Tarpoja tunnistaa ennakkoluulojaan.

Valikko

Kulttuurileikki


Tavoite:

Tarpoja tunnistaa ennakkoluulojaan.

Kuvaus:

Paussin tavoitteena on työstää niitä mielikuvia, joita jokaisella meistä on vähemmistöryhmistä sekä ymmärtää, miten pelkistämisen mekanismi toimii.

Johtaja varaa paussia varten listan piirrettävistä asioista, paperia sekä kyniä ja mahdollisuuden laittaa kuvat seinälle näkyviin.

Johtaja jakaa tarpojat kolmen tai neljän henkilön joukkueisiin. Joukkueet ottavat kynän ja paperia sekä etsivät paikan, jossa he voivat istua hieman toisistaan erillään. Johtaja pyytää ryhmästä yhden henkilön kerrallaan luokseen ja näyttää heille piirrettävän sanan. Kun piirtäjät ovat nähneet sanan, he palaavat ryhmiensä luo ja alkavat piirtää saamaansa sanaa. Ryhmän muiden jäsenten tehtävänä on arvata, mikä asia on kyseessä. Piirtää saa vain kuvia; kirjaimia tai numeroita ei käytetä. Myös puhuminen on kiellettyä paitsi oikean vastauksen vahvistaminen. Muu joukkue saa vain sanoa arvauksiaan, he eivät saa kysyä kysymyksiä. Kun sana on arvattu oikein, joukkue huutaa se ääneen. Johtaja voi halutessaan pitää kirjaa joukkueiden pisteistä. Jokaisen kierroksen jälkeen piirtäjä kirjoittaa joko valmiiseen tai keskeneräisen kuvaansa, mikä sana oli kyseessä.

Tämän jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle piirtäjälle. Johtajan tehtävänä on varmistaa, että jokainen pääsee piirtovuoroon ainakin kerran. Lopuksi johtaja pyytää ryhmiä ripustamaan kuvat näkyviin niin, että erilaisia tulkintoja kuvia sanoista voidaan vertailla ja niistä voidaan keskustella.

Sanaehdotuksia piirrettäväksi: rasismi, erilaisuus, koulutus, syrjintä, rasismi, pakolainen, ristiriita, eurooppalainen, kansalainen, köyhyys, muslimi, homoseksuaali, tasa-arvo, HIV-positiivinen ihminen, romani, japanilainen, venäläinen, afrikkalainen, ihmisoikeudet, media, turisti, ulkomaalainen, solidaarisuus, sokea, rakkaus, ja arabi.

Harjoituksen jälkeen tehtävä puretaan joukkueissa. Johtaja pyytää osanottajia sanomaan, oliko leikki vaikea ja miksi. Sen jälkeen hän pyytää tarpojia katsomaan seinällä olevia piirustuksia ja vertailemaan erilaisia kuvia ja tapoja, joilla ihmiset tulkitsivat samoja sanoja. Vastaavatko mielikuvat todellisuutta? Miksi juuri tietyt mielikuvat valittiin kuviin? Johtaja ohjaa tarpojat pohtimaan, mistä me saamme meidän mielikuvamme, ovatko ne kielteisiä vai myönteisiä, ja mitä vaikutuksia niillä saattaa olla suhtautumiseemme kyseessä oleviin ihmisiin.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo
Taitoalueet Moninaisuus
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Toisten kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Tämä on pitkä paussiharjoitus esimerkiksi retkelle tai KITTiin. Jos johtajalla on pieni ryhmä, kulttuurileikkiä voidaan leikkiä yhdessä ryhmässä; tällöin johtaja pyytää jotakin henkilöä piirtämään ensimmäisellä kierroksella, se joka arvaa, piirtää seuraavalla kierroksella. Johtajan on hyvä valmistautua siihen, että ihmiset, jotka pitävät itseään huonoina piirtäjinä, voivat pitää tätä leikkiä itselleen vaikeana. Johtaja rohkaisee heitä sanomalla, että tarkoitus ei ole piirtää taideteoksia. Tämä leikki todennäköisesti tuo esiin kaikkein välittömimmät ja pelkistetyimmät mielikuvat, jotka meillä on toisista ihmisistä. Kuitenkin on tärkeää, että leikki ei pysähdy piirustuksiin vaan, että ryhmä pohtii pelkistämisen vaaroja ja erityisesti sitä, mistä me saamme mielikuvamme. Jokainen tarvitsee pelkistämistä kyetäkseen suhtautumaan ympäristöönsä ja siinä oleviin ihmisiin. Sen takia kaikenlaista arvostelua niistä pelkistämismalleista, joita osanottajilla on, pitäisi välttää. Arvioinnin ja keskustelun tulisi tähdätä siihen, että me olemme tietoisia olemassa olevista pelkistämistarpeista ja mielikuvilla ja olettamuksilla on hyvin vähän tekemistä todellisuuden kanssa. Johtaja pyytää tarpojia purkukeskustelussa miettimään eroja pelkistettyjen mielikuvien kesken ja mahdollisia syitä tähän. Toinen näkökulma, jota käsitellään keskustelussa, on mistä pelkistetyt mielikuvat tulevat. Vartio voi analysoida tiedotusvälineiden, koulun kasvatuksen, perheen tai saman tyyppisen ryhmän roolia mielikuvien synnyssä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Moninaisuus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite