Tarpoja osaa ottaa huomioon omilla teoillaan metsien suojelun. Tarpoja kokee metsien suojelun myönteisenä asiana.

Valikko

Suhde ympäristöön: Minä ja metsä


Tavoite:

Tarpoja osaa ottaa huomioon omilla teoillaan metsien suojelun. Tarpoja kokee metsien suojelun myönteisenä asiana.

Kuvaus:

Tarpoja oppii uutta Suomen luonnossa elävistä kasveista ja eläimistä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa selvää aktiviteettiin vaadittavista tiedoista ja suunnittelee aktiviteetin toteutuksen yhdessä luotsin kanssa. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa etsimään tietoa keinoista, joilla jokainen voi suojella metsiä (esimerkiksi sertifioitujen puutuotteiden suosiminen ja roskaamisen vähentäminen). Luotsi auttaa luotettavan tiedon, tarvittavien välineiden ja mahdollisten asiantuntijavieraiden (esimerkiksi paikallinen metsänhoitoyhdistys tai metsänomistaja) etsimisessä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minäminä-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tehtävä: Ole hyvä naapuri uhanalaisille –huoneentaulu Tarvikkeet: WWF:n huoneentaulu (löytyy osoitteesta wwf.fi/opetusmateriaalit hakusanalla ”huoneentaulu”) Tässä aktiviteetissa tarpojat tutustuvat huoneentaulun sisältöön ja sanomaan. Voitte valita osan alla olevista aktiviteeteista tai tehdä kaikki, jos aikaa riittää.

  • Tehkää huoneentaulussa mainitut asiat toisille tarpojille tutuiksi. Laatikaa jokaisesta kohdasta pienryhmissä esimerkiksi kuvitus, vetävä mainoslause tai tietoisku. Voitte esittää toimintaohjeet myös pikkunäytelminä muille, ja muut voivat koittaa arvata mitä ohjetta esitettiin.
  • Etsikää jokaiseen huoneentaulun kohtaan joku käytännön esimerkki, elinympäristö tai laji, joka hyötyy tästä toimesta. Laatikaa askel askeleelta etenevä kaavio siitä, miten nämä toimet ovat yhteydessä kyseisen lajin elämään.
  • Järjestäkää pieni kilpailu siitä, montako uutta vinkkiä kestävämpään elämään saatte laadittua aiheesta rajatussa ajassa.
  • Ottakaa yksi taulun esittelemä toimintatapa kerrallaan työn alle ja toimikaa sen mukaan yksi viikko. Käykää tapaamisissa läpi kokemuksianne ja onnistumisianne viikon varrelta.
Luotsin tehtävänä on valita tarpojille haluamansa tehtävät, ja halutessaan tulostaa huoneentaulu esille esimerkiksi koloiltoihin kaikkien nähtäväksi. Luotsi myös jakaa tarpojat pienempiin ryhmiin/ pareihin, jos hänen valitsemansa tehtävä sitä vaatii. Vinkki: WWF

Tehtävä: Minä ja metsä vieraslajitalkoot Tarvikkeet: WWF:n Nuorten vieraslajitalkoo-opas (löytyy osoitteesta wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit hakusanalla ”vieraslajitalkoot”) Tässä aktiviteetissa tarpojat tutustuvat Suomen luonnosta löytyviin vieraslajeihin ja niiden leviämisen hillitsemiseen. Aktiviteetin tarkoituksena on, että tarpojat oppivat miksi vieraslajit voivat olla ongelma, miten niiden määrää voisi hillitä, ja mitä tarpojat voivat tehdä luonnon ja ympäristön hyväksi. Kaikki nämä asiat ovat kuvattuina nuorten vieraslajitalkoo-oppaassa, joita voi tilata, tulostaa ja lukea WWF:n nettisivuilta. Luotsin tehtävänä on selittää, mitä vieraslaji-käsite tarkoittaa. Tämän jälkeen tarpojat järjestävät itse vieraslajitalkoot ja hävittävät talkoo-oppaan avulla haitallista vieraslajia valitsemaltaan alueelta. Luotsin avustuksella tarpojat kysyvät ensimmäiseksi maanomistajan lupaa, jotta he voivat luvan kanssa talkoilla. Hyvä talkoopaikka voi olla lajista riippuen esimerkiksi lähiniitty, -ranta tai -tienvarsi. Vinkki: WWF

Mitä asiaa ja ohjeita uhanalaisilla lajeilla voisi olla ihmisille, jos ne pystyisivät kanssamme kommunikoimaan? Vartio etsii esimerkiksi WWF:n nettisivuilta tietoa eri lajien uhanalaisuuden syistä. Vartio tekee muutaman ruudun sarjakuvia eri lajien elämästä ja laittakaa ne jonnekin esille. Vartio voi myös kirjoittaa kirjeen ihmisille tämän uhanalaisen eläimen näkökulmasta. Uhanalaisista lajeista ja niiden elämästä voi tehdä runoja seuraavalla kaavalla: Unelmoin että xx, missä, mitä tekemässä, millä tavalla. Esimerkiksi: Unelmoin että olen susi, tunturikoivikon suojissa, lymyämässä, kenenkään näkemättä.

Vartio etsii internetistä kirjoituksia/keskusteluja susien puolesta ja vastaan. Vartio tarkastelee, minkälaisia perusteluja susien säilyttämiseksi ja hävittämiseksi käytetään. Vartio laatii tekstien pohjalta mielipidekartan jossa erilaiset näkemykset tulevat esille. Vartio kirjoittaa karttaan suuremmalla tekstillä ne mielipiteet mitkä toistuvat useimmin ja pienemmällä ne mitkä harvemmin. Toiselle puolelle voidaan laittaa mielipiteet puolesta ja toiselle vastaan. Vartio tekee myös tietokortin sudesta eläinlajina.

Vartio selvittää yhdessä esimerkiksi, paljonko Suomessa on aarnimetsää tai lehtoja? Vartio tekee piirustuksen valitsemastaan metsästä ja laittaa piirustukseen näkyviin myös löytämänsä faktat.

Vartio laatii tietolaatikon Suomen uhanalaisista lajeista. Mitkä Suomessa elävät lajit ovat joutuneet punaiselle listalle? Mikä on punainen lista? Vartio listaa mukaan keskeisimmät syyt miksi lajit ovat häviämässä.

Lisää vinkki

Liite