Tarpoja ilmaisee ja osaa perustella oman mielipiteensä.

Valikko

Ennakkoluulojana


Tavoite:

Tarpoja ilmaisee ja osaa perustella oman mielipiteensä.

Kuvaus:

Tilan toinen pää sovitaan kyllä-päädyksi ja toisessa päässä on ei-mielipide. Tarpojan tehtävänä on asettua janalle sen mukaan, mitä mieltä hän on johtajan esittämistä väitteistä. Tarpojan on myös osattava perustella mielipiteensä. Ne, joilla ei ole mielipidettä, voivat pysyä huoneen keskellä, mutta heillä ei ole puheoikeutta.

Johtaja lukee väitteen kerrallaan ja tarpojat asettuvat janalle. Johtaja pyytää huoneen päädyissä seisovia perustelemaan mielipiteensä. Heidän pitäisi yrittää perusteluillaan saada toiset vaihtamaan puolta. Kun kaikki halukkaat ovat esittäneet puheenvuoronsa, halukkailla on mahdollisuus vaihtaa paikkaa huoneessa. Tämän jälkeen siirrytään seuraavaan väitteeseen. Väitteitä voivat olla esimerkiksi:

– ”Miehet ovat rasistisempia kuin naiset.”

– ”Pakolaiset vievät kotimme ja työpaikkamme.”

– ”Rakkaus voi ratkaista kaikki ongelmat.”

– ”Muslimit eivät voi aidosti integroitua Eurooppaan.”

– ”Ketään ei saa kutsua neekeriksi.”

– ”Nuoret ovat rasismin eturintamassa.”

– ”Nationalismi merkitsee sotaa.”

Väitteiden lopuksi johtaja kokoaa harjoituksen yhteen. Palautekeskustelussa voi käydä läpi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

– Millaisia tunteita harjoitus herätti?

– Olivatko valinnat vaikeita? Miksi?

– Oliko vaikeaa olla huoneen keskellä, jossa ei saanut puhua?

– Perustuivatko keskustelussa käytetyt argumentit tosiasioihin vai tunteisiin?

– Millaiset argumentit tehosivat parhaiten?

– Ovatko harjoituksen tapahtumat verrattavissa tosielämän tilanteisiin?

– Voiko kuka tahansa tulla toimintaamme mukaan? Mitä esteitä on? Miten itse omalla toiminnallani voin näitä esteitä kumota?

– Olivatko esitetyt väitteet mielekkäitä?

– Oliko harjoituksesta hyötyä?

Lähde: MLL

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Johtaja kokoaa paussia varten listan erilaisista väitteistä. Johtajan tehtävänä on rohkaista ujoja ryhmän jäseniä ilmaisemaan mielipiteensä. Kovin äänekkäitä ryhmäläisiä voi joskus olla tarpeen hillitä. Väitteiden on tarkoituskin olla ristiriitaisia. Tämä on tärkeää mainita palautekeskustelussa. Väitteiden moniselitteisyydestä huolimatta niissä on aina mukana myös ripaus totuutta. Johtajan kannattaa myös selittää ryhmälle, että kaikessa vuorovaikutuksessa eri ihmiset voivat ymmärtää saman asian eri tavoilla. On myös täysin normaalia, että ihmiset ajattelevat eri tavoin ja pitävät tärkeinä erilaisia asioita. Ei ole välttämättä oikeaa tai väärää mielipidettä, ja siksi onkin tärkeää yrittää ymmärtää mielipiteiden syitä ja taustoja.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Erilaisuus ja ennakkoluulot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite