten kirjaimilla alkavia hyvää kaveruutta edistävän taitoja tai ajatuksia siitä, millainen on kiva kaveri. Vartio kokoaa ajatuksensa ylös esimerkiksi suurelle pahville askarrellen tai puualustalle rakentaen. Tämä toimii hyvänä pohjana esimerkiksi vartion sääntöjä luodessa. Vartio laittaa tuotoksensa seinälle muistuttamaan siitä, millainen ryhmä voi parhaimmillaan olla. Kuinka olla kiva kaveri? Miten saada hyviä kavereita? Miten olla ryhmänä mukava? Kuinka saada uusia jäseniä omaan ryhmään? Kuinka päästä osaksi ryhmää? Miten ryhmähenki muodostuu? Millainen on meidän vartiomme? Esimerkkejä: A= Avun anto E= Erilaisuuden hyväksyminen H= Huumorintaju L= Luottamus O= Omien resurssien ymmärrys P= Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Mitä tarvitaan, jotta ryhmä pystyy toimimaan yhdessä? Vartio järjestää kokkisodan, jossa kullekin joukkueelle jaetaan tietty summa rahaa, esimerkiksi kymmenen euroa, jolla heidän tulee käydä ostamassa raaka-aineet ja valmistaa ostamistaan raaka-aineista maittava ateria. Kaupassa käymiseen kannattaa antaa aikarajoitus samoin kuten itse aterian valmistamiseen. Kukin joukkue esittelee lopuksi tuotoksensa. Vartio keskustelee samalla ruoan valmistusprosessista. Syntyikö ruoka vaivattomasti? Tehtiinkö päätös ruokalajista yhdessä? Ottiko joku porukassa johtajan aseman? Saiko kaikki sanoa mielipiteensä?

Vartio luo seurustelulle pelisäännöt. Vartio kirjoittaa pahville, mitä sääntöjä seurusteluun pitäisi liittyä. Vartionjohtajan on hyvä herättää keskustelua aiheesta, esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Miksi seurustelulla tulee olla säännöt? Täytyykö jokaisen seurustelusuhteen yhteydessä laatia kirjalliset säännöt? Voitte myös esimerkiksi näytellä erilaisia ‘’seurustelukohtauksia’’ ja jatkaa sääntöjen luomista näiden pohjalta. Näyteltäviä seurustelukohtauksia voi olla esimerkiksi läheisyyden osoittamisen eri muodot. Tarpojat vaihtavat rooleja eri esimerkeissä.

Lisää vinkki

Liite