Tarpoja osaa kantaa vastuuta. Hän suunnittelee toimintaansa ja huolehtii sovitusta johtamis- tai vastuutehtävästä. Tarpoja osaa ottaa vastaan palautetta.

Valikko

Johtamis- tai vastuutehtävä: Selviytyminen


Tavoite:

Tarpoja osaa kantaa vastuuta. Hän suunnittelee toimintaansa ja huolehtii sovitusta johtamis- tai vastuutehtävästä. Tarpoja osaa ottaa vastaan palautetta.

Kuvaus:

Tarpoja toteuttaa yksin tai yhdessä parinsa kanssa tilapäisen ja ohjatun johtamis- tai vastuutehtävän ryhmässä tai ryhmän ulkopuolella ja saa palautetta tehtävän tekemisestä. Tarpoja saa tukea tehtäväänsä vartionjohtajalta tai aikuiselta.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee yhdessä luotsin ja vartion kanssa johtamis- tai vastuutehtäviä, jotka ovat kullekin tarpojalle tai tarpojaparille sopivia.  Vartionjohtaja auttaa tarpojia suunnittelemaan johtamis- tai vastuutehtävät ja niiden sisällöt. Hän huolehtii siitä, että jokainen tarpoja tietää mitä on tekemässä ja että jokaisella tarpojalla on saatavilla aktiviteetissa tarvittavat välineet. Vartionjohtaja antaa yhteistyössä luotsin kanssa palautetta tarpojille heidän tehtävistään. Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa tehtävää suoraan tai vartionjohtajan kautta. Hän varmistaa, että johtamis- tai vastuutehtävä on sopivan kokoinen kullekin tarpojalle. Johtamis- tai vastuutehtäviä mietittäessä on hyvä muistaa, että kyse on ohjatusta ja tilapäisestä johtamis- tai vastuutehtävästä. Luotsi auttaa yhteydenpidossa ja käytännönjärjestelyjen sopimisessa. Tarvittaessa luotsi auttaa myös vastuu- tai johtamistehtävän toteutuksen suunnittelussa esimerkiksi ohjaamalla tarpojia miettimään millaiset aktiviteetit toimivat nuoremmilla ikäkausilla ja antamalla tarvittaessa myös konkreettisia vinkkejä aktiviteetin suunnitteluun ja vetämiseen. Luotsi myös ohjaa palautekeskustelua tehtävän jälkeen. Jos aktiviteetti on toteutettu johtamisharjoitteluna, on tilanteessa hyvä hyödyntää myös palautetta sammoilta tai akeloilta. Luotsi huolehtii siitä, että sampo ja akela tietävät myös, millaisesta tehtävästä on ollut kyse. Palautekeskustelu kannattaa käydä melko pian aktiviteetin toteutuksen jälkeen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Selviytyminen-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tarpoja suunnitteleen yksin tai yhdessä parin kanssa majoitteisiin liittyvän toiminnallisen ja koulutuksellisen tehtävän pienelle ryhmälle seikkailijoita. Koulutuksen aihe voi olla, miten vaellusteltta, nigeri, laavu tai muu käytössä oleva majoite pystytetään, pakataan tai huolletaan. Vaihtoehtoisesti tarpoja tai tarpojapari voi järjestää tehtävän majoitteiden tunnistamisesta ja arvioinnin niiden soveltuvuudesta eri olosuhteisiin.

Tarpoja hoitaa yksin tai yhdessä parin kanssa heille annetun majoitteisiin liittyvän tehtävän seikkailijaryhmässä. Parin tehtävänä voi olla esimerkiksi hoitaa muutaman seikkailijan kanssa tietty osa puolijoukkueteltan pystytyksestä, esimerkiksi kulman laitto, kamiinan pystytys, teltan pakkaus. Parit voivat myös pystyttää pienemmän seikkailijaporukan kanssa nigerin, vaellusteltan tai muun majoitteen.

Vartio toteuttaa vuorokauden mittaisen harjoitusvaelluksen. Vaelluksen aikana jokainen tarpoja vastaa johtajien tuella jostakin vastuutehtävästä. Sopivia vastuutehtäviä ovat esimerkiksi varusteiden hakeminen varastolta, ruokalistan tekeminen, aikataulujen tarkistaminen, ohjelmanumeron järjestäminen, uuden taidon opettaminen, matkalippujen hankkiminen, majoitteen varaaminen, kartoista huolehtiminen, kaupassa käyminen, lupien sopiminen maanomistajan kanssa tai lippukunnanjohtajalle retki-ilmoituksen tekeminen. Vartionjohtaja ja/tai luotsi tukevat ja auttavat tarpojaa tehtävän tekemisessä ja antavat siitä myös rakentavaa palautetta jälkikäteen.

Lisää vinkki

Liite