Tarpojan tunnistaa kulttuurien välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Hän ymmärtää ihmisten olevan erilaisia, mutta samanarvoisia.

Valikko

Monikulttuurinen kohtaaminen saarella


Tavoite:

Tarpojan tunnistaa kulttuurien välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Hän ymmärtää ihmisten olevan erilaisia, mutta samanarvoisia.

Kuvaus:

Paussin tavoitteena on herättää keskustelua kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä. Kautta historian eri kulttuurit ovat omaksuneet ja lainanneet toisiltaan erilaisia asioita. Usein kohtaaminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Pystymme paremmin arvostamaan monimuotoisuutta, jos opimme näkemään vieraisiin kulttuureihin kohdistuvien ennakkoluulojen ja oman etnosentrismimme taakse. Tässä harjoituksessa simuloidaan kahden kulttuurin kohtaaminen.

Harjoituksen tavoitteena on pohtia, mitä ovat sopeutuvaisuuden ja suvaitsevaisuuden tuomat edut. Harjoituksen avulla pyritään tuomaan esille, että ennen kuin kulttuurieroja voi oppia kunnioittamaan, niitä täytyy oppia ymmärtämään.

Harjoitukseen tarvitaan 10-16 henkeä.

Taustatietoa pelistä:

Saarella asuu kaksi heimoa. Y-heimo asuu saaren keskiosan kukkuloilla, Z-heimo rannikolla. Heimot viettävät rauhanomaista rinnakkaiseloa ja ovat vain vähän tekemisissä keskenään. Heimoilla on kummallakin oma kulttuurinsa ja kielensä. Niillä on kuitenkin se yhteinen piirre, että molemmissa kulttuureissa arvostetaan suuresti ilmapalloja. Y pitää pallojen monimuotoisuutta tärkeänä uskonnollisista syistä ja yrittää siksi kerätä mahdollisimman paljon eri muotoisia, värisiä ja kokoisia palloja. Z-heimo taas käyttää ilmapalloja, etenkin pyöreitä ja punaisia, lääkinnällisiin tarkoituksiin ja keräilee siis punaisia palloja. Äskettäin heimo Z:n keskuuteen on levinnyt outo ja vaarallinen kulkutauti. Legendojen mukaan siihen on olemassa vain yksi parannuskeino: harvinaislaatuinen ilmapallo, joka on kätketty johonkin tuntemattomaan paikkaan saarella. Onneksi heimon vanhimmilla on hallussaan satoja vuosia vanha kartta, jonka uskotaan ilmaisevan tien parantavan ilmapallon luokse. Valitettavasti kartta oli kerran kauan sitten vähällä tuhoutua sodassa, ja nyt Z-heimolla on hallussaan vain kartan puolikas. Legendan mukaan toinen puolisko on Y-heimolla.

Pelissä Y -heimon tavoite on suojella ilmapallojaan, ja Z:n tavoite on lääkeilmapallon löytäminen. Pelaajat saavat luultavasti huomata, että peli johtaa yllättäviin tilanteisiin.

Tarkemmat ohjeet peliin löytyvät liitteeltä.

Lähde: Allianssi

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo
Taitoalueet Kansainvälisyys Vuorovaikutustaidot
Kesto 1-2 t
Kasvatustavoitteet Toisten kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Johtaja kertoo tarpojille taustatilanteen. Tarpojat jakautuvat kahteen ryhmään, Y- ja Z-heimoon. Heimot voivat halutessaan sopia yhtenäisestä asusta tai muusta vastaavasta tunnusmerkistä. Johtaja varaa paikalle ilmapalloja tuomaan tilanteeseen tunnelmaa. Kun kaikki ovat sisäistäneet roolinsa, aloittavat tarpojat roolipelin ja yrittävät argumentoinnin, kaupankäynnin ja muun vastaavat avulla ratkaista tilanteen omalle heimolleen sopivaksi. Kun peli on päättynyt, johtaja vetää tarpojille purkukeskustelun. Purkukeskustelussa voidaan pohtia esimerkiksi sitä, millä ratkaisulla tilanne raukesi tai saataisiin selviämään. Onko todellisuudessa vastaavanlaisia ongelmia eri kansojen välillä? Miten niitä voidaan ratkoa?

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Moninaisuus

Ryhmän muut aktiviteetit

Liitteet

Tiedostot
application/pdf

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite