Tarpoja osaa liikkua suomalaisessa luonnossa ja kokee olonsa kotoisaksi luonnossa. Tarpoja tuntee luonnonvoimien mahdin ja kunnioittaa luontoa. Tarpoja tunnistaa omaa turvallisuuttaan uhkaavia tekijöitä ja osaa välttää vaaratilanteita.

Valikko

Luonnossa liikkuminen


Tavoite:

Tarpoja osaa liikkua suomalaisessa luonnossa ja kokee olonsa kotoisaksi luonnossa. Tarpoja tuntee luonnonvoimien mahdin ja kunnioittaa luontoa. Tarpoja tunnistaa omaa turvallisuuttaan uhkaavia tekijöitä ja osaa välttää vaaratilanteita.

Kuvaus:

Tarpoja harjoittelee luonnossa liikkumisen taitoja. Tarkoitus on, että tarpojavartio kertaa aktiviteetin aikana tarvittaessa vanhoja asioita ja opettelee myös jotakin uutta.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Metsässä
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen Luonto Retkeily Turvallisuus
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja vetää harjoitukset. Tarvittaessa hän kutsuu harjoitusta vetämään sen paremmin tuntevan kokeneemman retkeilijän. Luotsin tehtävä: Luotsi huolehtii siitä, että aktiviteetin toteutusvinkeistä valitaan vartion jäsenille sopivimmat.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Selviytyminen-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tarpojat hajaantuvat 10-15min ajaksi yksin metsään. Jokainen yrittää löytää luonnosta asioita, joita ihailee tai ihmettelee. Näistä voidaan ottaa myös valokuvia myöhemmän keskustelun ja työstön avuksi tai mukaan voidaan poimia joitakin esimerkkejä (kukka, käpy, kivi…). Tarpojat kokoontuvat keskustelemaan löydöistään ja kokoavat esimerkiksi kuvista kollaasin.

Sään ennustaminen. Vartio harjoittelee ennustamaan säätä. Se etsii kirjastosta ja netistä tai kyselee eri ihmisiltä erilaisia sanontoja ja aforismeja säähän liittyen. Vartio miettii, onko löydetyissä sanonnoissa jotain perää. Sanontoihin perehtymisen jälkeen vartio seuraa viikon ajan sääennustuksia. Kukin tarpoja pitää viikon ajan kirjaa sääennustuksista omalla paikkakunnalla. He huomioivat erityisesti ilmanpaineen ja ilmanpaineen muutoksen yhteyden yleiseen säämuutokseen. Myös luvatut tuulet ja lämpötilat on hyvä kirjata ylös. Kokouksessa tarpojat vertaavat tuloksia ja yrittävät löytää eri sääolojen välille syy - seuraus-suhteita. Jokaisella tarpojalla voi olla myös erilainen tehtävä: yhden tehtävänä voi olla seurata säätiedotuksia televisiosta, toinen leikkaa lehdestä sääkartat, kolmas mittaa päivittäisen lämpötilan ja ilmanpaineen mikäli mahdollista ja niin edelleen. Toki samaa tehtävää voi tehdä myös kaksi tarpojaa. Varsinaisessa sääaiheisessa kokouksessa yritetään visualisoida näitä tietoja piirtämällä niistä esimerkiksi seinätaulu. Retken yhteydessä voidaan tutkia pilviä. Vartio tutustuu erilaisiin pilvimuodostelmiin ja käy ulkona tutkimassa senhetkistä tilannetta. Pilvet ovat paras tapa arvioida sään muuttumista. Pilviä on olemassa noin 10 eri tyyppiä, jotka liittyvät erilaisiin säätiloihin. Vartio voi myös rakentaa itse hieman vaativamman säähän liittyvän mittauslaitteen kuten lämpö-, ilmanpaine- tai tuulimittarin. Ohjeita mittarien valmistukseen löytyy netistä. Vartionjohtaja tutustuu etukäteen erilaisiin mittausvälineisiin ja niiden valmistamiseen. Hän ehdottaa edellisessä kokoontumisessa valmistettavaa välinettä ja hankkii tarvikkeet ja ohjeet. Luotsi auttaa tarvittaessa.

