Tarpoja kehittyy ryhmätyötaidoissa. Tarpoja osaa ottaa huomioon ryhmän tarpeet ja erilaiset persoonat.

Valikko

Suhde yhteiskuntaan: Ryhmätyötaidot


Tavoite:

Tarpoja kehittyy ryhmätyötaidoissa. Tarpoja osaa ottaa huomioon ryhmän tarpeet ja erilaiset persoonat.

Kuvaus:

Tarpoja harjoittelee ryhmätyötaitoja oman vartionsa kanssa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot kaveritaidot vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ryhmassa-toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja varaa aktiviteetissa tarvittavan välineistön paikalle ja suunnittelee aktiviteetin toteutuksen yhdessä luotsin kanssa. Luotsin tehtävä: Luotsi osallistuu tarvittaessa aktiviteetin suunnitteluun ja toteutukseen vartionjohtajana kanssa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minäminä-tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tarpoja harjoittelee oman mielipiteen kertomista rakentavasti, esim. näytellen erilaisia tyylejä hyödyntäen. Jokainen tarpoja saa jonkun väittämän, josta hänellä pitäisi olla mielipide. Mielipide tulisi ilmaista eleillä ja ilmeillä. Puhua ei saa. Toiset yrittävät arvata, minkälaisesta mielipiteestä on kyse.

Vartio jakaa retkellä töitä tasaisesti toisilleen. Retken aikana kullakin tarpojalla on oma vastuutehtävänsä esimerkiksi nuotiopuidenteko, saunan lämmittäminen yms. Tehkää vastuiden ja töiden jakaminen tasapuolisesti.

Vartio tekee yhdessä lahjapaketin. Lahjapaketti voi olla esimerkiksi lahja joulupatakeräykseen tai muuhun paikalliseen vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseen tarkoitettuun keräykseen. Jokainen vartion jäsen hoitaa pakettiin jonkun asian. Kun lahja on valmis, se paketoidaan yhdessä ja tehdään lahjaan asianmukainen kortti. Lahjapaketti voidaan tehdä myös jollekin lippukuntaan kuuluvalle henkilölle. Lahjapaketin tekemisen idea on, että jokainen vartion jäsen kantaa kortensa kekoon. Ohjeita lahjan tekemiseen voi saada oman seurakunnan diakoniatyöstä.

Tähän peliin tarvitaan vähintään kahdeksan henkeä. Vartio jaetaan kahteen joukkueeseen. Molempien joukkueiden sisältä valitaan yksi kuningas, vähintään yksi lähetti, vähintään yksi sanansaattaja ja yksi työmies. Kuningas istuu huoneen toiseen päähän ja työmies toiseen päähän huonetta, selin kohti kuningasta, jotta nämä kaksi eivät voi kommunikoida keskenään. Lähetti ja sanansaattaja saavat kulkea vapaasti huoneessa, mutta eivät saa häiritä toisen joukkueen suoritusta. Kuninkaalle annetaan kuva pöydän tasossa olevasta tulitikkuasetelmasta, joka työmiehen tulisi kasata kuninkaan ohjeiden mukaan. Työmiehelle annetaan pöydälle askillinen tulitikkuja, joihin vain hän itse saa koskea. Mutta tilanne ei olekaan niin yksinkertainen kuin miltä se kuulostaa. Kuningas ja työmies eivät saa puhua toisilleen. Työmies ei saa puhua lainkaan. Sanansaattaja on kuninkaan lisäksi ainoa joka saa puhua, mutta hän ei saa katsoa kuninkaalla olevaa kuvaa. Sanansaattajan tehtävänä on kertoa työmiehelle, mitä kuningas on kertonut kuvassa olevan, kuten sen missä asennossa mikäkin tulitikku on. Lähetti saa katsoa kaikkien tekemisiä, kuten myös kuninkaan ‘’rakennuspiirustuksia’’. Hän ei kuitenkaan saa sanoa kenellekään mitään. Hän saa vain elehtiä päätä nyökkäämällä ja ravistamalla. Kisan voittaa se joukkue, kumpi on ensin saanut rakennelman oikein kasattua. Leikin johtaja tarkistaa, että kuvio on oikein kasattu ja julistaa voittajan.

Jos peliin haluaa haastetta, niin myös tulitikun suunnalla on väliä, sillä kaikki tulitikkujen päät tulee samansuuntaisesti kuin alkuperäisessä kuvassa.

Ohjaaja pyytää riviin yleisön eteen halutun määrän puhujia. Yleisö antaa puheelle aiheen. Ohjaaja kulkee puhujien takana ja aina, kun koskettaa jotakuta puhujaa olkapäälle, tämä alkaa puhua puhetta annetusta aiheesta. Puhe lakkaa, kun ohjaaja jälleen koskee olkapäälle, jopa kesken lauseen ja käynnistyy, kun ohjaaja koskee seuraavan kerran jne. Kerralla voi puhua useampikin puhuja, joten niistä ei tarvitse puhujan piitata vaan keskittyä täysin omaan puheeseensa. Tietyn ajan kuluttua pyydetään uusi ryhmä eteen puhumaan ja kysytään aihe yleisöltä.

Pöydällä on paljon eri aineksia, esimerkiksi solmunaruja, riukuja, ruoka-aineksia, paperia ja kyniä + hinnasto. Jokainen vartio saa saman määrän rahaa. Vartiot saavat sen jälkeen ostaa aineksia ja myydä niitä takaisin. Eli jos vartio ostaa solmunarun, se voi myydä merimiessolmun takaisin aktiviteetin vetäjälle, tai jopa jalussolmun ja tienata sillä enemmän rahaa. Vartio, jolla on eniten rahaa lopussa, voittaa.
Lähde: Scouterna

Lisää vinkki

Lisää liite