Tarpoja tutustuu luontoon tavallisesta poikkeavasta näkökulmasta. Hän toimii yhteistyössä toisten kanssa.

Valikko

Suhde toiseen: Ylitys


Tavoite:

Tarpoja tutustuu luontoon tavallisesta poikkeavasta näkökulmasta. Hän toimii yhteistyössä toisten kanssa.

Kuvaus:

Tarpoja harjoittelee ylittämään vesistön.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Vesillä
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Retkeily
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on hankkia paikalle tarvittavat välineet ja huolehtia harjoittelun turvallisuudesta. Hän vastaa siitä, että ylitys toteutetaaan koko vartion yhteistyönä. Vartionjohtaja varmistaa etukäteen, että vartio osaa aktiviteetissa tarvittavat asiat. Halutessaan vartionjohtaja voi pyytää avuksi kokeneemman luonnossaliikkujan. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on huolehtia turvallisuudesta aktiviteettia toteutettaessa. Hän kannustaa ja opastaa vartiota ylitysvälineen rakentamisessa tai suunnittelussa sekä huolehtii siitä, että jokainen saa ylityksestä positiivisen kokemuksen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Selviytyminen-tarppo

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Epävarman jään ylitys. Tarpojavartio perehtyy siihen, kuinka jäillä liikutaan turvallisesti. Vartio harjoittelee käyttämään jäällä liikkumisen turvavälineitä, esimerkiksi naskaleita, jääpiikkisauvaa ja pelastusköyttä. Ennen jäälle menoa vartio harjoittelee myös auttamaan tarvittaessa jäihin joutunutta niin, ettei itse joudu veden varaan. Turvallisuussyistä jäällä liikkumista kannattaa harjoitella kestävän jään aikana. Aktiviteettia tehtäessä kukaan ei liiku yksin, pidetään välimatkaa muihin, koputellaan tukevalla kepillä jäätä ja todetaan kestävyys ennen etenemistä. Takana tulevilla on valmiina pelastusköysi.

Virtaavan veden ylitys. Vartio perehtyy siihen, miten virtaava vesi ylitetään. Tarpojat pohtivat etukäteen ylitykseen liittyviä riskejä (esimerkiksi virtaus, veden syvyys ja syvyyden yllättävät vaihtelut, veden kylmyys). Luotsi auttaa tarpojia ymmärtämään turvaköyden merkityksen ja sen, miksi rinkan lantioremmin tulee olla auki ylityksen aikana. Kun tarpojavartio on puhunut asiasta teoriassa, kokeillaan ylitystä käytännössä. Ylitystä kannattaa harjoitella matalassa joessa, jossa on heikko virtaus. Syvät joet ja isot virrat vievät yllättävän helposti mukanaan. Tämä aktiviteetti sopii hyvin myös vaelluksilla toteutettavaksi.

Donitsi tai rinkkalautta. Vartio tekee donitsin tai rinkkalautan ja ylittää sillä vesistön. Rinkkalautan periaate on, että useampaa toisiinsa kiinnitettyä rinkkaa käytetään kellukkeina. Rinkat voidaan tehdä vedenpitäviksi jätesäkeillä tai joskus pelkillä rinkkojen sadesuojilla. Donitsi puolestaan on oksista tai kaisloista sekä narusta ja pressusta tehtävä lautta, jolla edetään melomalla. Mela voidaan tehdä etsimällä metsästä keppi, jossa on Y-haara. Haaran päälle kiinnitetään vedenpitävä kangas, kuten muovipussi tai makuupussin pussi. Rinkkalautalla voidaan myös meloa, mutta useimmiten sen päällä maataan ja melotaan käsin. Tarkemmat ohjeet lauttojen valmistella löytyvät Reppu-kirjasta.

A-pukki. Vartio rakentaa A-pukin ja ylittää sillä puron, ison ojan tai pienen joen. A-pukki on kolmesta riu’usta koostuva A:n muotoinen rakennelma, jota voi käyttää ison ojan ylitykseen. A-pukin tukipuu sidotaan kiinni pukkiköytöksellä ja huippu ristiköytöksellä. Ohje A-pukin tekemiseen löytyy muun muassa Reppu-kirjasta.

Lisää vinkki

Liite