Jokamiehenoikeudet. Vartio kertaa jokamiehenoikeudet ja tekee esimerkiksi taulun tai pelin siitä, mitä oikeudet tarkoittavat ja miksi ne ovat tärkeitä. Vartio voi kerrata jokamiehenoikeudet esimerkiksi muistipelillä, dominolla, etsimällä pikkurasteja kolon lähiympäristöstä tai kokoamalla yksittäisistä sanoista lauseita. Johtaja voi myös kertoa tarinaa retkeilijästä, joka välillä noudattaa jokamiehenoikeuksia ja välillä rikkoo niitä. Tarpojien tehtävänä on tunnistaa tarinasta oikea ja väärä toiminta. Perinteinen tapa tunnistaa jokamiehenoikeuksia myös näyttelemällä, piirtämällä tai selittämällä niitä Alias-pelin tapaan. Tämä aihe soveltuu hyvin myös johtamisharjoittelutehtäväksi. Tarpoja suunnittelee ja vetää yhdessä parinsa kanssa jokamiehenoikeuksiin liittyvän harjoituksen, leikin tai pelin. Etukäteen kannattaa sopia, millaisia harjoituksia parit suunnittelevat, jotta kaikki eivät tee aiheesta esimerkiksi tietokilpailua. Pelejä voi suunnitella tuttujen pelien pohjalta. Pelien malleina voivat olla muistipelit, domino tai alias. Leikin pohjaksi voi ottaa myös tutun leikin, esimerkiksi laiva on lastattu, erilaiset juoksuleikit ja hipat. Tarpojavartio voi järjestää jokamiehenoikeuksista myös seikkailijoille kokouksen, jolloin tarpoja oppii kertomaan jokamiehenoikeuksista ja saa johtamis- ja järjestelykokemusta. Luotsin tehtävänä on sopia aika seikkailijaryhmän kanssa hyvissä ajoin. Hän ohjaa ja antaa palautetta tarvittaessa. Vartio voi suunnitella seikkailijoille yhdessä tavallisen kokoontumisen ja jakaa tästä jokaiselle tarpojalle tai tarpojaparille oman osuuden vedettäväksi. Vaihtoehtoisesti koloilta voidaan rakentaa rastiradaksi tai pieneksi kilpailuksi, jossa jokainen tarpoja toimii omalla rastillaan.

Eksyminen. Vartio opettelee toimimaan oikein eksymistilanteessa. Eksymistilannetta voidaan harjoitella monella eri tavalla. Vartio voi harjoitella ymmärtämään, miten eri tavoin eri ihmiset toimivat eksymistilanteissa. Samalla voidaan pohtia, miten esimerkiksi kylmyys ja nälkä vaikuttavat. Tavoitteena on, että tarpoja huomaa psyykkisten asioiden merkityksen selviytymiselle. Vartion jäsenet voivat esimerkiksi kuvitella olevansa autiolla saarella, keskellä metsää Siperiassa tai muussa vastaavassa paikassa. Luotsi antaa erilaisia käyttäytymisrooleja tarpojille. Tarpojien tehtävänä on koettaa pitää toisistanne huolta, rauhoitella hätääntyneitä ja luoda mukavat olosuhteet. Kokouksen lopussa on tärkeää purkaa harjoitus, paljastaa roolit ja keskustella tuntemuksista. Tarpojat voivat myös kulkea järven jäällä silmät sidottuina, jonka jälkeen he huomaavat, että he ovat kävelleet ympyrää eivätkä suoraan. Tämä auttaa tarpojia huomaamaan käytännössä, miten tärkeää on oppia havainnoimaan erilaisia kiintopisteitä luonnossa liikuttaessa. Samalla on hyvä kerrata, miten kiintopisteet löydetään kartalta. Luotsi voi myös viedä vartion maastoon, jossa heille annetaan tehtäväksi löytää takaisin leiriin. Mukaansa vartio saa kartan ja kompassin. Luotsin on kuitenkin tiedettävä tilanne ja paikka, jottei oikeaa hätätilannetta pääse syntymään. Hän pitää myös karttaa hallussaan. Vartio voi myös harjoitella tilannetta, jossa se huomaa unohtaneensa vahingossa kartan edelliselle rastille tai taukopaikalle. Vartion tehtävänä on löytää takaisin edelliseen paikkaan ilman karttaa. Luotsi huolehtii jälleen harjoituksen turvallisuudesta.

Heikot jäät. Vartio tutustuu etukäteen heikkojen jäiden tuntomerkkeihin. Materiaalia tähän löytyy esimerkiksi Reppu-kirjasta tai Youtuben videoista. Vartio voi myös käydä oman paikkakunnan vesistöillä tutustumassa näihin. Reitti, jolla tutustutaan vaarapaikkoihin, on hyvä suunnitella etukäteen. Vartio myös harjoittelee jäistä pelastamista joko kuivaharjoitteluna tai mahdollisuuksien mukaan pelastamalla märkäpuvussa olevan aikuisen tai avantouintia harrastavan henkilön. Pelastuksessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi jäänaskaleita, pelastusköyttä ja kaulaliinaa. Luotsin tehtävänä on huolehtia harjoittelun turvallisuudesta. Harjoituksen yhteydessä on hyvä harjoitella myös sitä, miten jäistä pelastetusta henkilöstä huolehditaan pelastamisen jälkeen jos apua ei ole heti saatavilla.

Lisää vinkki

Liite