Tarpoja tunnistaa omia kulutustottumuksiaan. Hän tunnistaa, mistä oma hyvinvointi muodostuu.

Valikko

Turhia tavaroita


Tavoite:

Tarpoja tunnistaa omia kulutustottumuksiaan. Hän tunnistaa, mistä oma hyvinvointi muodostuu.

Kuvaus:

Jokainen tarpoja miettii mielessään tai kirjoittaa paperille kolme tuotetta, joita ilman ei millään tulisi toimeen, ja kolme tuotetta, joista voisi heti luopua. Kun kaikki ovat tehneet henkilökohtaiset valintansa, tarpojat muodostavat noin 3 – 6 hengen ryhmät. Johtaja antaa ryhmille tehtäväksi laatia ryhmän jäsenten yhteiset listat kolmesta välttämättömästä ja tarpeettomasta tuotteesta. Tehtävänannon yhteydessä johtaja voi pohjustaa ajatusta siten, että jokainen voi itse miettiä, mitä tarvitsee, mutta jos jonkin tuotteen kuluttaminen ja sitä kautta valmistus halutaan lopettaa, tarvitaan jo suuremman ihmisryhmän yhteinen demokraattinen päätös. Luetteloita voi käyttää pohjana keskustelulle siitä, mikä on tarpeellista ja mistä elämään tulee laatua ja niin edelleen. On hyvä myös huomata, miten ikä, sukupuoli ja elämäntilanne saattavat vaikuttaa siihen, mitkä asiat ovat välttämättömiä. Harjoitus on yleensä hauska ja keskustelua kovasti herättävä. Turhien tavaroiden luetteloinnin tarkoitus ei ole syyllistää niitä, joiden mielestä jotkin muiden mielestä tarpeettomat tuotteet ovat tuiki tarpeellisia. Idea on saada ihmiset ylipäätään miettimään sitä, mikä on itselle todella tärkeää, mistä oma hyvinvointi muodostuu ja millaisia asioita todella tarvitsee.

Lähde: www.sll.fi

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen Kestävä kehitys
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Johtaja ohjeistaa harjoituksen. Hän johdattelee keskustelua ja auttaa tarpojia huomaamaan kohteita, joita ilmankin voi elää. Johtaja huolehtii siitä, että jokainen saa kertoa oman mielipiteensä turvallisesti.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kestävä kehitys

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite