Tarpoja tietää mahdollisuutensa vaikuttaa lippukunnassa ja sen ulkopuolella ja tietää miten hän saa mielipiteensä kuuluviin. Tarpoja tutustuu lippukunnan organisaatioon, vaikutuskanaviin ja toimintatapoihin.

Valikko

Suhde yhteiskuntaan: Vaikuttaminen


Tavoite:

Tarpoja tietää mahdollisuutensa vaikuttaa lippukunnassa ja sen ulkopuolella ja tietää miten hän saa mielipiteensä kuuluviin. Tarpoja tutustuu lippukunnan organisaatioon, vaikutuskanaviin ja toimintatapoihin.

Kuvaus:

Tarpoja oppii vaikuttamaan erilaisiin asioihin. Tarpoja tietää kehen pitää olla omassa lippukunnassa yhteydessä, jos jokin asia ei toimi. Tarpoja saa ääntään kuuluviin lippukunnassaan.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Partiokulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee aktiviteetin toteutuksen yhdessä luotsin kanssa. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan aktiviteetin. Luotsi voi tarvittaessa olla yhteydessä esimerkiksi lippukunnanjohtajaan vuosikokoukseen osallistumisesta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minäminä-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Luotsilla on keskeinen rooli tässä aktiviteetissa. Luotsin on hyvä olla perehtynyt siihen, miten lippukunta, piiri ja SP toimivat ja miten niiden päätöksentekoon voi vaikuttaa. Luotsi kirjoittaa lapuille eri päätöksentekoelimiä partiossa (esimerkiksi lippukunnan hallitus, lippukunnan vuosikokous, piirihallitus, piirin syys-/kevätkokous, SP:n jäsenkokous, SP:n hallitus, partioneuvosto, WAGGGS, WOSM). Hän asettaa valmiit laput hierarkkisesti maahan. Aluksi tarpojat menevät seisomaan sen lapun viereen, jolla heidän mielestä on eniten valtaa organisaatiossa. Tässä vaiheessa ei ole tarkoitus keskustella valinnoista, vaan tehtävä tehdään uudestaan aktiviteetin lopuksi. Vartio käy läpi kaikki tasot ja niiden tehtävät. Asia kannattaa aloittaa lippukunnasta. Kuka päättää lippukunnassa? Onko se demokratiaa, että saa vaikuttaa vartion ohjelmaan? Kenellä on äänestysoikeus lippukunnan kokouksessa? Mitä lippukunnan kokouksessa tehdään? Miten kannattaisi toimia, jos vartio esimerkiksi haluaisi ostaa uusia kanootteja? Miten tehdään aloite? Vartio voi myös leikkiä lippukunnan kokousta ja valita hallituksen, hyväksyä budjetin ja tehdä tai vastata aloitteeseen. Tämän jälkeen vartio siirtyy piirin kokoukseen ja käy läpi samat asiat. Samalla on hyvä keskustella myös jäsenkokousdelegaattien valinnasta. Kun piirin tehtävät on käyty lävitse, siirtyy vartio keskusjärjestöön ja maailmanjärjestöihin. Luotsin tehtävänä on yrittää selittää, miten eri osat linkittyvät yhteen. Vartion on hyvä keskustella myös siitä, mitkä eri tasojen tehtävät ovat. Kaikkien tavoite on loppujen lopuksi tukea paikallista toimintaa. Ilman paikallista toimintaa piirit, SP ja maailmanjärjestöt ovat turhia. Todellinen valta on siis tavallisilla partiolaisilla. Aktiivisella toiminnalla vartiossa voi vaikuttaa omaan toimintaan ja lippukunnan toimintaan. Esimerkki tästä on partio-ohjelman muuttaminen. Vaikka keskusjärjestössä tehtäisiin päätökset, on paikallisten lippukuntien haluttava käyttää ohjelmaa, jotta se löisi itsensä läpi.

