Tarpoja oppii erilaisia keinoja hillitä ilmastonmuutosta.

Valikko

Suhde ympäristöön: Luontoystävällinen elämä


Tavoite:

Tarpoja oppii erilaisia keinoja hillitä ilmastonmuutosta.

Kuvaus:

Tarpojat kertaavat mitä ilmastonmuutos tarkoittaa. Tarpojat tutkivat erilaisia tapoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Kestävä kehitys Luonto Vaikuttaminen
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja valmistelee aktiviteetin toteutuksen yhdessä luotsin kanssa. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa aktiviteetin suunnittelussa ja osallistuu tarvittaessa sen toteutukseen. Luotsi haastaa tarpojia miettimään, minkä verran tarpojan omilla valinnoilla voi vaikuttaa ja miten yhteiskuntaan voisi vaikuttaa laajemmin. Omat kulutustottumukset vaikuttavat vain tietyn verran, mitä muuta voi tehdä? Jos tarpojat innostuvat vaikuttamaan asiaan laajemmin, luotsi tukee heitä erilaisten tempausten ja yhteydenottojen tekemisessä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minäminä-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tehtävä: Tarina sana kerrallaan (kesto n. 20-30 min, riippuen ryhmän koosta)  Tässä aktiviteetissa kerrotaan tarina sana kerrallaan improvisoidusti. Tarinankerrontaa voi osallistua muutama tarpoja kerrallaan, ja muut tarpojat seuraavat yleisönä. Muut tarpojat, jotka eivät osallistu kerrontaan, keksivät muutaman avainsanan, joiden tulee sisältyä tavalla tai toisella tarinaan. Tarina jatkuu niin kauan, kunnes kaikki avainsanat ovat esiintyneet tarinassa. Tarina päätetään sanoilla: ”Tämän tarinan opetus on se, että…” (tähän keksitään taas lopetus sana kerrallaan). Kuka vaan osallistujista voi aloittaa tarinan päättämisen. Kun tarina on ohi, vaihdetaan pienryhmää, joille keksitään uudet omat sanat. Aktiviteetti jatkuu niin kauan, kunnes jokainen on ollut vähintään kerran kertomassa tarinaa. Keksityt avainsanat voivat liittyä johonkin ympäristöteemaan, kuten ilmastonmuutokseen, uhanalaisuuteen, ruokaan, ympäristöön, eläimiin, kasveihin tai ympäristöongelmiin. Luotsin tehtävä on jakaa tarpojat pienryhmiin ja varmistaa, että annetut avainsanat esiintyvät tarinassa. Vinkki: WWF

Tehtävä: Väittämä (kesto n. 10-15 min) Tarvikkeet: maalarinteippi Tässä aktiviteetissa tarpojat pääsevät kertomaan oman mielipiteensä ympäristönsuojelusta eri väittämien pohjalta. Tehtävän tarkoitus on pohtia omaa suhtautumistaan ympäristöasioihin, ja kertoa niistä muille. Aluksi tehdään tilaan jana maalarinteipillä, jonka toinen pää tarkoittaa ”samaa mieltä” ja toinen pää ”eri mieltä”. Luotsi kertoo muutaman väittämän ja tarpojat menevät janalle siihen kohtaan, mitä mieltä ovat ko. väittämästä. Tarpojat perustelevat paikkansa lähellään olevalle tai halutessaan koko ryhmälle. Väittämät voivat olla seuraavanlaisia:

  • Itämeren suojelu on valtion ja kuntien tehtävä, ei yksityisen ihmisen.
  • Tiede ja teknologia pystyvät ratkaisemaan ympäristöongelmat.
  • Ympäristönsuojelu on ihmisen suojelua.
  • Olen valmis tinkimään omasta elintasostani metsien suojelun hyväksi.
  • Eliölajien ja niiden elinympäristöjen suojelu on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista.
Luotsin tehtävänä on lukea väittämät. Hän voi myös halutessaan keksiä lisää väittämiä. Luotsi jakaa myös puheenvuorot ja varmistaa, että mahdollisimman moni perustelisi valintansa muille tarpojille. Vinkki: WWF

