Tarpoja osaa antaa ensiapua elintoimintoja uhkaavissa tilanteissa.

Valikko

Hätäensiapu


Tavoite:

Tarpoja osaa antaa ensiapua elintoimintoja uhkaavissa tilanteissa.

Kuvaus:

Tarpoja osaa toimia sairaskohtauksen saaneen tai tajuttoman henkilön kanssa ja tietää mitä eroa on tajuttomalla ja elottomalla. Hän osaa elvyttää.

Aktiviteetti sopii hyvin järjestettäväksi ikäkausitapaamisena KITT-illoissa. Aktiviteetti voidaan organisoida esimerkiksi niin, että ensin on puolen tunnin teoriaosuus, jonka jälkeen kierretään neljällä viidentoista minuutin rastilla. Rasteilla on erilaisia potilastapauksia, joita ryhmät hoitavat. Samoajat voivat toimia potilaina.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Ensiapu
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on varata koloiltaan mukaan lippukunnan ensiapuvälineet ja erilaisia kodeista löytyviä lääkeaineita. Tämän aktiviteetin tekemiseen kannattaa kysyä apua ensiavun ammattilaiselta joko lippukunnan johtajistosta tai esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin paikallisyhdistykseltä. Elvytysharjoituksessa tarvitaan Anne-nukkea, joita on lainattavissa SPR:n lisäksi joillakin piiritoimistoilta. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen saa turvallisesti harjoitella ensiavun antoa. Luotsi auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa löytämään sopivan koloillan vetäjän ensiapua opettamaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Selviytyminen-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Ensiapunäytelmät: Vartio jakautuu kahtia. Toinen puolikas näyttelee ensiapua vaativan tilanteen toiselle, joka antaa ensiapua. Esimerkkejä tilanteita: B-P kiipeää puuhun, josta hän putoaa. Kolon naapuri saa sydäninfarktin. Sudenpentu vuolee itseään reiteen ja haava vuotaa runsaasti. Lähde: Det Danske Spejderkorps

Tarpojat opettelevat tavallisimpien käsikauppalääkkeiden käyttötarkoituksen. Johtaja voi tuoda erilaisia yleisimpiä lääkepakkauksia mukanaan koloiltaan tai niihin voidaan tutustua lääkeyhtiöiden kotisivuilla. Samassa yhteydessä tarpojat perehtyvät siihen, mitä muita erilaisia myrkyllisiä tai haitallisia aineita kotoa löytyy. Tavoitteena on, että tarpoja oppii, että lääkkeitä ei pidä koskaan nauttia muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on tehty ja lääkärin ohjeistuksen mukaan. Tarpoja oppii tunnistamaan lääkemyrkytyksen ulkoiset oireet. Tarpoja oppii myös tarvittavat toimenpiteet, mikäli myrkyllistä tai ärsyttävää ainetta on joutunut iholle tai silmään. Tärkeää on, että tarpoja tietää mikä on Myrkytyskeskus ja millaisissa tilanteissa sinne voi soittaa.

Sairaskohtausten ensiapu on hyvä harjoitella pienten tilanteiden avulla. Asia kannattaa käydä ensin teoriassa lävitse. Tavoitteena on, että tarpoja tunnistaa seuraavat tilanteet ja osaa antaa niissä ensiapua: epilepsia, diabetes, aivoverenkierron häiriö, sepelvaltimotautikohtaus. Kun asiat ovat teoriassa tuttuja, kannattaa asiaa harjoitella käytännössä rastipisteillä. Rastipisteillä voi olla näyttelijöinä esimerkiksi lippukunnan samoajia. Ensiapua vaativia tilanteita voivat olla esimerkiksi insuliinishokki, aivoverenkierron häiriö ja epilepsiakohtaus. Tarpojia on hyvä muistuttaa siitä, että sairaskohtauksissa on aina syytä soittaa apua mahdollisimman nopeasti. Samalla on hyvä kerrata hätäpuhelun sisältö ja puhelun kulku.

Koloillan vetäjä hankkii paikalle Anne-nuken, jonka avulla voidaan harjoitella sekä potilaan herättelyä että painelu-ja puhalluselvytystä. Viimeisimmät elvytysohjeet löytyvät muun muassa SPR:n nettisivuilta.

Tarpojat harjoittelevat tutkimaan potilasta. Tutkimaan harjoittelussa on hyvä huomioda, miten voi erottaa tajuttoman elottomasta, miten herätellään oikeaoppisesti ja miten siirretään potilas kylkiasentoon joko selältään tai vatsaltaan. Tarpoja harjoittelee tajuttoman hengitysteiden avoimuuden varmistamista. Tavoitteena on, että tarpoja oppii, että tajuttomuuden syynä voivat olla päihteet, sairauskohtaukset tai vammat. Myös tilanteeseen puuttumisen rohkaiseminen kuuluu tähän aktiviteettiin, sillä jokaisen velvollisuutena on auttaa sellaista, joka ei kykene auttamaan itseään. Tarpojat voivat myös harjoitella tunnistamaan joitakin päihteitä nauttineiden tunnusmerkkejä ja myös varautua oikein lähestyessään tajuttomalta vaikuttavaa henkilöä. Tietoa oikeaoppisesta toiminnasta löytyy ensiapuoppaista ja Suomen Punaisen Ristin nettisivuilta.

Lisää vinkki

Liite