Aktiviteetti alkaa sillä, että jokainen kertoo 1-2 asiaa, jota hän haluaisi muuttaa partiossa. Ideat kirjoitetaan ylös. Vartio miettii, miten muutosta saataisiin aikaan. Tähän kannattaa varata 20 minuuttia. Taustamusiikki voi auttaa pitämään tempoa yllä. Tämän jälkeen vartio valitsee kaksi ehdotusta. Esimerkki: Vartio haluaa, että lippukunta ostaa uusia kanootteja. Strategiana on kirjoittaa aloite lippukunnan kokoukseen, olla aktiivisesti mukana lippukunnan toiminnassa, tehdä enemmän kokouksissa ja juoda vähemmän teetä ja keskustella asiasta muiden vartioiden kanssa.

Vartio tekee aloitteen lippukunnalle jonkin asian parantamiseksi. Aloite voi olla, että lippukunta tarvitsee lisää telttoja tai sadekatoksia. Aloite voi liittyä tarpojien majakan järjestämiseen, tai se voi olla eettinen, kuten jätteiden kierrätyksen parantaminen leireillä. Vartion kannattaa valmistautua itse osallistumaan aloitteen toteuttamiseen.

Vartio pelaa "Keneen otan yhteyttä" -twisteriä, ja tutustuu sen avulla lippukunnan rakenteeseen.

  • retkellä sattuu pieni onnettomuus, jossa vartion jäsen murtaa nilkkansa?
  • tarvitsette viikonlopuksi laavun lippukunnalta lainaan
  • kirves meni retkellä rikki
  • suunnittelette tarpoja vartion kanssa retkeä viikonlopun yli
  • olette lähdössä retkelle, mutta retkikeittimeen ei löydy kaasua eikä polttonestettä

Vartio miettii, miksi lippukunnan vuosikokous pidetään. Vartio valmistelee ja esittää pienen näytelmän tyypillisestä vuosikokouksesta. Vartio keskustelee siitä, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla. Vartio jakaantuu ryhmiin ja jokainen ryhmä saa tehtäväkseen suunnitella yhden osan vuosikokouksesta. Ryhmät voivat esitellä ajatuksensa julisteen tai näytelmän muodossa.  Vuosikokouksesta on tarkoitus tehdä vuoden huipennus, johon kaikki ovat tervetulleita. Ryhmä 1: Kirjoittakaa kokouskutsu. Miten siitä saa houkuttelevan? Mitä tietoa siinä muodollisesti pitää olla? Kenelle kutsu lähetetään? Miltä kutsun pitäisi näyttää? Miten kutsua voi muokata niin, että kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi? Ryhmä 2: Missä kokouksen pitäisi olla? Miltä tila voisi näyttää? Miten tilaa voisi koristella? Mikä viikonpäivä ja kellonaika olisi sopiva? Mitä muuta ohjelmaa voisi järjestää samanaikaisesti? Ryhmä 3: Miten saisitte median kiinnostumaan kokouksestanne? Mitä haluatte kertoa medialle? Mitä mediaa haluatte saada paikalle? Miten saatte yhteyttä heihin? Onko jollakulla lippukunnassa yhteyksiä lehtiin? Mitä kuvaa haluatte antaa lippukunnastanne? Mitä kannattaisi ja mitä ei kannattaisi nostaa esille? Miten haluatte ihmisten reagoivan, kun he kuulevat teistä? Jos lehti tai radio tulee paikalle, niin kenet he haluavat tavata? Miten annatte oikean kuvan? Ryhmät esittelevät ehdotuksensa toisille ryhmille ja täydentävät ideoita. Vartio ehdottaa vuosikokoussuunnitelmaansa lippukunnalle. Vartio osallistuu lippukunnan vuosikokoukseen.

Vartio pohtii erilaisten tilanteiden kautta, mikä olisi oikea kanava puuttua ja vaikuttaa lippukunnan asioihin. Tarpoja tutustuu lippukunnan vaikutuskanaviin ja kokeilee vaikuttamista valitsemallaan tavalla.

Lisää vinkki

Liite