Tehtävä: Pallon paras ruoka -korttipeli Tarvikkeet: pelikortit WWF:n nettisivuilta Tässä tehtävässä tarpojat pelaavat WWF:n ruoka-aiheista korttipeliä noin 4-6 hengen ryhmissä. Pelissä tarpojien on tarkoitus arvioida pienryhmissä keskustelemalla eri ruoka-annosten vastuullisuutta ja hiilijalanjälkeä. Pelin kesto on noin 15-30 minuuttia riippuen kuinka perusteellisesti halutaan pelata ja käydä kortteja läpi. Pelin kulku: Kortit jaetaan tasan pelaajien kesken ja jätetään kuvapuoli alaspäin pinoksi. Jokainen pelaaja kääntää omasta pinostaan päällimmäisen kortin. Pelaajat tutustuvat aterioihin ja valitsevat keskustellen niiden joukosta vastuullisimman. Voittajakortti jätetään pöydälle, muut laitetaan pois. Jatketaan kierros kerrallaan, jokaisesta kierroksesta jää yksi voittajakortti pöydälle. Kun pakat on pelattu, jokainen valitsee omista voittajakorteistaan parhaan ja näiden kesken valitaan koko pelin voittaja­ateria. Peli on ladattavissa tai tilattavissa WWF:n sivuilta osoitteesta www.wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit kirjoittamalla hakukenttään Pallon paras ruoka. Luotsin tehtävä on jakaa tarpojat pienryhmiin ja pitää huolta ajankäytöstä. Kun kukin ryhmä on valinnut oman voittaja-ateriansa, voidaan luotsin johdolla keskustella lopuksi kaikkien tarpojien kanssa, miksi heidän valitsemansa ateria on ryhmän mielestä kaikista vastuullisin. Loppukeskustelussa voi käydä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä läpi:

  • Mitä vastuullisuus tarpojien mielestä tarkoittaa?
  • Mitkä asiat tekevät heidän ruoka-annoksestaan vastuullisen?
  • Mitkä ruoka-annokset olivat korttipakan vaihtoehdoista vähiten vastuullisia? Miksi?
Vinkki: WWF

Ruuantuotannolla ja –kulutuksella on suuri vaikutus ilmastoon: suomalaisen hiilijalanjäljestä 20% muodostuu ruuasta. Tutustukaa WWF:n Ruokaopas –sivustoon ja WWF:n lihaoppaaseen ja kokatkaa ilmastoystävällistä ruokaa.

Hiilipuut! Metsien sanotaan olevan maapallon keuhkot. Miksi? Puut sitovat itseensä hiiltä ja kun ne kasvavat, sitovat ne sitä jatkuvasti enemmän. Vartio tekee esityksen tai piirtää puun tarinan ja kuvaa siitä miten hiili sitoutuu puuhun. Vinkkejä löytyy esimerkiksi Suomen Metsäyhdistyksen nettisivuilta.

Mun siskon mopo on parempi ku sun veljen. Vartio tekee pikku-uutisen ilmastoystävällisimmistä ajoneuvoista. Vartio kokoaa aineistoa polttoaineen kulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä kilometriä kohti ja pisteyttää ajoneuvot ympäristöystävällisyyden, suorituskyvyn ja käytännöllisyyden perusteella.

Vartio kokoaa internetistä saatavien tietojen perusteella tietolaatikon, jossa esittelevät eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten hiilijalanjäljen. Vartio myös piirtää eri maiden jalanjäljet paperille, jotta voivat vertailla niitä. Vartio ottaa selvää miten hiilijalanjälki lasketaan. Internetistä löytyy erilaisia hiilijalanjälkilaskureita. Vartio kirjoittaa vanhemmille tai kavereille helppoja ohjeita oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Lisää vinkki

Liite